Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Nic Matthews

Dr Nic Matthews


Adran: Prif Ddarlithydd, Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau  
Rhif Ffôn: +44(0)29 2020 1591
Cyfeiriad E-bost: nmatthews@cardiffmet.ac.uk

Ar ôl cwblhau BSc. mewn Addysg Gorfforol, Gwyddor Chwaraeon a Rheoli Hamdden, ym Mhrifysgol Loughborough, daeth Nic yn fyfyriwr ERASMUS a dilynodd gwrs MA mewn Astudiaethau Hamdden Ewropeaidd a oedd yn cynnwys treulio chwe mis mewn prifysgolion yng Ngwlad Belg, yr Iseldiroedd a Gwlad y Basg. Dychwelodd i Loughborough i ymgymryd â PhD mewn gwleidyddiaeth polisi hamdden a chwaraeon yr UE.  

Mae gan Nic 17 mlynedd o brofiad mewn dylunio a chyflwyno rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn gweithgarwch corfforol, chwaraeon, chwarae ac iechyd. Mae hi'n cyfrannu'n arbennig at fodiwlau mewn dulliau ymchwil a gweithgarwch corfforol, polisi ac ymarfer chwarae a datblygu chwaraeon.   

Mae Nic wedi goruchwylio graddau ymchwil mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys:  ymyriadau gweithgarwch corfforol ar gyfer pobl ifanc sydd wedi ymddieithrio oddi wrth addysg gorfforol, gan archwilio dealltwriaeth plant o lythrennedd corfforol, ymarfer drama arbrofol yn yr ystafell ddosbarth gynradd fel offeryn ar gyfer datblygiad cymdeithasol, rôl dinasyddiaeth yn y broses o lunio polisïau, pryder mewn chwaraeon elitaidd, darpariaeth hamdden a thegwch ac entrepreneuriaeth mewn rheoli chwaraeon.   

Yn ogystal, mae Nic wedi bod yn ymwneud â gwaith a ariannwyd gan y Ganolfan Menter ac Arloesi ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw a oedd yn canolbwyntio ar hyrwyddo pecyn cymorth Gweithle Iach i fusnesau. Mae hi hefyd wedi bod yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau sy'n gweithio gyda phartneriaid allanol, gan gynnwys:  archwilio lles ymysg plant a phobl ifanc (Cyngor Bwrdeistref Caerffili), adolygiad o'r llenyddiaeth ar rôl chwarae egnïol ar gyfer iechyd (Partneriaethau Gwaith Chwarae) ac archwiliad o rôl gwaith chwarae wrth hyrwyddo lles (Play Gloucestershire).  

Ymchwil 

Diddordebau ymchwil 

Gweithgarwch corfforol a lles plant a phobl ifanc 

Polisi a gwleidyddiaeth chwaraeon, hamdden a gweithgaredd corfforol   

Cyhoeddiadau 

Erthyglau a adolygwyd gan gymheiriaid:  

Matthews, N., Kilgour, L., Christian, P., Mori, K., & Hill, D.M. (2015). Understanding, evidencing and promoting adolescent wellbeing:  An emerging agenda for schools, Youth & Society; 47 (5) pp. 659-683.  Published on-line January 2014, doi: 10.1177/0044118X13513590

Kilgour, L., Matthews, N., Christian, P., & Shire, J. (2013). Health literacy in schools: Prioritising health and well-being issues through the curriculum, Sport, Education and Society. doi:10.1080/13573322.2013.769948    

De Rossi, P., Matthews, N., MacLean, M., & Smith, H. (2012). Building a repertoire: Exploring the role of active play in improving physical literacy in children, Revista Universitaria de la Educacion Fisica y el Deporte, No. 5 38-45.   

Hill, D.M., Hanton, S., Matthews, N., & Fleming, S. (2011). Alleviation of choking under pressure in elite golf: An action research study. The Sport Psychologist. 25, 465-488. 

Hill, D.M., Hanton, S., Matthews, N., & Fleming, S. (2010). A qualitative exploration of choking in elite golf. Journal of Clinical Sport Psychology, 4, 221-240. 

Hill, D. M., Hanton, S., Matthews, N., & Fleming, S. (2010). Choking in sport: A review. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1, 24-39. 

Hill, D.M., Hanton, S., Fleming, S., & Matthews, N. (2009). A re-examination of choking in sport. European Journal of Sports Science, 4, 203-212.

Henry, I. P. & Matthews, N. (1998). Sport, Policy and European Union:  the post-Maastricht agenda, in Managing Leisure:  An International Journal, 3(1) 1-17. 

Penodau llyfrau:

Matthews, N., Smith, H., Hill, D., & Kilgour, L. (in manuscript). Play, playwork and wellbeing, in W, Russell, H. Smith., & S. Lester (Eds) Practiced-based research in children's play, University of Bristol, Policy Press.  To be published 2016.

