Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Esyin Chew

Dr Esyin Chew

Uwch Ddarlithydd mewn Systemau Gwybodaeth 

Adran:  Systemau Cyfrifiadura a Gwybodaeth
Rhif Ffôn:  +44(0)29 2041 6249
Cyfeiriad E-bost:  echew@cardiffmet.ac.uk

Mae Dr Esyin Chew yn academydd rhyngddisgyblaethol sy'n gweithio gyda robotiaid dynolffurf a wellodd y gwaith o asesu a rhoi adborth mewn addysg a gofal iechyd. Cyn ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, hi oedd y Cydlynydd ar gyfer y rhaglen Meistr mewn Systemau Gwybodaeth Busnes ac roedd hefyd yn Uwch Ddarlithydd mewn TG ym Mhrifysgol Monash ym Malaysia. Roedd Esyin yn ymgynghorydd academaidd annibynnol cyn Monash, yn Uwch Ddarlithydd yn y Ganolfan Ragoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu (CELT), Prifysgol De Cymru ac yn Ddarlithydd yn y Gyfadran Cyfrifiadureg a TG, Prifysgol Malaya.  

Gan arbenigo mewn dylunio apiau robotig a thechnolegau addysgol, mae Esyin yn darparu gweithdai ymgynghoriaeth academaidd a gweithdai hyfforddi ar gyfer ystod eang o ddyfeisiau addysgol fel Turnitin & GradeMark, systemau ymateb personol, gofodau dysgu ac ystafelloedd dosbarth gwrthdro (flipped). Mae hi wedi hwyluso gweithredu dysgu cyfunol sefydliadol, datblygu staff ac arferion gorau / datblygu polisi TEL ar gyfer addysg uwch. Gyda'i chyfraniad o ran rhagoriaeth addysgu ac ymchwil addysgol, rhoddwyd iddi statws Cymrawd Academi Addysg Uwch y DU er 2011. Gwahoddir Esyin fel adolygydd ar gyfer amryw o gyfnodolion wedi’u mynegeio a chynadleddau rhyngwladol. Cyn ei gyrfa academaidd, roedd Esyin yn beiriannydd meddalwedd yn Malaysia and e-Business Ltd Grŵp Acer, gan gyfrannu at ddatblygiad system fancio ar-lein gyntaf Malaysia a system EIS ar y we Acer ar ddiwedd yr 1990au.   

Gyda'r cysylltiad academaidd a diwydiannol, mae Esyin yn ymchwilydd gweithredol sydd wedi arwain ychydig o brosiectau a ariannwyd gan y llywodraeth, prifysgolion a diwydiant o'r UE, Awstralia, Malaysia a'r DU. Goruchwyliodd Esyin fyfyrwyr PhD a myfyrwyr gradd Meistr gyda diddordeb arbennig mewn roboteg a dadansoddeg. Yn ogystal, mae hi'n mwynhau chwarae gyda’i dwy ferch a gwasanaethu Duw trwy wasanaethu eraill.  

Ymchwil 

Maes Ymchwil Allweddol

Prosiect  Cyllid Blwyddyn  Rôl a Thîm 

eRobot Dewey ar gyfer Dysgu Iaith

 

 

 

Ymchwil Lab STELA:

Technolegau Di-dor ar gyfer Dysgu ac Asesu Gwell 

  • Fframwaith Dysgu Di-dor 
  • Model Asesu ac Adborth ym Malaysia 
  • Technolegau: Robot dynolffurf, dyfeisiau symudol a sbectol graff

    

Grant Ymchwil Rhyngddisgyblaethol Caerdydd 

 

 

 

Prifysgol Monash Malaysia: VITAL a’r Gronfa Ymchwil Ysgolion 

2018

 

 

 

 

2015 - 2016

Arweinydd y Prosiect 

Cyd-ymchwilydd:  Dr Nikolaos Konstantakis, Ysgol Addysg, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd 

 

Arweinydd y Prosiect 

 

