Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Hadeel Cassinelli

Hadeel Cassinelli

​​​

Darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid 

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6366
Cyfeiriad E-bost: hcassinelli@cardiffmet.ac.uk

Mae Hadeel Cassinelli yn Ddarlithydd Cyfrifeg a Chyllid ar gyfer Ysgol Reolaeth Caerdydd (CSM). 

Graddiodd Hadeel o Brifysgol Caerdydd yn 2001 gyda gradd Anrhydedd Dosbarth 1af BSc mewn Cyfrifeg. Fe fwynhaodd ei hastudiaethau academaidd yn fawr ac enillodd wobrau yn ystod ail a thrydedd flwyddyn ei gradd. Yn 2001, ymunodd ag adran Treth Gorfforaethol y cwmni o blith Y Pedwar Mawr, Deloitte & Touche LLP, lle’r enillodd gryn brofiad gyda Threth, Archwilio a phrofiad Sarbanes-Oxley ar gyfer portffolio eang o gleientiaid yn amrywio o fusnesau bach a reolir gan y perchennog i gwmnïau rhyngwladol. 

Pan oedd yn Deloitte, llwyddodd i gwblhau cymhwyster proffesiynol ACA mewn Cyfrifyddiaeth Siartredig gyda Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) yn 2005.  

Ar ôl 5 mlynedd yn ymarfer, cychwynnodd Hadeel ar yrfa addysgu yn 2006 mewn Coleg Addysg Bellach, yn addysgu'r cymhwyster AAT Cyfrifeg ar bob lefel. Yn 2008, ymunodd ag UWIC fel darlithydd Cyllid rhan-amser ar lefel 5 a 6, ochr yn ochr ag addysgu'r cymhwyster AAT. Fe'i penodwyd yn aelod staff amser llawn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Ionawr 2011, gan arwain prif fodiwlau craidd 'Rheoli Perfformiad Uwch’ a 'Rheolaeth Ariannol Uwch' wedi eu hachredu gan ACCA hyd at y cyrsiau Cyfrifeg / Cyfrifeg a Chyllid i israddedigion, yn ogystal â modiwl craidd Cyfrifeg ar y rhaglen MBA.  

Ym mis Gorffennaf 2013, graddiodd Hadeel gyda Thystysgrif Ôl-raddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (PgCTHE) a daeth yn gymrawd o’r Academi Addysg Uwch (FHEA). Ers 2013, hi hefyd yw tiwtor blwyddyn academaidd lefel 6 Cyfrifeg / Cyfrifeg a Chyllid. 

Ar hyn o bryd mae Hadeel yn dilyn cwrs y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymchwil Gymdeithasol Gymhwysol (PGCASR) y mae’n gobeithio ei gwblhau ym mis Gorffennaf 2016, ynghyd â chychwyn ei PhD. Fel rhan o'i rôl fel tiwtor blwyddyn, mae hi wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda graddedigion cyfrifeg ac mae'n awyddus i ddilyn eu dilyniant naturiol i'r amgylchedd cyfrifeg proffesiynol. Mae hi'n aelod o’r British Accounting and Finance Association (BAFA), Accounting Education Special Interest Group (SIG) gan mai ei phrif ddiddordeb ymchwil yw Addysg Cyfrifyddu, yn benodol o amgylch meysydd ymgysylltu, achredu a llwyddiant gyrfa graddedigion. ​