Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Hephzibah Egede

Dr Hephzibah Egede

Dr Hephzibah Egede

Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith, Cyfarwyddwr Rhaglen 

Rhif Ffôn: 
Cyfeiriad E-bost: Hegede@cardiffmet.ac.uk 


Cyfreithiwr â chymwysterau deuol gyda derbyniadau yn Nigeria, ac yng Nghymru a Lloegr yw Dr Hephzibah Egede. Hi yw cyfarwyddwr rhaglen LLB a Chadeirydd Maes Darpariaeth Cydweithio yn Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Cyn ymuno â'r byd academaidd, bu'n ymarfer fel cyfreithiwr corfforaethol-fasnachol yn yng nghwmni cyfreithiol blaenaf Nigeria sef Chris Ogunbanjo & Co ac fel cyfreithiwr contract gyda Mobil Producing Nigeria, is-gwmni sy'n deillio o ExxonMobil.  

Cyn iddi ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, bu Hephzibah yn gweithio fel uwch ddarlithydd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Buckingham, ac fel cyd-gyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Echdynnu Ynni Prifysgol Buckingham (UBCEES). Bu hefyd yn gweithio fel darlithydd gwadd yn y Gyfraith Olew a Nwy Gymarol Ryngwladol yn Ysgol y Gyfraith Birmingham, Prifysgol Birmingham ac fel tiwtor LLM yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. 

Ymhlith cyhoeddiadau Hephzibah mewn cyfraith ynni mae papur briffio wedi'i gyd-ysgrifennu ar gyfer Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop ar Oblygiadau Cyfreithiol Prosiect Nord Stream ac erthygl yn y Tulane Journal of International and Comparative Law ar drefniadau cyfreithiol a chontractiol olew a nwy newydd ar gyfer cymunedau olew Niger Delta. Mae Hephzibah hefyd wedi gweithredu fel cyd-ymchwilydd gyda'r Athro RG Lee (prif ymchwilydd) ar brosiect y Gyfraith a'ch Amgylchedd a ariannwyd gan Gymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU (UKELA) a gyflwynodd wefan mynediad cyhoeddus i wella mynediad at wybodaeth am gyfraith amgylcheddol yn y Deyrnas Unedig. 

Hefyd, mae Hephzibah yn ymchwilio i hawliau gofal iechyd atgenhedlol, tegwch iechyd a chydraddoldeb rhywiol. Canolbwyntiodd ei thesis doethuriaethol ar stigma cymdeithasol menywod di-blant ddim o dewis mewn gwledydd Affricanaidd Is-Saharan. Mae wedi cyhoeddi gwaith ar faterion rhyw ac atgenhedlol wedi'u crebachu mewn achosion lles ac amddiffyn plant. Mae Hephzibah wedi cymryd rhan mewn grwpiau arbenigol gan gynnwys cyfarfod arbenigol "Agweddau Cymdeithasol ar Ofal Anffrwythlondeb Hygyrch mewn Datblygu Gwledydd" a drefnwyd gan Dasglu Arbennig ESHRE ar "Ddatblygu gwledydd ac anffrwythlondeb" ac yn Cyfres Tŷ'r Arglwydd Seminar WWAFE – Menywod yn y Byd: Gwneud Byd i Fenywod.  

Ymchwil 

Diddordebau Ymchwil 

Cyfraith Ynni a Rheoleiddio Amgylcheddol 

Newid yn yr Hinsawdd a Chynaliadwyedd Amgylcheddol 

Tegwch ym maes Iechyd, Ehangu Mynediad at Feddygaeth a Gofal Iechyd 

Hawliau Gofal Iechyd Atgynhyrchiol a Chyfiawnder Atgynhyrchiol 

Rheoleiddio Cyfreithiol a Thechnolegau Newydd 


Grwpiau, Canolfannau a Phrosiectau 


Ymchwil Hwb Technoleg Dosbarthu a Chymdeithas y Dyfodol Met Caerdydd (DFTS) 

Canolfan Astudiaethau Ynni Echdynnol Prifysgol Buckingham (UBCEES) 

RG Lee, T Egede, Astudiaeth Gwmpasu a Datblygu E-Lyfrgell Mynediad i'r Cyhoedd i gynyddu hygyrchedd gwybodaeth am gyfraith amgylcheddol. Tystiolaeth/Allbwn: Gwefan Law and Your Environment: 

Law and Your Environment website


Myfyrwyr Ymchwil 

Croesawaf ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr mewn cyfraith ynni ac amgylcheddol, yn enwedig yn y rhyngadran rhwng cyfraith ynni a rheoleiddio amgylcheddol, newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol. Gallaf hefyd oruchwylio ymchwil ym maes tegwch iechyd, ehangu mynediad at feddygaeth a gofal iechyd, hawliau gofal iechyd atgenhedlol a chyfiawnder atgenhedlol. 

