Kallie Noble

Darlithydd yn y Gyfraith

Adran: Astudiaethau Busnes 
Ffôn: +44(0)29 2041 6029
Cyfeiriad E-bost: knoble@cardiffmet.ac.uk

 

Mae Kallie Noble wedi bod yn dysgu mewn addysg ôl-16 ers 2002, gan ddysgu ar ystod o gyrsiau gan gynnwys Mynediad at AU, Safon Uwch yn y Gyfraith, Astudiaethau Busnes, y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth a Meddwl yn Feirniadol, Busnes Lefel 3 Btec, Gwasanaethau Cyhoeddus lefel 3 a chymwysterau HNC a HND mewn Busnes, Teithio a Thwristiaeth a Gwasanaethau Cyhoeddus, a LLB anrh. Cyfraith (darlithydd achrededig Prifysgol Derby) Mae Kallie yn arholwr profiadol ar raglenni Safon Uwch, gydag AQA yn bennaf. 

Ers 2005 mae Kallie wedi bod yn rheolwr mewn AB gyda chyfrifoldeb yng Ngholeg De Swydd Gaer am y rhaglen Safon Uwch - sy'n cynnwys rhwng 750-800 o fyfyrwyr. Roedd y dyletswyddau'n cynnwys cofrestru, Amserlenni, Cyfoethogi, UCAS / dilyniant a gofal bugeiliol, gyda chyfrifoldeb rheoli llinell ar gyfer y tîm Bugeiliol. Yn 2014 enillodd Kallie rôl rheolwr astudiaethau Safon Uwch a Galwedigaethol a olygai fod rhaglenni Btec yn dod yn rhan o'r rôl yn dilyn ailstrwythuro ar draws coleg. 

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae Kallie wedi bod yn rheolwr gyda chyfrifoldeb am fyfyrwyr estynedig a thalentog ac yn gweithio gyda phartneriaid ym Mhrifysgol Rhydychen i wella cyfraddau dilyniant. Fel rhan o'r rhwydwaith Ox-net, mae'n gweithio gyda cholegau cyswllt yn y Gogledd Orllewin i gynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus mewn Gwyddoniaeth. Yn ogystal, cychwynnwyd ac ymgorfforwyd Rhaglen Estyniad y Brifysgol o fewn blwyddyn gan weithio gyda 26 SAU, a fyddai'n cyflwyno modiwlau i fyfyrwyr er mwyn ennyn eu diddordeb yn y pwnc ac i annog mwy o gyfranogiad AU. 

Mae Kallie wedi arwain adolygiad Ansawdd ar draws y coleg gyda Pearson ac wedi bod yn rhan o'r tîm rheoli sydd wedi arwain tri ymweliad llwyddiannus gan Ofsted. Yn wir, graddiwyd tîm bugeiliol Kallie yn 'Eithriadol' yn arolygiad diwethaf Ofsted. 

Mae gan Kallie y cymwysterau canlynol, LLb hons Law, TAR a gradd Meistr mewn Hawliau Dynol a Globaleiddio o Brifysgol Keele.