Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Prikshat Verma

Dr Prikshat Verma

Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol

Rhif Ffôn: 029 2041 6352

Cyfeiriad E-bost:  Pverma@cardiffmet.ac.uk

Mae gan Prikshat Verma fwy nag ugain mlynedd o brofiad academaidd, gan gynnwys addysgu, ymchwil a rheoli rhaglenni a chydlynu ar lefel drydyddol, ym mhrifysgolion yn Awstralia ac India. Mae wedi dysgu amrywiaeth o gyrsiau rheoli (er enghraifft, Rheoli, Rheoli Adnoddau Dynol, Newid a Rheoli Trefniadaeth, Ymddygiad Trefniadaeth, Arweinyddiaeth, Rheoli Newid ac Arweinyddiaeth a Chysylltiadau Cyflogaeth) mewn tair prifysgol yn Awstralia (sef, Prifysgol RMIT, Melbourne, Prifysgol Queensland Canolog, Sefydliad Addysg Drydyddol Gynhenid Batchelor, Tiriogaeth y Gogledd a Sefydliad Busnes Awstralia, Adelaide). Mae wedi cyhoeddi a chyflwyno canfyddiadau ei ymchwil mewn cyfnodolion o fri a chynadleddau rhyngwladol niferus. Ei brif feysydd diddordebau ymchwil yw meysydd Deallusrwydd Artiffisial mewn HRM, Gweithlu'r Dyfodol: Goblygiadau ar gyfer Rheoli Adnoddau Dynol, Cyflogaeth Ragbrofol, Arweinyddiaeth Drawsnewidiol a chanlyniadau dilynwyr, adleoli Cyn-filwyr a heriau parodrwydd gwaith graddedigion yn rhanbarth Asia-Môr Tawel. Mae Prikshat hefyd yn Olygydd Cyswllt Journal of Work-Applied Management of Emerald.

Golygydd Cyswllt

Journal of Work-Applied Management - Emerald Publishing

Cyhoeddiadau

Llyfrau:

Dhakal, S, Prikshat, V, Burgess, J & Nankervis, A 2019, The transition from graduation to work challenges and strategies in the Twenty-First Century Asia Pacific and beyond, Springer Publications, Work Organisation and Employment series, Springer Publications, Work Organisation and Employment series. DOI: 10.1007/978-981-13-0974-8  


Books:

Dhakal, S, Prikshat, V, Burgess, J & Nankervis, A 2019, The transition from graduation to work challenges and strategies in the Twenty-First Century Asia Pacific and beyond, Springer Publications, Work Organisation and Employment series, Springer Publications, Work Organisation and Employment series. DOI: 10.1007/978-981-13-0974-8  

 

Erthyglau mewn cyfnodolion

2020

Prikshat, V., Irudhaya, R., Nankervis, A., Patel, P., & Kumar, S.2020. The Precarious Employment Framework: Refined Dimensions, Pathways to Negative Outcomes and Future Research Agenda

20th European Academy of Management (EURAM) Conference, Dublin, Ireland, Dec 2020

Prikshat, V., Rajesh, J.I. and Rajaguru, R., 2020. The growth satisfaction in jobs among hospitality employees: the role of transformational leadership, interpersonal communication satisfaction and trust. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, pp.1-27.

Kumar, S., Prikshat, V., Johnsam, R., & Patel, P.2020 .Impact of Convergence Technologies on Work and Resultant Organisational Performance. International Journal of Emerging Markets.

Prikshat V & Muenjohn, W (2020) Future of Work - Conceptual Research Framework, In book : The Future of Work in Asia and Beyond: A Technological Revolution or Evolution? Publisher: Routledge Publishing, Editors: Nankervis A, Burgess, J & Connell, J.

Kumar S, Prikshat V & Rajesh, J. (2020) - Future of Work : India. In book : The Future of Work in Asia and Beyond: A Technological Revolution or Evolution?. Publisher: Routledge Publishing, Editors: Nankervis A, Burgess, J & Connell, J.

Prikshat, V., Dhakal, S. and Nankervis, A.(2020). Workforce Planning and Development in Emerging Economies: A Holistic Approach for Sustainable Development. In book: HRD challenges in Indonesia .Routledge Publishing, , Editors : Burgess, J & Ayentimi, T.

Bahtic, M, Prikshat V, Burgess, J, & Nankervis (2020)- The transition from military to civilian employment. In book: Career Development and Job Satisfaction. InTech Publishers, London. 

