Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Tahir Mashtaq

Dr Tahir Mushtaq

Tahir Mushtaq

Uwch Ddarlithydd Marchnata Digidol/Cyfarwyddwr Rhaglen Marchnata Digidol


Rhif Ffôn: 02920 417 272
Cyfeiriad ebost:  TMushtaq@cardiffmet.ac.uk

Mae Dr Tahir yn Uwch Ddarlithydd profiadol sydd â hanes amlwg o weithio yn y Diwydiant Addysg Uwch. Yn fedrus mewn Creu Cynnwys Digidol, Arferion Niwro a Marchnata Cyfoes, Dadansoddeg Data, Ymchwil i'r Farchnad, Ymddygiad Defnyddwyr, Dadansoddiad Ystadegol, Marchnata Cyfryngau Digidol a Chymdeithasol. Mae Tahir yn weithiwr proffesiynol cryf ym maes addysg gyda Doethur mewn Athroniaeth (PhD) mewn Marchnata o Brifysgol Abertawe.

Research

Mae fy niddordeb ymchwil i'w wneud a mynychder a dylanwad cynhyrchion a gwasanaethau hyder defnyddwyr (eu hunain a thuag) a'i effaith ar benderfyniadau prynu. Rwyf wedi defnyddio technegau delweddu cyseiniant magnetig swyddogaethol (fMRI) yn fy ymchwil PhD i ragweld sut mae gwahanol ranbarthau o'r ymennydd yn cyfrifo ac yn aseinio'r sicrwydd hyder hyn mewn amrywiol senarios (yn seiliedig yn bennaf ar fodel tebygolrwydd ymhelaethu Petty). 

Fodd bynnag, yn ddiweddar, rwyf wedi ymestyn cwmpas fy ymchwil i ganolbwyntio ochr yn ochr (rhanbarthau'r ymennydd) ar ymatebion corfforol eraill (megis ymlediad cannwyll y llygad, curiad y galon) gan ddefnyddio technegau fel olrhain llygaid, ac ymatebion dargludiad croen. 

Yn ddiweddar, rwyf hefyd wedi dechrau edrych ar sut y gall profiadau digidol ddylanwadu a llunio'r ymatebion ymennydd hyn.