Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr-Kumbirai-Magwe

Dr Kumbirai Mabwe

Dr Kumbirai Magwe

Uwch-Ddarlithydd mewn Cyllid 

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid
Rhif Ffôn:  +44 (0) 2920 417 142
Cyfeiriad E-bost: KMabwe@cardiffmet.ac.uk

Proffil 

Mae Kumbirai Mabwe (Kumbi) yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Reolaeth Caerdydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae ganddi Ddoethuriaeth mewn Rheoli Risg mewn Banciau o Brifysgol Glasgow Caledonian. Mae ganddi hi hefyd MSc mewn Dadansoddi Buddsoddiad o Brifysgol Stirling a Gradd Anrhydedd mewn Cyfrifeg o Brifysgol De Affrica. Cyn ymuno â Metropolitan Caerdydd gweithiodd Kumbi fel Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol De Cymru, Prifysgol Glasgow Caledonian a Phrifysgol Fort Hare yn Ne Affrica. Mae hi hefyd wedi gweithio fel dadansoddwr data marchnad yn Adran Marchnadoedd a Phrisio HSBC yn Stirling. 

Ymchwil 

Mae diddordebau ymchwil Kumbi yn ymwneud yn arbennig â rheoli risg mewn gwasanaethau ariannol, perfformiad y banciau, rheoleiddio ariannol a chydymffurfio; rheoli risg gweithredol a diwylliant mewn gwasanaethau ariannol, llywodraethu risg a risg pobl yng nghyd-destun rheoli risg gweithredol. 

Cyhoeddiadau 

Mabwe, K; Ring, P; Webb, R. (2017), "Operational risk and the three lines of defence in UK financial institutions: Is three really the magic number?", Journal of Operational Risk, Vol.12 (1), pp. 53-69.

Jaffar, K., Mabwe, K., & Webb, R. (2014). Changing Bank Income Structure: Evidence from Large UK Banks? Asian Journal of Finance & Accounting, 6(2), 195-215.

Jaffar, K., Webb, R., & Mabwe, K. (2012). Major British Bank performance over the Business cycle. International Journal of Economic Sciences, I (2), 26–50. 

Mabwe, K., & Webb, R. (2010). A financial ratio analysis of commercial bank performance in South Africa. African Review of Economics and Finance, 2(1), 30-53.