Aelodau'r labordy ymchwil: Dr Jen Nee Lim Jones, Bee Guan Teo, Catherine Hiew, Nicholas Wong, Alena Tan, Xin Ni Chua & Weng Han Ho (Prifysgol Monash, Malaysia)

 

Cyd-oruchwylwyr myfyrwyr PhD:

A / Yr Athro Judith Sheard, Dr Jojo Wong  

(Prifysgol Monash Awstralia); 

A / Yr Athro Rajendran Pathiban (Prifysgol Monash, Malaysia); Yr Athro David Mellor (Prifysgol Deakin, Awstralia) 

Suhakam Goes Digital gyda Monash

Comisiwn Hawliau Dynol Malaysia:Suhakam

 

Prifysgol Monash Malaysia

2015-2016

Arweinydd y Prosiect 

 

Aelodau'r tîm: Pei Hsi Lee, Joseph Jerald, Dayalan, S. Raju, Syafeek Ikhwan, Wan Norhafizah Bt Junid (Suhakam); Dr Anuja Dharmaratne; Dr Jojo Wong, (Prifysgol Monash)

When Clickers meets Socrative: a student experience project for personal response systemPrifysgol Monash Awstralia: Grant Bach Gwell Addysgu Gwell Dysgu L&T Office PVC 2015-2016

Arweinydd Prosiect / Prif Ymchwilydd 

 

Cyd-ymchwilydd:

A / Yr Athro Deepti Mishra (Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwy); 

Dr Jojo Wong, (Prifysgol Monash Awstralia)  

iCONNECT for EU-SEA e-Plagiarism Battle: EUSEA - iCONNECT

 

FP7 CONNECT2SEA: Cysylltu TGCh yn Ewrop a De Ddwyrain Asia, Grant Cydweithredu TGCh2015

Ymchwilydd Prosiectau / Cydlynydd Prosiectau SEA

 

Cydlynydd Prosiect yr UE a PI:  Dr Gill Rowell, Turnitin Europe 

 

Aelodau'r Prosiect: academyddion ac aelodau diwydiannol o’r DU, Malaysia, Indonesia a Singapore.

Addysgeg ar gyfer Electroneg a Peirianneg Trydanol  / Addysg Technoleg Gwybodaeth ym Malaysia yn yr 21 ain Ganrif 

 

Y Weinyddiaeth Addysg Uwch, Malaysia: Cynllun Grantiau Ymchwil Sylfaenol (FRGS)  

2014-

2015

Prif Ymchwilydd 

 

Cyd-ymchwilydd: Dr Vineetha Kalavally (Prifysgol Monash, Malaysia)

Swnio'n Dda neu'n Darllen yn Dda? Gwella’r Profiad Asesu ac Adborth gydag Adborth Sain a Thestun ar-lein   

 

Grant Bach Addysgu Gwell Dysgu (BTBL) L&T Gwell Swyddfa Prifysgol Monash Awstralia 2014

Arweinydd Prosiect / Prif Ymchwilydd

 

Cyd-ymchwilydd: Dr Jen Nee Lim Jones (Prifysgol Monash Malaysia) 

 

Enhancing international student experience with innovative assessment and feedback on postgraduate Economics studies at Glamorgan

 

iLExSIG – Profiadau Dysgwyr Rhyngwladol o’r Grŵp Diddordeb Arbennig e-ddysgu

Cyllid RAE 

 

Grant bach a Grant Ymarfer Asesu Ymchwil HEA-ELESIG y DU 

2010 - 2011

Arweinydd y Prosiect  

 

Cydweithiwr: Helena Snee (Prifysgol De Cymru, y DU)  

 

Ei droi ymlaen neu ei droi i ffwrdd? Prosiect Peilot Cydweithredol ar gyfer Turnitin / Profiad GradeMark ym Morgannwg 

 

Turnitin UK (iParadigm Ltd)

 

Grant Ymchwil Addysg Sandpit Morgannwg

2009 - 2010

Arweinydd Prosiect / Prif Ymchwilydd

 

Cyd-ymchwilydd:

Dr Trevor Price, Cyfadran Technoleg Uwch; Dr Colin Rogers, Cyfadran Iechyd, Chwaraeon a Gwyddoniaeth; Kim Blakey; Norah Noblett, Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol; Dr Ana Martins; Dr Isabel Martins, Ysgol Fusnes Morgannwg (Prifysgol De Cymru) 

Dilysu biometrig ar gyfer E-Fasnach. 