2019

Nankervis, A., Connell, J., Cameron, R., Montague, A. and Prikshat, V.(2019). 'Are we there yet?' Australian HR professionals and the Fourth Industrial Revolution. Asia Pacific Journal of Human Resources.

Rajesh, J. I., Prikshat, V., Shum, P., & Suganthi, L.(2019) (Transformational Leadership and Followers' Growth Satisfaction in Job and Resultant Job Stress: The Mediating Role of Emotional Intelligence. Personnel Review

Prikshat, V., Montague, A., Connell, J. and Burgess, J., (2019). Australian graduates' work readiness–deficiencies, causes and potential solutions. Higher Education, Skills and Work-Based Learning.

Prikshat V and Kumar, S. (2019) - Work-readiness integrated competence model: Conceptualisation and scale development. Education +Training, Vol.61 No 5, pp-568-589.

Prikshat, V, Nankervis, A, Burgess, J & Dhakal, S (2019), 'Conceptualising graduate work–readiness: theories, concepts and implications for practice and research', in The transition from graduation to work: challenges and strategies in the Twenty-First Century Asia Pacific and Beyond, Springer Publications, Work Organisation and Employment series, Springer Publications, Work Organisation and Employment series. DOI: 10.1007/978-981-13-0974-8  

Kumar, S, Patel, P & Prikshat, V, (2019), 'Work–Readiness of Indian Graduates: A multi–stakeholder approach to assess competence deficits and causes, and possible solutions', in The transition from graduation to work: challenges and strategies in the Twenty-First Century Asia Pacific and Beyond, Springer Publications, Work Organisation and Employment series, Springer Publications, Work Organisation and Employment series. DOI: 10.1007/978-981-13-0974-8  

Dhakal, S, Prikshat, V, Nankervis, A & Burgess, J (2019), 'An introduction to the transition from graduation to work, in The transition from graduation to work: challenges and strategies in the Twenty-First Century Asia Pacific and Beyond, Springer Publications, Work Organisation and Employment series, Springer Publications, Work Organisation and Employment series. DOI: 10.1007/978-981-13-0974-8  

Dhakal, S, Prikshat, V, Burgess, J & Nankervis, A (2019), 'Conclusion: the future for transition from graduation to work in the Asia Pacific and beyond', in The transition from graduation to work: challenges and strategies in the Twenty-First Century Asia Pacific and Beyond, Springer Publications, Work Organisation and Employment series, Springer Publications, Work Organisation and Employment series. DOI: 10.1007/978-981-13-0974-8  

Dhakal, S, Nankervis, A, Burgess, J & V Prikshat, V, (2019), 'Challenges and Strategies of Transition from Graduation to Work in the Post-2020', in The transition from graduation to work: challenges and strategies in the Twenty-First Century Asia Pacific and Beyond, Springer Publications, Work Organisation and Employment series, Springer Publications, Work Organisation and Employment series. DOI: 10.1007/978-981-13-0974-8  

Nankervis, A, Prikshat, V, & Dhakal, S (2019), 'Mapping stakeholders of graduate work–readiness (GWR)', in The transition from graduation to work: challenges and strategies in the Twenty-First Century Asia Pacific and Beyond, Springer Publications, Work Organisation and Employment series, Springer Publications, Work Organisation and Employment series. DOI: 10.1007/978-981-13-0974-8  

Prikshat V, Kumar S and Raje P (2019) Antecedents, consequences, and strategic responses to graduate work-readiness: challenges in India. In book: Transitions from Education to Work: Job Ready Challenges in the Asia Pacific. Publisher: Routledge Publishing, Editors: Roslyn Cameron, Subas Dhakal, Kerry Brown and John Burgess.

Cameron R, Nankervis A and Prikshat V (2019) Graduate work readiness in Asia Pacific economies: A review of the literature. In book: Transitions from Education to Work: Job Ready Challenges in the Asia Pacific. Publisher: Routledge Publishing, Editors: Roslyn Cameron, Subas Dhakal, Kerry Brown and John Burgess.

Prikshat V (2019),  'Contextualising and conceptualising dimensions of precarity for alternative work arrangements and proposed outcomes'. 12th Equality, Diversity and Inclusion International Conference,  22 – 24 July 2019. Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, Netherland.

Patel P, Sengupta S, Prikshat V & Mohyuddin S (2019), 'A Research Agenda Examining the Adjustment of Western Expatriates in India to Determine their Success and Failure'. 4th Global International Human Resource Management (IHRM) Conference, 18-20 May 2019. At: University Park, Pennsylvania, USA.

