Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Hefin David

Dr Hefin David

Darlithydd Cyswllt

Cyfeiriad E-bost: hdavid@cardiffmet.ac.uk

Mae gan Dr Hefin David BScEcon mewn Economeg a Gwleidyddiaeth, MScEcon mewn Polisi Ewropeaidd, y ddau o Brifysgol Caerdydd, TAR o Brifysgol Cymru, Casnewydd a PhD o Brifysgol Swydd Gaerloyw.Maes ei ymchwil PhD oedd penderfyniadau cyflogaeth cyntaf a phrofiadau cynnar cyflogaeth perchnogion-reolwyr cwmnïau bach. 
Mae Hefin yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA) ac yn Gydymaith Academaidd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD). 
Mae'n dysgu Ymddygiad Sefydliadol a Rheoli Adnoddau Dynol. Mae Hefin wedi datblygu achosion byw a dulliau cyflwyno bywiog yn ei addysgu, gan sicrhau bod myfyrwyr yn cael cyfle i brofi senarios go iawn ac nid enghreifftiau o lyfrau testun yn unig. Mae'r modiwlau y mae'n eu dysgu yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ystyried eu harfer proffesiynol a'u mesurau eu hunain i wella eu cyflogadwyedd.