Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Judith Stockford

Judith Stockford

​​​​​

Darlithydd mewn Cyllid

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid 
Ffôn:  +44(0)29 2020 5638
E-bost: jstockford@cardiffmet.ac.uk​​

JGraddiodd Judith Stockford o Brifysgol Bournemouth ym 1987 gyda gradd Anrhydedd mewn Astudiaethau Busnes BA. Llwyddodd i gwblhau’r arholiadau proffesiynol sy’n ofynnol i ddod yn aelod o Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli , wrth iddi weithio mewn busnesau gweithgynhyrchu.  

Ar ôl 15 mlynedd, cychwynnodd Judith ar yrfa addysgu yn 2003 mewn Coleg Addysg Bellach, gan ddysgu ar raglenni, gan gynnwys cymwysterau CIMA, AAT a Lefel 3 mewn Cyllid, Cyfrifeg ac Astudiaethau Busnes. Yn 2006, cwblhaodd Judith Dystysgrif Addysgu Ôl-raddedig yn llwyddiannus. Yn 2013, ymunodd â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd fel darlithydd mewn Cyllid, gan arwain modiwlau yn amrywio o lefel Sylfaen i lefel Meistr. Daeth yn gymrawd o'r Academi Addysg Uwch (FHEA) yn 2013.  

Mae ffocws ymchwil Judith ar Ddyled Personol, Cyllid Cynaliadwy ac Undebau Credyd. Ar hyn o bryd mae hi'n cwblhau PhD.  

Diddordebau Ymchwil: 
• Dyled Bersonol 
• Cyllid Cynaliadwy 
• Undebau Credyd 
• Addysg mewn Cyllid Personol mewn ysgolion a'r gweithle