Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Malcolm James

Dr Malcolm James

​​​

Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifeg a Threthiant

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid 

Rhif Ffôn: +44 (0) 29 2041 6372 

Cyfeiriad E-bost: mdjames@cardiffmet.ac.uk  

Angerdd tuag at addysgu a'm denodd i fyd addysg ar ôl nifer o flynyddoedd mewn practis a diwydiant.  Ers ymuno â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn 1993, rwyf wedi datblygu fy ngyrfa mewn sa  wl cyfeiriad.  Er mai trethiant yw fy maes arbenigol, rwyf wedi addysgu, ac wedi bod yn arweinydd modiwl ar gyfer ystod eang o bynciau, gan gynnwys adroddiadau ariannol a rheolaeth ariannol.  Yn fy addysgu rwyf wedi ceisio datblygu sgiliau dadansoddol myfyrwyr mewn meysydd technegol trwy ddyfeisio astudiaethau achos i'w defnyddio fel gwaith cwrs. 
Ond yn y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi dod yn ymwybodol o gyfyngiadau'r astudiaeth o drethiant fel disgyblaeth dechnegol yn unig ac rwyf wedi cofrestru ar PhD yn ymchwilio i'r ffyrdd y mae cysylltiadau pŵer a deinameg pŵer yn siapio treth ac ymarfer.  Ym mis Gorffennaf 2008 cyhoeddwyd fy mhapur Tax Simplification - the Impossible Dream? yn y British Tax Review ac rwyf wedi cyflwyno papur o'r enw Humpty Dumpty's Guide to Tax Law; Rules, Principles and Certainty in Taxation to Critical Perspectives in Accounting.   Er mwyn hwyluso fy ngwaith ymchwil rwyf wedi cymryd rhan yn y gymuned ymchwil ehangach ac wedi mynychu nifer o gynadleddau a drefnwyd gan y Rhwydwaith Ymchwil Treth a chynhadledd Atax 2008 yn Sydney ac wedi cyd-drefnu cynhadledd Rhwydwaith Ymchwil Treth 2009 yng Nghaerdydd. 

Ymchwil

 Diddordebau Ymchwil Cyfredol 

Rôl pŵer wrth benderfynu ar bolisi treth. 

Symleiddio treth 

Cyhoeddiadau

Papurau mewn Cyfnodolion  

James, M. (2010) “Humpty-Dumpty ’s Guide to Tax Law: Rules, principles and certainty in taxation”, Critical Perspectives on Accounting, 21, 7, 573-83.  

James, M. (2008) “Tax Simplification – the Impossible Dream?” British Tax Review, 4, 392-412 

James, M. (2010) “Humpty-Dumpty ’s Guide to Tax Law: Rules, principles and certainty in taxation”, Critical Perspectives on Accounting, 21, 7, 573-83.​

Cynnyrch Ysgolheigaidd Arall

Taxation of Small Businesses (3rd ed.), London: Spiramus Press

Taxation of Small Businesses (2nd ed.), London: Spiramus Press

UK Taxation System: An Introduction (2nd ed.), London: Spiramus Press

Taxation of Small Businesses, London: Spiramus Press