Yr wyf wedi llwyddo i oruchwylio nifer o traethawdau ar lefel yr israddedig a'r meistr. Ym 

Mhrifysgol Buckingham, fe wnes i oruchwylio'r myfyrwyr PhD canlynol llwyddiannus canlynol:- Dr 

Grace Atsegwasi (Darlithydd, Coleg Sandwell) (Rôl: goruchwyliwr cyntaf) a Dr Francesca Anene (Darlithydd, Prifysgol Agored, Nigeria) (Rôl: ail oruchwylydd). Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio dau fyfyriwr doethuriaethol ac wedi gweithredu fel arholwr ar gyfer arholiadau PhD viva voce ym Mhrifysgol Buckingham (Arholwr Mewnol, 2018) ac yn Ysgol y Gyfraith Aberdeen, Prifysgol Aberdeen (Arholwr Allanol, 2020). 


Cyhoeddiadau 

H Egede, J Hatchard, Special Issue Editors, ‘Energy: Contemporary Legal Issues in the Oil and Gas Sector’ the Denning Law Journal 2016 (28). 

Publications

H Egede, Dispute Avoidance and Conflict Resolution in the Oil & Gas Industry: The Role of African

Social Ordering Norms in Sargent S., Samanta J., (eds) 2019 Indigenous Rights: Changes and

Challenges in the 21st Century 2nd ed (University of Buckingham Press)


H Egede Regulation of the Upstream Petroleum Sector: A Comparative Study of Licensing and

Concessions System by Tina Hunter: Book Review (2019) Review of the European Comparative and

International Environmental Law


H Egede The ICJ Bakassi Decision: The Rights of Indigenous Communities and Populations in the

Bakassi Peninsula Type: Book Chapter Reference: in Egede E., Ighiehon M., (eds) The Bakassi

Dispute and the International Court of Justice: Continuing Challenges (Routledge, 2017)


H Egede, E Egede The Force of the Community in the Niger Delta: Propositions for New Oil and Gas

Legal and Contractual Arrangements (2016) 25(1)Tulane Journal of International and Comparative

Law 45


H Egede African' Social Ordering' Grundnorms and the Development of an African Lex Petrolea

(2016) 28 Denning Law Journal 138-165.


H Egede, Shrouded gender and reproductive issues in Child Welfare and Protection Proceedings

Denning Law Journal 23 (2011) 202-226


RG Lee, T Egede, L Frater, S Vaughan (2008) 'Legal Implications of the Nord Stream Pipeline'

(Report for the European Parliament) EP/EXPO/B/AFET/2008/02 PE 388.930 EN.


T Egede, RG Lee Banking and the Environment: Not Liability but Responsibility, Journal of Business

Law (2007) November 868-883


Conferences, Seminars, Speaking Engagements and Dissemination of Research 

H Egede, Health and Wellbeing in the Workplace: Legal Implications for HR Professionals at the TCN Human Resource Professional Leadership Learning Summit (August 2020) 

H Egede, Legal Implications of the Draft Nigerian Sickle Cell Bill, Invited Talk by the Sickle 

Cell Advocacy and Management Initiative (SAMI) (World Sickle Cell Day, June 2020) 

H Egede, Energy Justice: Understanding the Barriers to Solving the Intractable Problem in Ghana and Tanzania Energy Solutions: Energizing a Billion Lives, OU Stakeholders Engagement Workshop, Accra, Ghana, April 2018.  

H Egede, siaradwr gwadd am Menywod yn y Byd: Cyfres Seminar Tŷ'r Arglwyddi Gwneud Byd i Fenywod, WWAFE (Mehefin 2016).  

H Egede, Minding the Regulatory Gaps in the African Biometrics Experiment: 15ed Cynhadledd Ryngwladol Astudiaeth Achos Nigeria ar Dechnoleg, Polisi ac Arloesi Prifysgol Agored (Mehefin 2015). 

H Egede, Engagement with the Force of the Community in Conflict Resource Regions in Africa: Propositions for New Legal Arrangements Current Legal and Policy Issues in the African Energy Sector Roundtable Conference, Prifysgol Buckingham, Hydref 2014.  

H Egede, Safe and Secure energy, Resource nationalism or Energy liberalization: Which way forward Energy and Climate workshop, Prifysgol Buckingham, Mai 2012.  

H Egede,  Status and rights of Involuntarily Childless Women in sub-Saharan Africa Invited seminar presentation on Women's Rights in Africa at the Cardiff Centre for Human Rights, Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Mawrth 2011.  

H Egede, invited participant, Expert meeting on Social Aspects of Accessible Infertility Care in Developing Countries organised by Social Study group of the ESHRE Special Task Force on developing countries and infertility, Genk, Gwlad Belg, Rhagfyr 11-12, 2009. Crynodeb o'r cyfarfod a gyhoeddwyd yn FV & V, ObGyn 2010, Monograff 66-72. Viii.  

 Egede, Law and Your Environment: Promoting Environmental Citizenship, invited seminar presentation delivered at the Economic Social Research Council (ESRC) staff seminar, Polaris House, Swindon, Hydref 16, 2009. 


Dolenni allanol