Prikshat V 2019,  'Industrie 4.0 Readiness Assessment Model: Theoretical Development and Empirical Validation in Service Industry. Advances in Management and Innovation Conference 2019, Cardiff School of Management, Cardiff Metropolitan University, Thursday 2nd and Friday 3rd May, 2019.Cardiff.

Kumar S and Prikshat V 2019, 'Bridging the digital divide for e-learning through Common Service Centres (CSCs) - Conceptualising a tripartite stakeholder partnership model', The Second Annual Future of Learning Conference - Learning 4.0: Connecting the Dots; Reaching the Unreached, Jan 4-5, IIM Banglore.

2018

Prikshat V, Biswas K, Nankervis A & Hoque RM (2018) HR Professionals' Role Competencies and Firm Performance in Bangladesh: Examining the Moderating Effects of Firm Life Cycle and Size. Evidence-based HRM: a global forum for empirical scholarship. 

Prikshat V, Nankervis A, Priyono S, Salleh N, Connell J & Burgess J (2018) Stakeholder-oriented HRM for graduate work-readiness challenges:  Malaysia, Indonesia, and Australia. In Journal: Equality, Diversity and Inclusion (Special issue on employability).

Prikshat V, Kumar S, Nankervis A, & Khan S (2018) Indian HR competency modelling: Profiling, mapping and an investigation of HRM roles, competencies and functions. In Journal: Journal of Developing Areas (Project MUSE) 

Elavarasi A, Suganthi L, Rajesh J.I & Prikshat V 2018, 'Personality traits and burnout: Emotional Contagion as a moderator in service-oriented organisations', 32nd annual Australian & New Zealand Academy of Management (ANZAM), Conference to be held at Massey University, Auckland , 4th -7th Dec, 2018.

Rajesh J.I, Prikshat V & Saeed M 2018, 'Transformational leadership and Public service employees' growth satisfaction in job, job stress and burnout: the mediating role of interpersonal communication satisfaction', 32nd annual Australian & New Zealand Academy of Management (ANZAM), Conference to be held at Massey University, Auckland , 4th -7th Dec, 2018.

Prikshat V, Nankervis A, and Montague 2018, 'Fourth Industrial Revolution and Human Capital Development: Peeking through an HRM Lens', International Human Capital Conference, Taylors College, Kuala Lumpur, November 2018.

Cameron R, Patel P, Prikshat V, Saeed M & Narendran, R (2018) Career impact and mobility from an online MBA, in 15th International Conference on Human Resource Management (IHRM 2018). Madrid. 

Prikshat V, Montague A, Nankervis A & Mumme B (2018) Coping with Artificial Intelligence: Reframing priorities and the skills paradigm for educational stakeholders, in 32nd Annual AIRAANZ Conference Adelaide, South Australia 7-9 February 2018. Adelaide. 

2017

Salleh N, Prikshat V, Nankervis A, Burgess, J (2017) Undergraduate Career-Readiness Challenges in Malaysia. World Applied Sciences Journal 35 (12): 2659-2664, 2017. ISSN 1818-4952. 

Kumar S, Rajaguru R and Prikshat V (2017) Analyising service quality gap in in Indian management education using INSTAQUAL: A study of state university affiliated Colleges, ANZAM 2017 Conference, 6-8th December, Melbourne, Victoria.

Syed M, Patel P and Prikshat V (2017) Migration Challenges and Career Habitus of South Asian Professionals and Managers in Australia, ANZAM 2017 Conference, 6-8th December, Melbourne, Victoria.

Prikshat V and Cameron R (2017) Gap analysis: Stakeholders' perceptions of the 'Work-Readiness' of Australian business graduates, Work Applied Learning for Change Conference, GCWAL, 27-28th November, Adelaide, SA.

2016

Nankervis A, Prikshat V and Montague A (2016) 'Scarcity in Plenty': Skills Shortages and HRM competencies in Vietnam. In book: Human Development and Capacity Building: Asia Pacific trends, challenges and prospects for the future. Publisher: Routledge, Editors: Maria Fay Rola-Rubzen, John Burgess.

Prikshat V, Nankervis A and Salleh, N (2016) An exploratory study of HRM roles and competencies in Vietnam, India and Malaysia. In book: Asia Pacific Human Resource Management and Organisational Effectiveness: Impacts on Practice. Publisher: Elsevier Publishing, Editors: Alan Nankervis, Chris Rowley, Noorziah Mohd. Salleh

Prikshat V, Nankervis A, Brown K,  Cameron, R, Burgess, J, Connell, J & Mumme, B. (2016) Graduate Work-Readiness Challenges in the Asia Pacific: The role of HRM in a multiple-stakeholder strategy, IHRM 2016 Conference, 21-23rd June, Victoria, British Columbia, Canada.

