Dr Claire Evans

​​​

Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid 

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 7326
Cyfeiriad E-bost: cevans@cardiffmet.ac.uk

Graddiodd Claire o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Economeg.  Symudodd i weithio mewn practis cyhoeddus a chymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig gyda PricewaterhouseCoopers (Coopers a Lybrand gynt). Ar ôl bod yn archwilio cwmnïau gyda gweithgareddau mor amrywiol â gweithgynhyrchu dur a gamblo mewn casino, symudodd allan i fyd diwydiant.  

Treuliodd y deng mlynedd nesaf fel cyfrifydd ariannol yn y diwydiant argraffu ac fel cyfrifydd rheoli yn y diwydiant gweithgynhyrchu bwyd.  

Rôl ddiwydiannol olaf Claire oedd fel Rheolwr Cymorth Gweithgynhyrchu i Walkers Snack Foods, a oedd yn is-gwmni oedd yn eiddo llwyr i Pepsico. Roedd y rôl hon yn wahanol iawn i gyfrifyddu traddodiadol gan ei bod yn gyfrifol am osod llinell gynhyrchu gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer cynhyrchion newydd.  

Ym Met Caerdydd, mae Claire yn darlithio ar Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol. Mae Ysgol Reoli Caerdydd wedi derbyn cydnabyddiaeth i eithriadau i arholiadau proffesiynol gan ACCA a'r ICAEW. Mae Claire yn un o'r tîm sy’n darlithio’r modiwlau sy'n ennill yr eithriadau proffesiynol, gwerthfawr hyn i’r myfyrwyr.  

Ymchwil

Mae gan Dr Evans ddiddordeb mewn materion rhywedd ac amrywiaeth o ran y proffesiynau, yn enwedig cyfrifyddu. Canolbwyntiodd ei hymchwil doethurol ar strwythurau rhywedd sy’n gweithredu o fewn proffesiwn cyfrifeg y Deyrnas Unedig. Roedd hefyd yn trafod hunaniaeth a'i pherthynas â rhywedd, yn ogystal ag ymgorffori hyn o fewn sefydliadau. Mae ei hymchwil parhaus yn cwmpasu cyfosod hunaniaethau proffesiynol a phersonol, yn ogystal â’r modd y mae proffesiynau a chwmnïau gwasanaethau proffesiynol yn gweithredu.