Fiona Neeson

​​

Darlithydd

Rhif ffôn: +44(0)29 2020 5735
Cyfeiriad E-bost: fneeson@cardiffmet.ac.uk


Mae Fiona Neeson yn Diwtor Personol a Darlithydd mewn Lleoliadau Gwaith wedi'i leoli yn YRC.  Yn ogystal â thiwtora personol mae hi hefyd yn cyflwyno ac yn cefnogi'r Modiwlau PDP1, PDP2 a Lleoliadau Gwaith.  Hefyd yn ystod y flwyddyn academaidd hon mae Fiona wedi cyflwyno Prosiect Busnes Newydd MBA, MBA Capstone, Rheolaeth Strategol blwyddyn 3 a goruchwylio traethodau hir ac wedi cyfrannu at raglen MSc Rheoli Busnes Rhyngwladol. Mae gan Fiona y cymwysterau canlynol - Baglor mewn Peirianneg Sifil gydag Anrhydedd, TAR ac MBA.  Mae hi hefyd wedi sicrhau ei Chymrodoriaeth ac mae ei chynnig PhD yn cael ei ystyried ar hyn o bryd. Cyn ei hamser yn Met Caerdydd, roedd Fiona, fel mentor i Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn gyfrifol am weithio gyda myfyrwyr trwy gyfleoedd Menter i sefydlu eu busnes eu hunain - gweithiodd hyn ym Mhrifysgol Caerdydd, UWIC a Choleg Pen-y-bont ar Ogwr - yna aeth ymlaen i fod yn Bennaeth Menter yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr cyn ail-ymuno ag UWIC fel Met Caerdydd ar gampws Llandaf.