Christopher Byrne

​​​​​​​

Rheolwr Datblygu Busnes a Phrosiect 

Adran: Canolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol 
Rhif Ffôn: +44 (0)29 2041 6300   
Cyfeiriad E-bost: cbyrne@cardiffmet.ac.uk  

Ymunodd Chris â'r Ganolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol ym mis Ionawr 2010. Cyn ymuno ag Ysgol Reoli Caerdydd, roedd yn Gyfarwyddwr Technegol yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Dylunio a Datblygu Cynnyrch (PDR), a leolir yn UWIC. 

Ar hyn o bryd mae'n rheoli'r prosiect Arweinyddiaeth 20Twenty £ 5.4M a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru £ 3M, y ddau ohonynt wedi'u cynllunio i ysgogi twf sefydliadol ac economaidd trwy ymyriadau addysgu arloesol.  

Trwy gydol ei yrfa fel Peiriannydd Siartredig a Chymrawd yr IMechE, bu’n allweddol wrth gynorthwyo amrywiaeth o gleientiaid, o entrepreneuriaid unigol hyd at gwmnïau rhyngwladol mawr, i wireddu cynhyrchion arloesol a gweithgareddau llwybr i'r farchnad o fewn y meysydd meddygol, diwydiannol, marchnadoedd cyhoeddus, moduro, hamdden, awyrofod ac amddiffyn. 

Mae gan Chris wybodaeth helaeth am sefydlu a rheoli Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ac mae wedi cyhoeddi sawl papur sy'n canolbwyntio ar reoli technoleg a throsglwyddo gwybodaeth mewn busnesau bach a chanolig eu maint. 

Cyhoeddiadau 

'New product development in small and medium-sized enterprises: analysis through technology management maps' – International Journal of Innovation and Technology Management 2006, Cyf. 3, Rhif. 3, tt 283-302: Millward, H., Byrne, C., Walters, A.

'The relationship between technology management and product development boundaries in small and medium-sized enterprises', In: Anderson, T.R., Daim, T.U. and Kocaoglu, D.F. (eds) Technology Management: A unifying Discipline for melting the boundaries, PICMET 2005, USA, pp. 509-519, ISBN 1-890843-11-3: Millward, H., Byrne, C., Walters, A.

'Enhancing the design capabilities of small and medium sized enterprises through knowledge transfer' Design Journal 2006: Millward, H., Byrne, C., Lewis, A.​