 

Pleidlais Ymchwil y Weinyddiaeth Addysg, Malaysia: Ymchwil PJP 2005

Arweinydd y Prosiect Yr Ystafell Ddosbarth wrthdro: Ymgais i guddio Addysgu traddodiadol Prifysgol Monash Malaysia: VITAL 2014 - 2015

Cyd-ymchwilydd

 

Arweinydd y Prosiect: Dr Jen Nee Lim Jones (Prifysgol Monash Malaysia) 

 

Dysgu gwrthdro yn y Rhanbarth Asiaidd Grant BTBL Campws Prifysgol Monash Malaysia  2016

Cydweithredwr ad hoc  

 

Arweinydd y Prosiect Dr Vineetha Kalavally, 

Dr Varghese Swamy (Prifysgol Monash Malaysia) 

Rhaglen Gwella – Gwella Dysgu ac Addysgu drwy Dechnoleg mewn Addysg Uwch yng Nghymru (Morgannwg)  

 

Ariannir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) y DU2008-2011

Uwch Ddarlithydd mewn Dysgu sy’n cael ei wella trwy Dechnoleg, Addysgu ac Asesu 

Ymchwilydd y Prosiect : Haydn Blackey (Prifysgol De Cymru) 

Aelodau’r Prosiect: Tîm CELT (Prifysgol De Cymru) 

 

Gweithgareddau ymchwil a phroffesiynol dethol eraill:  

 • Ymgynghorydd academaidd a gwerthuswr ar gyfer prosiectau academaidd amrywiol (Cwrs Cyfunol Proffesiynol gyda BDA, Turnitin / GradeMark, yr Ystafell Ddosbarth Wrthdro, Gofod Dysgu a Dysgu Cyfunol) mewn prifysgolion cyhoeddus a phreifat ym Malaysia a'r DU (2011- hyd y presennol)  
 • Siaradwr allweddol / hyfforddwr gwadd ar gyfer gweithdy, cynhadledd ymchwil a datblygiad academaidd, ee: 2017 Symposiwm Tueddiadau mewn Addysg Gyfannol, Asia (Awst 2017); Siaradwr gwadd (16 Awst, 2017) O theori dysgu wedi’i gyfuno i’r ymarferol:  technolegau addysgol symudol, gwell asesu ac adborth (rhan o'r modiwl datblygu staff academaidd CEED), Rhagoriaeth Addysg Campws, Prifysgol Monash Malaysia; siaradwr gwadd yn y 25ain cyfarfod MEIPTA sy'n cynnwys 22 o brifysgolion lleol cyhoeddus, penaethiaid e-ddysgu / penaethiaid rheoli addysg / penaethiaid datblygiad academaidd (Gorffennaf 2015); hyfforddwr gwadd i Brifysgol Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) ar gyfer Hyfforddiant Academaidd mewn Technoleg Ddi-dor - Gwell Asesu (Rhagfyr 2015); 2il Symposiwm Dysgu Cyfunol, Prifysgol USCI (Tachwedd 2013); siaradwr gwadd ar gyfer Turnitin, Cynhadledd Ansawdd, Prifysgol Cymru (Awst 2011)  
 • Adolygydd y Cyfnodolyn Computers and Education  (2012 - y presennol)  
 • Adolygydd yr Awstralasian Journal of Educational Technology (2012 - y presennol) 
 • Adolygydd ASCILITE 2016 (Cymdeithas Awstralasia ar gyfer Cyfrifiaduron mewn Dysgu mewn Addysg Drydyddol): 016 Y 33ain Gynhadledd Ryngwladol ar Arloesedd, Ymarfer ac Ymchwil mewn Defnyddio Technolegau Addysgol mewn Addysg Drydyddol (2016) 
 • Golygydd Erthyglau, Cyhoeddiad Llawysgrif Agored Sage (2015 - y presennol) 
 • Pwyllgor Adolygu'r Ddegfed Gynhadledd Ryngwladol ar Wyddor Dylunio, Ymchwil a Systemau Gwybodaeth a Thechnoleg, Dulyn, Iwerddon (2015).
 • Adolygydd ac aelod o Bwyllgor y 10fed 11fed 12fed 13eg 14eg, 15fed Cynhadledd Ewropeaidd e-Ddysgu, Portiwgal, y DU, Yr Iseldiroedd, Ffrainc, Y Weriniaeth Tsiec (2010 - y presennol).  
 • Aelod o Fwrdd Golygyddol ac Adolygydd ar gyfer y 6ed Gynhadledd Ryngwladol ar Lên-ladrad, y DU (2014).
 • Adolygydd y Gynhadledd Cyntaf ar Delefeddygaeth, Malaysia (2015)
 • Adolygydd y 4edd, 5ed a’r 6ed Gynhadledd Ryngwladol ar Lên-ladrad, y DU. (2010/2012, 2014)   
 • Adolygydd y Journal of Applied Research, Emerald Insight, UK. 2009-2011 
 • Adolygydd 7fed Cynhadledd Ryngwladol ar Integreiddio Gwybodaeth a Chymwysiadau a Gwasanaethau sy’n seiliedig ar y We (iiWAS), Kuala Lumpur. 2005 
 • Golygydd Gweithredol, Journal of Problem-based Learning in Electronic Journals,  Prifysgol Malaya (EJUM). 2004-2005  
 • Golygydd ac Adolygydd Trafodion y Gynhadledd Ryngwladol ar y Cyd ar Wybodeg a Menywod Ymchwil mewn TGCh, Kuala Lumpur. 2004 