Kilgour, L., Matthews, N., & Crone, D. (2014). Enhancing the skills of students through the use of reflective practice in a physical activity and health curriculum, in Z. Knowles, D. Gilbourne, B. Cropley, & L. Dugdill (Eds) Reflective practice in the sport and exercise sciences, London, Routledge, pp. 69-79.

Matthews, N. (2013).Sport, physical activity and play: A European perspective. In A. Parker & D. Vinson (Eds.), Youth Sport, Physical Activity and Play: Policy, intervention and participation, Abingdon, Oxon: Routledge. pp. 27-39.

Hill, D.M., Matthews, N., Kilgour, L., & Davenport, T. (2013). Sport, physical activity and self-esteem. In A. Parker & D. Vinson (Eds.), Youth sport, physical activity and play: Policy, intervention and participation, Abingdon, Oxon: Routledge.  pp. 55-69.

Matthews, N., Fleming, S., & R. Jones (2013).  Sociology for coaches, in R. L., Jones, M. Hughes, K., Kingston (Eds), An introduction to sports coaching:  From science and theory to practice, London, Routledge.  pp. 69-82.

Matthews, N. & Buswell, J. (2006). The case for adventure leisure management, in B. Humberstone (Eds), Shaping the Outdoor Profession through Higher Education: creative diversity in outdoor studies courses in higher education in the UK, Penrith, Institute of Outdoor Learning, pp. 33-42. 

Matthews, N. & Henry, I. P. (2001). Sport, leisure and EU regional policy:  A case study of Merseyside, in C. Gratton & I. Henry (Eds.), Sport in the city:  The role of sport in economic and social regeneration, London, Routledge, pp. 229-239. 

Pedagogic publications: 

Mills, C., & Matthews, N.  (2009).  Review of tutor feedback during undergraduate dissertations: A case study, a practice paper for Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, Volume 8 (1) 117-123.  DOI:10.3794/johlste.81.211

Matthews, N., Hill, D.M., & Hardman, J. (2008). Welcome back: Understanding and actively supporting student progression for returning students, for the HEA Subject Centre Network Pedagogic Research and Development Fund. 

Buswell, J., & Matthews, N.  (2004). Feedback on feedback!  Encouraging students to read feedback:  a University of Gloucestershire Case Study, a practice paper for Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, Volume 3, Number 1, pp. 59-65.  

Prosiectau

 

Prosiect   FundingCyllid  Swm Blwyddyn  Rôl 
Crefft lles:  Astudiaeth gyfranogol gyda gweithwyr chwarae a phlant yn chwarae.
Prosiectau Ymchwil a Ariannwyd yn fewnol (arian REF), Cyfadran y Gwyddorau Cymhwysol, Prifysgol Swydd Gaerloyw

 

 

£3095

 

 

2013

Arweinydd y Prosiect.
Deall, dangos tystiolaeth a hybu lles ymhlith plant ysgolion cynradd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.£35002013Arweinydd y Prosiect. 
Dealltwriaeth feirniadol o lythrennedd iechyd mewn ysgolion.   

Prosiectau Ymchwil a Ariannwyd yn fewnol (arian REF), Cyfadran y Gwyddorau Cymhwysol, Prifysgol Swydd Gaerloyw

 

 

£3000

 

2011

Aelod o'r tîm prosiect

Cyllid prawf o gysyniad ar gyfer cwrs byr Gweithle Iach.

 

Canolfan Menter ac Arloesi, Prifysgol Swydd Gaerloyw 

 

 

£5000

 

 

2011

Aelod o'r tîm prosiect  

Adolygu’r llenyddiaeth i ymchwilio i dystiolaeth sy'n sail i rôl chwarae ar gyfer iechyd cyfannol.

Partneriaethau Gwaith Chwarae 

 

 

£15,000

 

 

2011

Aelod o'r tîm prosiect

Deall a chefnogi cynnydd myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Cronfa Datblygu ac Ymchwil Pedagogaidd Rhwydwaith Canolfan Pynciau HEA

 

 

£4300

 

 

2008

Arweinydd y Prosiect
‘Adeiladu repertoire':  annog llythrennedd ffisegol drwy ddarpariaeth allgyrsiol, yn yr ysgol. 

Prosiectau Ymchwil a Ariannwyd yn fewnol (arian REF), Cyfadran y Gwyddorau Cymhwysol, Prifysgol Swydd Gaerloyw 

 

 

 

£3800

 

 

2008

Arweinydd y Prosiect
Gweithgarwch corfforol, hunan-barch a chyflawniad academaidd.    Prosiectau Ymchwil a Ariannwyd yn fewnol (arian REF), Cyfadran y Gwyddorau Cymhwysol, Prifysgol Swydd Gaerloyw 

 

 

£4200

 

 

2008

Aelod o'r tîm prosiect  

Dolenni allanol