Gareth Dyer

Gareth Dyer

Darlithydd Cwrs Sylfaen

Rhif Ffôn:
Cyfeiriad E-bost: gdyer@cardiffmet.ac.uk

Ar hyn o bryd mae Gareth yn Ddarlithydd a Thiwtor Blwyddyn ar raglen Sylfaen Ysgol Reoli Caerdydd, gan weithredu fel arweinydd modiwl ar gyfer 'Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol' a 'Datblygu Prosiect Ymchwil'. Mae Gareth hefyd wedi cyfrannu at fodiwlau eraill yn yr Ysgol Reoli a'r Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol.

Mae gan Gareth gefndir proffesiynol eang. Dechreuodd ei fywyd gwaith ym maes peirianneg cyn mynd ymlaen i weithio mewn eglwysi lleol a datblygu prosiectau cymunedol.  Roedd y gwaith diweddar yma yn cynnwys rhywfaint o addysgu Safon Uwch mewn ysgol leol a chyfrannu at sefydlu prosiect Addysg Uwch yn y gymuned yn Ne Cymru.  Mae Gareth hefyd wedi gweithio yn y sector Addysg Bellach ers saith mlynedd yn addysgu Athroniaeth a Chymdeithaseg.  Ar hyd y ffordd, gwnaeth Gareth caffael graddau mewn Diwinyddiaeth, Athroniaeth (gan ganolbwyntio ar Moeseg Amgylcheddol), a'r Gwyddorau Gymdeithasol, ynghyd â TAR mewn Dysgu Gydol Oes.  

Mewn Addysg Uwch mae Gareth wedi gweithio fel caplan i Brifysgol Manceinion, Prifysgol Metropolitan Manceinion a'r RNCM, fel cyd-gymrawd ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n arbenigo mewn moeseg ymchwil, ac fel cyd-gymrawd addysgu mewn addysg ym Mhrifysgol Caerfaddon.  Ymunodd Gareth â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2015.

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Athroniaeth  o/ fel / yn / AU

Tiwtorial a Goruchwyliaeth fel Ymgysylltiad Addysgol – rôl y tiwtorial mewn AU a hunaniaethau a thiwtoriaid

Gwerthoedd a Moeseg mewn addysg uwch – Moeseg Ymchwil

Blwyddyn Sylfaen mewn AU – Gwerthoedd ac Arferion

Rhyngweithiadau Dynol / Amgylchedd – Symudedd, Moeseg a Dysgu

Dysgu Seiberneteg fel gramadeg ar gyfer ymchwil ac addysgu rhwng a thraws disgyblaethau 

Ymchwil Gyfredol

Mae ymchwil bresennol Gareth yn ymwneud â'r cwestiwn; a all dealltwriaeth o'r tiwtorial fel profiad addysgol ymddiddanol fod yn sylfaen athronyddol ar gyfer addysg brifysgol sy'n rhyddfrydig ac yn deg yn ecolegol?

Aelodaethau

Y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol – Cymrawd - (FRGS)

Y Gymdeithas Addysg a Hyfforddiant – Aelod - (MSET)

Sefydliad Rheoli Siartredig - Aelod - (MCMI)

Rhwydwaith Blwyddyn Sylfaen

Cymdeithas Cynghori a Thiwtora'r DU 

Cymdeithas Athroniaeth a Theori  Addysg Uwch

Cymdeithas Athroniaeth  Addysg Prydain Fawr

Cymdeithas Astudiaethau Addysgol

Y Gymdeithas Ymchwil mewn Addysg Ôl-Orfodol

Cyhoeddiadau


Prosiectau


Dolenni allanol