Llywodraeth, y Cyfryngau ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Dilynwch fi: https://twitter.com/EsyinChew

Chew, E. (2017) What are the implications of artificial intelligence?  In Love and War, "Written Evidence, UK Parliament Artificial Intelligence Select Committee's Publications

The Star (2016) Technology enhanced Education.

https://www.pressreader.com/malaysia/the-star-malaysia-star2/20160621/282153585572699

https://www.monash.edu.my/research/researchers-say/enhancing-learning-experience-through-technology

New Straight Time (2016) Sealing Ties with Suhakam:  Nao Humanoid Robot.  Malaysia New Straight Time Newspaper.

SUHAKAM goes digital with Monash (2015) NAO Robot made a special appearance at a SUHAKAM ATHAM Comic Launch Event https://www.facebook.com/monashmalaysia/posts/1024877574197741

Bradley, D (2014) Seven rules for academic social software users, Science Spot.

Cyhoeddiadau 

 

Detholiad o Gyhoeddiadau 

Gweler manylion pellach gan Google scholar citation

A. Erthyglau mewn Cyfnodolion, Penodau mewn Llyfrau a Chyfres Llyfrau LNCS 

 1. Chew, E., Snee, H., Price, T. (2016) Enhancing international postgraduates' learning experience with online peer assessment and feedback innovation, Journal of Innovations in Education and Teaching International, 53(3), 247-259 [ISI-indexed]
 2. Chew, E., (2017) What are the implications of artificial intelligence?  In Love and War, Written Evidence, UK Parliament Artificial Intelligence Select Committee's Publications.
 3. Chang, W. C. and Chew, E., (2017) 'A Review of the Latest IT and Chronic Care Model in CKD', Singapore Nursing Journal, 43 (2), 35-45.
 4. Alena  Y.T. Tan, Chew, E. and Kalavally, V. (2017) "The expectations gap for engineering field in Malaysia in the 21 century", On the Hoirzon, 25 (2), pp.131-138, doi:  10.1108/OTH-12-2015-0071
 5. Chew, E., Lim Jones,  J.N. and Worldey, S. (Accepted) 'Flipping or Flapping?' Investigating Engineering         students'    experience in flipped classrooms', On the Horizon (Scopus-indexed) (OTH-04-2017-0014)
 6. Hiew, C. & Chew, E. (2016) Seams Remain in Seamless Learning, On the Horizon, 24(2). [Scopus-indexed, A+ Education, Australian Education Index, and MyRA cited] 
 7. Chew, E., Ding, S., L. & Rowell, G. (2015) Changing Attitudes in learning and assessment: Cast-off 'plagiarism detection' and cast-on self-service assessment for learning, Journal of Innovations in Education and Teaching International, 52(5), 454-463. DOI:10.1080/14703297.2013.832633  [ISI-indexed]
 8. Chew, E. & Ding, S. L. (2014) The Zone of Proximal and Distal Development of the Chinese Language Studies with the Use of Wikis, Australasian Journal of Educational Technology, 30(2), 184-201. [ISI-indexed]
 9. Jones, N., Chew, E. and Blackey, H. (2014) 'A Classroom without Wall?' The Institutional Policy for Social Software in Learning, Teaching and Assessment, International Journal of Innovation and Learning, 16(4), 417-427. DOI: 10.1504/IJIL.2014.065546 [Scopus and British Education indexed]
