Jane Parry

Darlithydd mewn Dulliau Meintiol

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid 
Ffôn: +44(0)29 2020 5868
Cyfeiriad E-bost: jparry@cardiffmet.ac.uk

Ymunais ag UWIC (Prifysgol Metropolitan Caerdydd bellach) yn 2001. Rwy'n Ddarlithydd mewn Dulliau Meintiol ac Ystadegau. Ar hyn o bryd fi yw arweinydd y modiwl ar Gyflwyno Dulliau Meintiol ar ein rhaglen sylfaen.  

Mae gen i BSc (Anrh) mewn Mathemateg a Daearyddiaeth a TAR mewn Mathemateg. Mae fy mhrofiad addysgu yn amrywio o ysgolion cynradd / uwchradd i Gyllid MBA ac MSc. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio tuag at yr Academi Addysg Uwch (FHEA). 

Yn 2015 cefais ganmoliaeth uchel yn y wobr Cymrodoriaeth Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr. ac.uk​