Prikshat V and Kumar S, (2016) Industry/education collaborations that help increase employability in India, 9th Equality, Diversity and Inclusion International Conference (EDI):22 - 24 June 2016, University of Cyprus, Cyprus.

Prikshat V (2016) Exploring the work-readiness and employability of youth trainees, vocational and higher education graduates in the Asia Pacific: A seven country study—Australia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan, India and Vietnam (2015-2017), Second Asian Business Centre Work-readiness Workshop Hanoi – (University of Science & Technology – April 22-23, 2016).

2015

Nankervis A and Prikshat V (2015) Interesting times – the challenges of China's demographic deficit. Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work. Volume 25, Issue 4, 2015 (Special Issue:   Challenges of the ageing workforce in the Asia Pacific).

2014

Prikshat V and Kumar S, (2014) The roles, competencies and skills of Indian HRM professionals and skills   shortages in Indian organisations, International conference on human resources management and organizational effectiveness in Asia-Pacific 2014, 4 – 5th December 2014, Sabah, Malaysia.

Prikshat V, Nankervis, A., & Macintosh, M. (2011) Making a difference: Combating the critical shortage of GPs in rural & remote Australia, 12th International conference of the society for global business and economic development (SGBED 2011), July 21-23 2011 at Singapore Management University, Singapore.

Prosiectau

Prosiect: Hwb ar gyfer Dosbarthu Technolegau a Chymdeithasau'r Dyfodol ' 

Cyllid: Academïau Byd-eang - Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Swm: £2000

Blwyddyn: 2020-21

Rôl: Ymchwilydd Cyswllt
Prosiect: Trosglwyddo o gyflogaeth filwrol i gyflogaeth sifil yn y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol: Heriau, cyfleoedd a strategaethau effeithiol

Cyllid: Cynllun ymchwil y fyddin, Awstralia

Swm: $35000

Blwyddyn: 2018-19

Rôl: Ymchwilydd CyswlltProsiect: Y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol a Gweithlu'r Dyfodol: Goblygiadau i HRM

Cyllid: Prifysgol RIMT, Melbourne, Awstralia

Swm: $10000

Blwyddyn: 2018-19

Rôl: Ymchwilydd Cyswllt
Prosiect Paratoi 'Gweithredwyr Myfyriol': Dull Ymchwil Weithredol i Wella Cwricwlwm Addysg Busnes Ar-lein Sefydliad Busnes Awstralia

Cyllid: Sefydliad Busnes Awstralia, Adelaide, Awstralia

Swm: $2500

Blwyddyn: 2017-18

Rôl: Prif Ymchwilydd
Prosiect: Gwella parodrwydd gwaith graddedigion galwedigaethol ac addysg uwch: Rhanbarth Asia-Môr Tawel

Cyllid: Canolfan Fusnes Awstralia (Prifysgol Curtin, Perth)

Swm: $80000

Blwyddyn: 2015-17

Rôl: Ymchwilydd Cyswllt


Goruchwyliaethau PhD

Arweinyddiaeth trwy Trafod

 Iechyd Digidol Marchnad Electronig (DHEMP)

Cyfalaf Cymdeithasol Sefydliadol yn y Sector Cyhoeddus

Gwahaniaethau diwylliannol yn y Gymuned Cynorthwyol Milwrol

Cydweithrediadau academaidd:

Prifysgol RMIT Melbourne, Awstralia

Prifysgol Curtin, Perth, Awstralia

Prifysgol Tasmania, Awstralia 

Sefydliad Busnes Awstralia, Adelaide, Awstralia

Prifysgol Newcastle, y DU

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia

Adran Ymgynghori Busnes, DevOne Advisory Co., Jakarta Selatan, Indonesia 

Prifysgol Cyfnod Graffig, Dehradun, Uttarakhand, India 

Prifysgol Anna, Chennai, India

Sefydliad Rheoli TAPai, Manipal, Karnataka, India

Dolenni allanol

Aelodaeth Broffesiynol:

Academi Rheolaeth Awstralia a Seland Newydd (ANZAM)

Sefydliad Adnoddau Dynol Awstralia (AHRI)

Gweithredu Dysgu, Cymdeithas Ymchwil Weithredu (ALARA)