 10. Chew, E. (2014) 'To listen or to read?' - audio or written assessment feedback for international students in the UK, On the Horizon, 22(2), 1-12. DOI: 10.1108/OTH-07-2013-0026  [Scopus-indexed, A+ Education, Australian Education Indexed, Emerald EarlyCite-indexed]
 11. Jones, N., Chew, E., and Blackey, H. (2011) The Blended Learning Journey of the University of Glamorgan, In R. Kwan et al. (Eds.), Hybrid Learning,  Springer, Heidelberg, LNCS 6837, pp. 157--166. [ISI-indexed] 
 12. Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, F., Chew, E., (2010) 'Get out of MySpace!', Elsevier Journal of Computers and Education, 54 (3), 776-782. [ISI-indexed]
 13. Chew, E., Jones, N and Blackey, H. (2010) 'Implementing Institutional Online Assessment – Addressing the Challenges', In P. Tsang, S. K. S. Cheung, V. S. K., Lee, R. Huang (Eds), Hybrid Learning, Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science Vol. 6248, 453-464. [ISI-indexed]
 14. Chew, E., Turner, D. and Jones, N. (2009) Chapter 1 - 'In Love and War: Blended Learning Theories for Computer Scientists and Educationists', In Wang, F., L. Fong, J. and Kwan, R., C. (Eds), The Handbook for Hybrid Learning Models: Advanced Tools, Technologies and Applications, PA: Information Science Reference, pp.1-23.
 15. Chew, E. and Jones, N. (2009) Chapter 5 - 'Driver or Drifter? Case Studies of the Blended Learning Practices in Higher Education', In Wang, F., L. Fong, J. and Kwan, R., C. (Eds), The Handbook for Hybrid Learning Models: Advanced Tools, Technologies and Applications, PA: Information Science Reference, pp.71-93.
 16. Jones, N., Chew, E., Jones, C. and Lau, A. (2009) 'Over the worst or at the eye of the storm? The Journal of Education and Training, 51(1), 6-22. [Emerald EarlyCite-indexed, Australian Education Indexed, Scopus-indexed ]
 17. Chew, E. and Jones, N. (2009) 'The "E"-vangelist's Plan of Action – Exemplars of the UK Universities' Strategies for Blended Learning', Hybrid Learning and Education, Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science 378-389. [ISI-indexed].
 18. Chew, E. (2008) 'Book Review for Blended Learning: tools for teaching and training by Barbara Allan', Journal of Educational Technology & Society, 11(2) 344-347. [ISI-indexed]
 19. Chew, E., Jones, N. and Turner, D.  (2008) 'Critical Review of the Blended Learning Models based on Maslow's and Vygotsky's Educational Theory', In Fong, J. et al. (Eds), Hybrid Learning and Education, Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science 5169, 40-53. [ISI-indexed].
 20. Chew, E., Jones, N. and Turner, D. (2008) 'The Marriage of Rousseau and Blended Learning: An Investigation of 3 Higher Educational Institutions' Praxis', In Leung, H. et al. (Eds), Advances in Web Based Learning, Springer: Lecture Notes in Computer Science  4823, 641-652. [ISI-indexed]

