Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Nasir Aminu

Dr Nasir Aminu

Darlithydd mewn Economeg a Chyllid 

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid
Rhif Ffôn:  +44(0)29 2041 7177 
Cyfeiriad E-bost: naminu@cardiffmet.ac.uk

 

Mae Dr Aminu yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn facroeconomegydd a dderbyniodd ei PhD o Brifysgol Caerdydd.  Mae ganddo hefyd radd Meistr yn y Gwyddorau mewn Economeg ac Economeg Ryngwladol, Bancio a Chyllid. 

Ar hyn o bryd ef yw Cyfarwyddwr Rhaglenni’r holl raglenni Economaidd yn Ysgol Reoli Caerdydd a Chadair Economeg Grŵp Maes y ddarpariaeth gydweithredol. 

Ymunodd ag Ysgol Reoli Caerdydd ar ddechrau sesiwn 2015/16.  Ers ymuno â’r Brifysgol hon mae wedi dysgu amrywiaeth o fodiwlau ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.  Ar hyn o bryd mae'n addysgu Macroeconomeg, Polisi Cyhoeddus a Hanes Economaidd ar lefel israddedig.  Cyn hyn bu'n gweithio fel Cyswllt Addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd lle mae'n dal i weithio fel Darlithydd rhan amser. 

Ymchwil 

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys: Cylchoedd busnes, prisiau ynni a thwf; Modelu a phrofi modelau macro-economaidd; addysg Economeg - dysgu gweithredol a constructivism 

Cyhoeddiadau 

Cyhoeddiadau 

1.        Aminu, N. (2019). 'Energy Prices Volatility and the United Kingdom: Evidence from a Dynamic Stochastic       General Equilibrium Model.' Energy Journal, 172: 487-497. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.01.092

2.       Aminu, N. (2017). 'Evaluation of a DSGE model of energy in the United Kingdom using stationary data.' Computational Economics. DOI 10.1007/s10614.017.9657.9

3.       Aminu, N., Meenagh, D. and Minford, P. (2017) 'The role of energy prices in the Great Recession- A Two-Sector Real Business Cycle (RBC) Model of Energy in United Kingdom with Unfiltered Data.' Energy Economics. DOI 10.1016/j.eneco.2018.01.030