Dr Darryl Gibbs

Uwch Ddarlithydd 

Adran: Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6327           
Cyfeiriad E-bost: dgibbs@cardiffmet.ac.uk

Mae Darryl yn Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Digwyddiadau. Ymunodd Darryl â'r adran yn 2008 ac mae'n dysgu ar draws ystod o gyrsiau a modiwlau Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau. Mae'n aelod gweithgar o'r Cyngor Addysg Rheoli Lletygarwch, y Gymdeithas Addysg Rheoli Digwyddiadau (AEME) ac yn Gymrawd Addysgu Cenedlaethol yr AAU.  

Mae diddordebau ymchwil Darryl yn ymwneud ag astudiaethau lletygarwch beirniadol a chyd-adeiladu, cyflwyno a pherfformiad profiadau croesawgar.  Teitl PhD Darryl yw "Lletygarwch Berfformiadol" ac mae'n ymwneud â nodi cymhellion a chanfyddiadau staff mewn gwahanol feysydd o'r gwasanaethau bwyd a diod er mwyn deall yn well beth yw'r profiad croesawgar a sut y gellir defnyddio'r wybodaeth hon i alluogi gweithwyr yn y maes lletygarwch i wella a chefnogi'r  ddarpariaeth o brofiadau croesawgar. 

Mae ymrwymiadau addysgu Darryl yn cynnwys portffolio addysgu eang ar draws yr holl lwybrau o fewn yr adran. Mae Darryl yn arweinydd modiwl ar gyfer Cymdeithaseg Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau ac yn arweinydd modiwl ar gyfer Cynadleddau, Arddangosfeydd a Digwyddiadau Corfforaethol. Mae Darryl yn rhan o dîm y modiwl ar gyfer Diwylliant, Pŵer a Hunaniaeth, Amrywiaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol, Digwyddiadau mewn Cyd-destun, Digwyddiadau Cymdeithasol a Chynllunio Parti, Logisteg a Gweithrediadau Lleoliad, Dylunio a Chynhyrchu Digwyddiadau, Cynllunio Datblygiad Personol, Rheoli Pobl a Sefydliadau a Sgiliau Ymchwil .  Mae hefyd yn cymryd rhan weithredol mewn goruchwylio traethodau hir rheoli Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau’r myfyrwyr is-raddedig.  

Mae Darryl hefyd yn diwtor blwyddyn gyntaf felly mae ganddo gyfrifoldeb bugeiliol a goruchwyliaeth academaidd dros fyfyrwyr digwyddiadau blwyddyn gyntaf yr adran.   

Ymchwil 

Grwpiau Ymchwil

Canolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru (WCTR)  

Diddordebau ymchwil

Astudiaethau Lletygarwch Beirniadol 

Perfformiad, adnabod a darparu profiadau croesawgar 

Theori Queer a Queer Identity o fewn twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau 

Ethnograffeg, arsylwi cyfranogwyr ac ymchwil ansoddol 

Cyhoeddiadau 

Pennodau mewn Llyfrau 

Gibbs, D. and Ritchie, C. "Theatre in restaurants: constructing the experience", in Morgan, M., Lugosi, P. and Ritchie, B. (eds), Experience of Tourism and Leisure: Consumer and Management Perspectives, 182–201.​

Dolenni Allanol 

 

Cymdeithas Addysg Rheoli Digwyddiadau 

Cyngor Addysg Rheoli Lletygarwch 

Sefydliad y Celfyddydau Coginio a Gwyddoniaeth 

Symposiwm Lletygarwch Beirniadol 

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA) 

Sefydliad Lletygarwch 

Adolygydd Cymheiriaid ar gyfer Annals of Tourism Research, British Food Journal a Hospitality and Society