Dr Karen Davies

​​​​​​

Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Digwyddiadau 

Adran: Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 5681
Cyfeiriad E-bost:  kardavies@cardiffmet.ac.uk

Mae Dr Karen Davies yn Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Digwyddiadau yn yr Ysgol Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau. Yn dilyn ei gradd a’i MSc mewn Hamdden a Rheoli Twristiaeth treuliodd 6 blynedd yn gweithio i'r Awdurdod Lleol yn Abertawe fel rhan o'r Adran Digwyddiadau Arbennig lle bu'n rheoli prosiectau a chynorthwyo ar nifer o wahanol ddigwyddiadau, gan gynnwys Proms in the Park, Carnifal MAS Abertawe ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2006.  Mae hi wedi darlithio ar lefelau ôl-raddedig ac israddedig ers 2010, gan ennill ei PGCTHE yn 2011 a’i Doethuriaeth yn 2017.   

Mae ymchwil Dr. Karen Davies yn canolbwyntio ar gyfathrebu rhyngddiwylliannol yn yr amgylchedd digwyddiadau. Mae hi wedi cyhoeddi un erthygl yn y Journal of Policy Research in Leisure, Tourism and Events ac mae ganddi nifer o bapurau ar y gweill.  Mae hi'n aelod o'r grŵp ymchwil Critical Event Studies ac yn gweithio'n agos gyda sefydliadau allanol megis Cymdeithas Gwyliau Celfyddydau Prydain (BAFA) i gyflwyno cynnwys y modiwlau y mae'n ymwneud â hwy.  

Mae hi wedi cynnal gwaith ymgynghori gyda Chyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr gan roi sylw i sefydlu pecyn cymorth ar-lein ar gyfer digwyddiadau.  Mae hi hefyd wedi ennill cymwysterau’r Sefydliad Rheoli Prosiectau ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a chymwysterau ymarferwyr. 

 

Ymchwil 

Grwpiau Ymchwil:  Grŵp ymchwil Astudiaethau Digwyddiadau Critigol   

Diddordebau ymchwil - astudiaethau digwyddiadau critigol, yn arbennig rôl digwyddiadau wrth hyrwyddo dealltwriaeth ryngddiwylliannol, dinasyddiaeth fyd-eang a heddwch, cynhwysiant a hygyrchedd ar gyfer digwyddiadau. 

Cyhoeddiadau

 

Davies, K., Ritchie C. & Jaimangal-Jones, D. (2014).  A multi-stakeholder approach: using visual methodologies for the investigation of intercultural exchange at cultural events. Journal of Policy Research in Leisure, Tourism and Events.  Ar gael yn:  http://dx.doi.org/10.1080/19407963.2014.989857