Jane Levy

​​

Cyfarwyddwr Rhaglen (Tiwtor Cyswllt) 

Adran: Dysgu ac Addysgu    
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 7178
Cyfeiriad E-bost: jlevy@cardiffmet.ac.uk

Mae gen i radd anrhydedd ar y cyd mewn Saesneg ac Athroniaeth o Brifysgol Nottingham. Dechreuais fy ngyrfa mewn asiantaeth hysbysebu fawr yn Llundain ym 1988 ac ers hynny rwyf wedi gweithio mewn amrywiol feysydd yn y DU a thramor gan gynnwys cysylltiadau cyhoeddus, gwerthu, datblygu busnes, marchnata ac ymgynghori.  

Y profiad hwn, ynghyd ag awydd diffuant i helpu myfyrwyr i wneud cystal ag y gallant yn y brifysgol a pharatoi ar gyfer byd gwaith, yw'r ysgogydd sylfaenol i bopeth a wnaf yn fy rolau fel uwch ddarlithydd a chydlynydd tiwtora personol yn Ysgol Caerdydd Rheoli. 

Ymchwil 

Fy niddordeb ymchwil yw profiad y myfyriwr a rôl swyddogaethau cymorth wrth ddatblygu hyder myfyrwyr. 

Cyhoeddiadau 

Allbwn Ysgolheigaidd Arall 

Levy, J., Koukouravas, T., Hughes, N., Tryfona, C. a Worrall, M. “Ysgol Reoli Caerdydd: Improving Student Confidence”, Widening Participation and Lifelong Learning, 12. 

Levy, J. (2011) ‘Truth’, in North, K. (ed.) The C Word. Gwynedd: Cinnamon Press, pp. 19-21. 

Levy, J. (2011) ‘Us’, in North, K. (ed.) The C Word. Gwynedd: Cinnamon Press, pp. 22-23.

Levy, J. (2011) 'Two Women, One Day', in North, K. (ed.) The C Word. Gwynedd: Cinnamon Press, pp. 24-25.​