Judith Smith

​​​​​​​

Gweinyddwr Ysgol, Rhaglenni a Addysgir 

Adran: Gwasanaethau Proffesiynol yr Ysgol
Rhif Ffôn: +44(0)29 20205536​
Cyfeiriad E-bost: jsmith@cardiffmet.ac.uk 

 

Ar hyn o bryd rwy'n darparu cefnogaeth ar gyfer Rhaglen Sylfaen yr Ysgol Reolaeth a rhaglenni Meistr amrywiol yn rhan amser gan weithio 18.5 awr yr wythnos. 

Rwyf wedi gweithio i'r Brifysgol er 2008, gan gymryd cyfnodau mamolaeth mewn Adnoddau Dynol ac yna yn Adran Seicoleg Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd nes i mi gael contract parhaol yn gweithio o fewn tîm MBA ac yna'n cefnogi'r rhaglenni  busnes a rheolaeth israddedig. 

Cyn ymuno â'r Brifysgol, roedd fy ngyrfa yn y diwydiant preifat.  Wrth symud i Dde Cymru gyda fy ngŵr ym 1993, astudiais ac enillais radd Prifysgol Agored mewn Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth ac es ymlaen i astudio ar gyfer MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol a enillais yn 2003.