Dr John Follett

Adran: Marchnata a Strategaeth 

Ffôn Rhif: +44 (0) 29 2041 6357 

Cyfeiriad E-bost:jfollett@cardiffmet.ac.uk 

Email Address: jfollett@cardiffmet.ac.uk​

Addysgu Marchnata ar lefel israddedig ac ôl-radd. Mae gen i arbenigeddau mewn Cyfathrebu Marchnata, Ymddygiad Defnyddwyr a Dulliau Ymchwil. Rwy'n gwneud ymchwil mewn perthynas ag ymddygiad defnyddwyr nad ydynt yn brif ffrwd, creu hunaniaeth trwy ymddygiad defnyddwyr, addasu'r corff, ac isddiwylliannau defnyddio. Rwyf hefyd wedi cael profiad o ymchwil mewn lleiafrifoedd yn Nwyrain Ewrop, a hanesion 'cudd'.


Ymchwil

Rwy'n ymchwilydd ansoddol, yn ymwneud yn arbennig ag ymddygiad defnyddwyr o fewn marchnata. Yn benodol, mae'r dadansoddiad Foucauldiaidd a Baudrillardiaidd o ddefnydd y corff, a chreu a datblygu diwydiannau sy'n seiliedig ar isddiwylliannau fel tatŵio y mae'n rhaid ei ystyried mewn cyd-destun cymdeithasol-hanesyddol yn ogystal â chanfyddiad heddiw ohono fel 'gweithgarwch ôl-fodern'. Mae'r agwedd gymdeithasol-hanesyddol hon ar fy ngwaith yn llenwi twll mewn Marchnata yn gyffredinol a CCT (Theori Diwylliant Defnyddwyr) yn benodol. Mae meysydd diddordeb eraill yn cynnwys lleiafrifoedd Dwyrain Ewrop, a hanesion cymdeithasol, gwleidyddol a masnachol dwyrain Ewrop.

Cyhoeddiadau

Erthyglau mewn Cyfnodolion a Gyhoeddwyd

Goulding, C., Follett, J., Saren. M. and McLaren, P. (2004) Process and Meaning in Getting a Tattoo, Advances in Consumer Research, 31, pp. 447-456. [online].[cited 22nd February 2008]. <http://www.acrwebsite.org/volumes/display.asp?id=8897>.

Goulding, C., Saren, M. & Follett, J. (2003) Consuming the Grotesque Body, Advances in Consumer Research, Vol. 7, pp. 45-52.

Goulding, C. & Follett, J. (2002) Subcultures, Women and Tattoos: An Exploratory Study, Gender, Marketing and Consumer Behaviour: Association for Consumer Research, 6, pp37-54.

 

Refereed Conference Papers

Follett, J. (2012) Tattooing a Manichean Dualism, Cross-disciplinary Symposium on Deviance,   University of Wolverhampton, September.

Goulding, C., Saren, M. & Follett, J. (2004b) Virtue in Darkness: From the Margins to the Mainstream, Academy of Marketing, Gloucester University, July

Goulding, C., Saren. M., MacLaren, P. & Follett, J. (2004) Into the Darkness: Androgyny and Gender Blurring within the Gothic Subculture, Gender and Consumption, Association for Consumer Research, Madison Wisconsin, June.

Traxler, J. & Follett, J. (2004) Texting and Retention Assoc. of Business Schools Undergraduate Forum, London, May.

Golding, C., Saren, M. and Follett, J. (2004a) Virtue in Darkness, Academy of Marketing, Cheltenham and Gloucester, July

Goulding, C., McLaren, P., Saren, M. & Follett, J. (2003) Process and Meaning in Getting a Tattoo, Association for Consumer Research, Toronto.

Goulding, C., Saren, M., and Follett, J. (2003) Consuming the Grotesque Body, European Advances in Consumer Research, Dublin, June.

Follett, J. (2003) Consuming the Carnivalesque Body, Academy of Marketing, Doctoral Colloquium, July

Goulding, C. & Follett, J (2003) Inclusion and Exclusion in Consumption: The Case of the Branded Body, Critical Management Conference, Lancaster University, July.

Goulding. C. & Follett, J. (2002c) Exclusion and Inclusion: The Case of Tattoos, presented as part of a Special session on exclusion and inclusion The 3rd International Consumer Research Academy Workshop, UMIST, April.

Goulding, C. & Follett, J. (2002b) Women, Subcultures and Tattoos: An Exploratory Study, Association for Consumer Research: Gender and Consumption, Dublin, June

Follett, J. (2002) Defining a Research Agenda: Some Early Questions and Issues Regarding the Production and Consumption of Tattoos, Academy of Marketing, Doctoral Colloquium, June

Follett, J. (2002) The Practicalities of Research, University of Wolverhampton Business School, Occasional Papers, September.

Follett, J. (2001) Punk and Body Modification, University of Wolverhampton Interdisciplinary Conference on Punk, September, unpublished.​