Jeff Davies

​​​

Tiwtor Cysylltiol mewn Cyfrifeg a Chyllid 

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid
Ffôn: +44(0)29 2041 6323
Cyfeiriad E-bost: jrdavies@cardiffmet.ac.uk

Graddiodd Jeff o Brifysgol Abertawe mewn economeg ym 1967 ac yna cwblhaodd radd Meistr dwy flynedd trwy ymchwil ar yr “Economeg Hysbysebu ”. 

Ymunodd â Rolls Royce Aero Engines Ltd (Bryste) ym 1969 ac yno y datblygwyd ei ddiddordeb mewn cyfrifeg, a chyfrifeg rheoli yn benodol.  Roedd yn amser diddorol i fod yn y busnes injan aero gyda datblygiad Concorde, y jet naid Harrier a'r Tornado. 

Yn y pen draw, cafodd ei hun yn gweithio ym Mhrifysgol Morgannwg a daeth yn Gyfarwyddwr Cyswllt yr ysgol fusnes fwyaf yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwn daeth yn rhan o farchnata'r ysgol a datblygodd y modd y cyflwynwyd rhaglenni ôl-raddedig yn Bahrain, Zambia a'r Almaen. 

Mae wastad wedi bod o blaid y model Americanaidd sef y dylai Prifysgolion ymgysylltu â'r byd y tu allan gymaint â phosibl.  O ganlyniad mae wedi bod yn ymgynghorydd i Allied Irish Bank ac yn Gyfarwyddwr Ariannol Codas Business Systems Ltd. 

Ar faterion ansawdd academaidd mae wedi gweithio i CCAUC a CCAULl fel cynghorydd arbenigol a hefyd wedi rheoli dau ddigwyddiad CCAUC ym Mhrifysgol Abertawe. 

Mae Jeff wedi ysgrifennu 4 llyfr ac wedi cyhoeddi tua 25 o erthyglau.  Enillodd un o’r llyfrau “Managerial Economics” Heinemann 1977 wobr gwerslyfr y flwyddyn. 

Mae Jeff yn dysgu ar raglenni busnes a chyfrifeg blynyddoedd 1 a 2 yn UWIC ac yn mwynhau'r broses barhaus o geisio gwneud cyfrifeg yn berthnasol ac yn bleserus.