 

B. Selected Conference Proceedings and Presentations 

 1. Wong, N. W. H., Chew, E. & Wong, J. S-M. (2017). A review of educational robotics and the need for real-world learning analytics. Paper presented at the 14th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV),  Phuket, Thailand 13 November 2016.  DOI: 10.1109/ICARCV.2016.7838707 (CORE Ranked A; ISI indexed conference proceedings)
 2. Chew, E., Lee, P.H., Dharmaratne, A., Chen, B. W. and Raju, D. S. (2016) SUHAKAM - Going Digital  with Monash, The 3rd Asian Symposium on Human Rights Education 4-6 Aug 2016, Fukuoka, Japan (CD Conference Proceedings).
 3. Chua, X.N. & Chew. E. (2015). The Next Wave of Learning with Humanoid Robot: Learning Innovation Design starts with "Hello NAO". In T. Reiners, B.R. von Konsky, D. Gibson, V. Chang, L. Irving, & K. Clarke (Eds.), Globally connected, digitally enabled. Proceedings Ascilite 2015 in Perth (pp. CP:52- CP:56).
 4. Teo, Y. Z. & Chew, E. (2015) The Design of Newton: a Mobile Personal Response for Assessment and Feedback in Computing Education, Global Conference on Teaching and Learning with Technology, 10-11 June 2015, Singapore.
 5. Chew, E. & Lim, J. N. (2015) Better Teaching and Better Learning at Monash: Transforming Assessment and Feedback Practice, International Conference: Assessment for Learning in Higher Education 2015, The University of Hong Kong, 13-15 May, 2015. pp. 143. 
 6. Chew, E. (2014). BYOD – Enhancing Learning, Teaching, Assessment and Feedback Experience with Innovative Mobile Apps, The 3rd Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society, Hong Kong, 29-31 December 2014, pp.694-702.
 7. Lim, J. N. & Chew, E. (2014) Blended Learning in Engineering Education: Curriculum Redesign and Development, The 4th International Conference on e-Learning and Knowledge Management Technology, Springer Conference Proceeding, Nov.
 8. Chew, E., Abdullah, Y., Pui, K.M., Mohamed, O.M.T. & Cheon, X.Y. (2014) Towards the Impact to the Community – Higher Education and Industrial Engagement for Mobile Application Development, Teshhi Conference eProceedings, Langkawi, 5-6 Novemver 2014. pp.1204-1211.
 9. Chew, E., Snee, H. (2011) 'Enhancing international student experience with innovative assessment and feedback system – Grademark and Peermark', The Sixth International Developments in Economics Education Conference (DEE), 6-7 September, 2011, London School of Economics.
 10. Chew, E., Price, R., Roger, C., Blakey, K., N., Noblett, Matins, A., Martins, I. (2010)  'Turn it in or Turn it off – Confirming and Disconfirming Experience for Innovative Computer aided Assessment and Feedback', Proceedings of the 9th European Conference on e-Learning, Instituto Superior de Engenharia do Porto, 4-5 November 2010, Portugal, pp.155-162.  [ISI-index, ERIC & etc.]
 11. Chew, E., Price, T. (2010) 'Online Originality Checking and Online Assessment - an Extension of Academics or Disruption for Academics', In S. L. Wong et al. (Eds.) (2010). Proceedings of the 18th International Conference on Computers in Education, 29 November-3 December 2010. Putrajaya, Malaysia: Asia-Pacific Society for Computers in Education.
 12. Chew, E. and Jones, N. (2007) 'The Marriage of Freire and Bloom: An Assessment Prototype for Pedagogy of the Oppressed and Higher Order Thinking', Loughborough University: Proceedings of the 11th International Computer Assisted Assessment (CAA) Conference: Research into E-Assessment, 10-11th July, 117-125. 
 13. Chew E., Jones N. and Blackey, H. (2009). A UK case-study – technology enhances educational experiences in the University of Glamorgan. IEEE International Conference on Future Computer and Communication, 3-5 April, Kuala Lumpur (IEEE no. 09PR3591, ISBN 978-1-4244-3754-2) .
 14. Chew, E., Jones, N. and Blackey, H. (2006) 'An institutional Wide Strategy for Blended Learning – Initial Feedback', Proceedings of the First Annual Blended Learning Conference: Blended Learning Promoting Dialogue in Innovation and Practice. Hatfield: University of Hertfordshire Press.
 15. Chew Esyin, (2005) 'Mutually-Beneficial iE-E Seeker, A Web Intelligent Matching Using Multi-Dimensional Case-Based Reasoning, Proceeding of The IEEE International Conference on Information Technology and Applications, Sydney, 425-428. [ISI-indexed]  
 16. Chew Esyin and S.M.F.D Syed Mustapha (2004), 'Negotiation in a Multi-Dimensional CBR System' Proceeding of The IEEE Conference on Cybernetic and Intelligent Systems, Singapore, 1191-1195. [ISI-indexed]
 17. Esyin, C. and S.M.F.D Syed Mustapha (2004), 'Modeling N-Dimensional Cases in Iterative Matching Environment', Proceedings of the Joint International Conference on Informatics and Research Women in ICT, Vol 1, Kuala Lumpur, 61-69.

