Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Ambikesh Jayal

Dr Ambikesh Jayal

​​

Dr Ambikesh Jayal Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth 

Adran: Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6395
E-bost: ajayal@cardiffmet.ac.uk

Mae gan Ambikesh radd israddedig mewn gwyddoniaeth (Mathemateg, Ffiseg a Chemeg), gradd Meistr mewn Cyfrifiadureg a Doethuriaeth mewn Cyfrifiadureg. Mae'n Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg ac yn Gymrawd Academi Addysg Uwch y DU.  Yn flaenorol, mae Ambikesh wedi gweithio mewn diwydiant, fel datblygwr meddalwedd, gan gynnwys mewn cwmnïau sydd a achrediad Lefel 5 Model Aeddfedrwydd Gallu (CMM). 

Yn ystod 2014 cafodd ei enwebu am wobr Darlithydd Ysbrydoledig gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Swydd Gaerloyw ar gyfer Gwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr (a bleidleisiwyd gan fyfyrwyr). 

Ymchwil 

Diddordebau Ymchwil: 

Modelu Rhagfynegol gan ddefnyddio Dysgu Peiriant a Thechnegau Ystadegol 
Biowybodeg a Geneteg 
Dylunio a datblygu meddalwedd 
Datblygu Cymwysiadau Symudol 
Cyfrifiadura corfforol gan ddefnyddio microcontrolwyr a synwyryddion 

Aelodaeth: 

Cymrawd Academi Addysg Uwch y DU (FHEA) 

Aelod Proffesiynol o Gymdeithas Gyfrifiaduron Prydain 

 

Cyhoeddiadau 

Jayal, A., Lauria, S., Tucker, A., Swift, S. (2011). Python for Teaching Introductory Programming: a Quantitative Evaluation. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences (ITALICS), Electronic journal of the UK Higher Education Academy.

Jayal, A. (2010). Framework To Manage Labels For E-Assessment Of Diagrams. Ph.D. Thesis. Brunel University: U.K.

Jayal, A. and Shepperd, M. (2009) The Problem of Labels in E-Assessment of Diagrams. ACM Journal on Educational Resources in Computing. 8(4) pp 1-13.

Jayal, A. and M. Shepperd (2009) An improved method for label matching in e-assessment of diagrams. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences (ITALICS), Electronic journal of the UK Higher Education Academy, 8(1).

Shepperd, M.J. and Jayal, A. (2010) Experiences of Introducing Group Projects to Computing Degrees. 35th International Conference on Improving University Teaching (IUT), Washington D.C., USA, June 30, 2010.

Jayal, A. and Shepperd, M.J. (2007) An evaluation of e-learning standards. 5th International Conference on E-Governance, India, December 28-30, 2007.

Jayal, A. Cartwright, M. and Shepperd, M.J. (2007) Premark: A System Designed to Organising Course Work for Assessment. 5th International Conference on E-Governance, India, December 28-30, 2007.

 

Prosiectau 

2013 - 2015
Goruchwyliwr academaidd ar gyfer Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP Rhif 9205) rhwng Prifysgol Swydd Gaerloyw a 7Layer Solutions Limited. Mae hwn yn brosiect dadansoddi data mawr i ddatblygu datrysiad cylch bywyd arian papur ar gyfer monitro a dadansoddi diraddiad nodiadau banc. 

2014
Prosiect ymgynghori rhwng Snow Business International Ltd a Phrifysgol Swydd Gaerloyw. Mae'r prosiect yn cynnwys datblygu system wreiddio gan ddefnyddio Arduino i reoli'r peiriant dosbarthu eira gan ddefnyddio negeseuon testun sms. 

2012 - 2013
Prosiect Prifysgol Symudol wedi'i gefnogi gan grant mewnol gan Brifysgol Swydd Gaerloyw. Nod y prosiect hwn yw datblygu apiau symudol i gefnogi addysgu ac ymchwil. 

2011
Prosiect ymgynghori (gwerth £ 4000) rhwng First Cyber Security Limited a Phrifysgol Swydd Gaerloyw. Nod y prosiect hwn oedd datblygu porwr diogel ar gyfer iPhone gan ddefnyddio iaith wrthrychol c.

2009
Cronfa Cwricwlwm ar gyfer Arloesi 2009 (gwerth £ 7000) gan yr Uned Dysgu ac Addysgu ym Mhrifysgol Brunel. Mae'r prosiect hwn yn delio â gwella asesiadau israddedigion trwy ddefnyddio marcio awtomataidd ar gyfer gwaith cwrs diagramatig. Datblygwyd a gwerthuswyd system feddalwedd ar gwrs israddedig ail flwyddyn ym Mhrifysgol Brunel. Mae'r feddalwedd hon yn addasadwy, yn blwg a chwarae ac yn estynadwy. 

2007
Ail-beiriannu Rhesymu Seiliedig ar Achos (CBR), Prifysgol Brunel a British Telecommunications Limited. Nod y prosiect hwn oedd datblygu teclyn CBR ar y we trwy ail-beiriannu'r feddalwedd ANGEL wreiddiol a ddatblygwyd gan yr Athro Martin Shepperd. Roedd y dasg yn cynnwys deall cod ANGEL, gwahanu'r rhesymeg busnes a chyflwyniad trwy ddylunio a gweithredu haen fusnes newydd a datblygu'r feddalwedd fel cymhwysiad gweinydd cleient. 

2006
Rhyngwyneb ar gyfer Systemau Dylunio Dysgu. Prosiect ymgynghori rhwng Phosphorix Ltd a'r Cyd-bwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC), y DU. Roedd hon yn system feddalwedd prawf cysyniad ar gyfer allforio manylebau Dylunio Dysgu Consortiwm Dysgu Byd-eang IMS o'r dilyniannau gweithgaredd a adeiladwyd gan ddefnyddio technoleg Phosphorix IoPortal. Fel rhan o'r prosiect hwn, datblygwyd prototeip prawf o gysyniad ar gyfer allforio Dylunio Dysgu IMS yn awtomatig o ddilyniannau gweithgaredd a adeiladwyd gan ddefnyddio technoleg Phosphorix IOPortal.

 

Dolenni Allanol 

Arholwr Allanol i Brifysgol Plymouth mewn partneriaeth academaidd â Choleg Dinas Bryste