Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Nicola Bolton - Pennaeth Adran, Marchnata a Strategaeth

Dr Nicola Bolton

Pennaeth Adran, Marchnata a Strategaeth

Rhif ffôn: 029 2041 6484
Cyfeiriad E-bostnjbolton@cardiffmet.ac.uk

Dr Niki Bolton yw Pennaeth yr Adran Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Reoli Caerdydd. 

Ymunodd ag Ysgol Reoli Caerdydd ym mis Medi 2019. Cyn hynny cafodd ei secondio i'r Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd, gan wneud gwaith gyda phartneriaid rhyngwladol. Mae hi hefyd wedi gweithio i Ysgol Chwaraeon Caerdydd lle ymgymerodd ag amrywiaeth o rolau gan gynnwys: Cydlynydd Ysgol Strategaeth ac Ymgysylltu Allanol; Cyfarwyddwr Rhaglen MA Rheoli ac Arweinyddiaeth Chwaraeon; a Chydlynydd Cyfarwyddwr Disgyblaeth. 

Mae gan Niki brofiad o weithio yn y sector diwydiant chwaraeon ac i lywodraeth leol. Mae wedi tynnu ar ei phrofiad proffesiynol ochr yn ochr â'i diddordebau ymchwil ac wedi arwain ar sawl prosiect allanol sylweddol gan gynnwys: Galwadau am Weithredu; Adolygiad Rhaglen Pobl Ifanc, Nofio Am Ddim, Ffordd o Fyw Hamdden Pobl Ifanc a Segmentau'r Farchnad '. Mae hi'n cynnal cysylltiadau cryf â'r diwydiant, gan fod yn Gyfarwyddwr Gymnasteg Prydain a Sefydliad Gymnasteg Prydain ac wedi bod yn aelod o Fwrdd Chwaraeon Cymru. Mae Niki yn Uwch Gymrawd yr AAU ac yn gymrawd CIMSPA. Mae ganddi chwe myfyriwr PhD ac mae ei diddordebau ymchwil yn gorwedd mewn strategaeth, polisi, llywodraethu a gwerthuso.