 

Gwobrau a Chydnabyddiaeth 

 • Crwsibl Cymru (2017) Rhaglen arobryn o ddatblygiad personol, proffesiynol ac arweinyddiaeth ar gyfer arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru.  
 • Cael ei henwi am Gyfraniad Eithriadol i Ddysgu Myfyrwyr o Gyfadran Technoleg Gwybodaeth, Prifysgol Monash Awstralia; enwebai’r Gyfadran ar gyfer Gwobr Enwi’r Is-Ganghellor (2015).   
 • Gwobrau’r Darlithydd Gorau yn y Gyfadran Cyfrifiadureg a Thechnoleg Gwybodaeth, Prifysgol Malaya, yn y flwyddyn academaidd 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004. 
 • Gwobr Efydd, y Gystadleuaeth Dyfeisio, Arloesi a Dylunio Genedlaethol: Arloesi Gofal Iechyd yn dechrau o OK Glass (2015).  
 • Gwobr Efydd, Cystadleuaeth Cymorth Addysgu UiTM: Y defnydd o BYOD gyda Socrative a Clickers. 
 • Cyflwyniad y Poster Gorau: Gwella profiad y myfyrwyr rhyngwladol gydag asesiad blaengar ac adborth (EiSEAF) gyda ZPD Vygotsky, Cynhadledd Dysgu trwy Gymorth Cyfrifiadur Elsevier - Dyfodol Dysgu: Addysg, Technoleg a Chynaliadwyedd, y DU (2011). 
 • Gwobrau Medal Aur ym Mhrifysgol Malaya, Expo Ymchwil, Dylunio ac Arloesedd: Chwiliwr IE-E, Cyfatebiaeth Ddeallus ar y We gan Ddefnyddio Rhesymu Seiliedig ar Achos Aml-Ddimensiwn (2006).  
 • Gwobrau Medal Arian ym Mhrifysgol Malaya: Expo Ymchwil, Dylunio ac Arloesedd 100 mlynedd: System Dilysu Llais Hawdd fersiwn10 ar gyfer e-Fasnach (2005). 
 • PhD mewn Dysgu Cyfunol - Ysgoloriaeth lawn gan Brifysgol De Cymru (2006-2008).  
 • MSc (Anrh) mewn Cyfrifiadureg - Tiwtoriaeth a chafodd y Ffi Hyfforddiant ei hepgor gan Brifysgol Malaya (2002-2003).