Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Cristina Fatmi

Cristina Fatmi

​​​​​

Darlithydd mewn Sbaeneg Busnes 

Adran: Datblygiad Proffesiynol ac Astudiaethau Iaith
Rhif Ffôn: +44 (0)29 2041 6371 
Cyfeiriad E-bost: cfatmi@cardiffmet.ac.uk

Mae Mrs Fatmi yn dysgu modiwlau iaith Sbaeneg yn Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, o fewn y radd Rheoli Busnes Rhyngwladol. 

Mae hi wedi dysgu mewn Addysg Uwch ers mis Hydref 1998, pan ddechreuodd ddysgu mewn modiwlau annibynnol israddedig yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd. Ers hynny mae hi wedi dysgu amrywiaeth eang o fodiwlau ar gyfer israddedigion (ar gyfer peirianwyr, meddygon, yr Ysgol Fusnes) ac ar gyfer oedolion. Mae Mrs Fatmi hefyd wedi dysgu oedolion ar bob lefel o ddechreuwyr i uwch, sgiliau llafar a chlywedol, sgwrsio, cyrsiau haf dwys ac wedi cynllunio cyrsiau cwbl newydd ac arloesol fel La Actualidad (materion cyfoes) a El Lenguaje Periodístico (Iaith papur newydd yn Sbaeneg). 

Mae hi wedi dysgu TGAU Sbaeneg yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. 

Yn ogystal â pharhau i ddysgu modiwlau Sbaeneg blwyddyn un a blwyddyn dau yn y rhaglen Rheolaeth Fusnes Rhyngwladol (IBM), ar hyn o bryd, mae Mrs Fatmi hefyd yn diwtor ar gyfer y modiwlau PDP1 a 2 yn Ysgol Reoli Caerdydd. 

Mae Mrs Fatmi yn cymryd rôl tiwtor Blwyddyn 1 ar gyfer y rhaglen Rheolaeth Fusnes Rhyngwladol (IBM).