Dr Chang Liu

​​​

Darlithydd mewn Cyllid     

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6416
Cyfeiriad E-bost: cliu@cardiffmet.ac.uk

Mae fy mhrif ddiddordeb ymchwil yn y maes cyllid corfforaethol a chyfrifeg, yn arbenigo mewn cyllid strwythuredig. Yn ystod yr ymchwil Doethuriaeth, archwiliais benderfyniad ariannol cwmnïau sy'n gwarannu'u hasedau, gan ymchwilio i effaith gwarannu asedau ar gost cyfalaf, ar risg ac ar bris cyfranddaliadau. Mae diddordebau ymchwil pellach yn cynnwys strwythur cyfalaf, rheoli risg, cyfrifeg busnes ac effaith penderfyniadau ariannol ar y farchnad stoc. 

Ers ymuno ag UWIC ym Medi 2008, rwyf wedi canolbwyntio ar addysgu a setlo yn yr amgylchedd newydd, ond mae mwy o amser ac egni wedi'i ddyrannu i weithgaredd ymchwil yn ddiweddar. Mae'r wasgfa gredyd gyfredol o ganlyniad i gwymp y farchnad warannu yn cynnig i ni ddeunyddiau i weithio a hwy yn y maes hwn mwy nac erioed o'r blaen.  

Mae problemau wedi'u cuddio yn y broses o warannu, megis gor-fenthyg, materion cyllid oddi ar y fantolen, y cyd-integreiddio rhwng y farchnad warannu a'r farchnad stoc, wedi'u dinoethi'n llawn yn ystod yr argyfwng ariannol. Mae'r rhain i gyd yn denu sylw o'r ochr academaidd, ac rydw i'n un ohonyn nhw. Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio ar nifer o brosiectau gydag ymchwilwyr eraill, gan gynnwys tri phapur o fy astudiaeth PhD, ac un newydd hefyd ym maes gwarannu.