Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Catherine Wilson

Dr Catherine Wilson

​​​

Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol

Adran: Astudiaethau Busnes 
Rhif Ffôn: +44 (0) 29 2041 7189
E-bost:  cwilson@cardiffmet.ac.uk​​​

Ymunodd Catherine ag Ysgol Reoli Caerdydd yn 2010, ei phenodiad diweddaraf fel Darlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol. Mae Catherine wedi gweithio ym maes Rheoli Adnoddau Dynol (HRM) am y 10 mlynedd diwethaf mewn dwy ysgol fusnes. Mae hi wedi dysgu myfyrwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ar lefelau ôl-raddedig, israddedig a sylfaen.  Mae hi hefyd wedi dysgu a hyfforddi Sectorau Cyhoeddus, Preifat a Chymdeithasol.   Mae Catherine hefyd yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dulliau Ymchwil Gymdeithasol Gymhwysol (PGCASR). 

Ymhlith y meysydd addysgu allweddol mae: Rheoli Adnoddau Dynol, arweinyddiaeth a rheolaeth, perfformiad, rheoli pobl a newid, cydraddoldeb ac amrywiaeth, diwylliant ac ymddygiad sefydliadol, cysylltiadau gweithwyr, cyfraith cyflogaeth, rheoli pobl yn strategol, ymarfer proffesiynol a sgiliau ymchwil. 

Cyn ymuno â CSM roedd Catherine yn Gymrawd Ymchwil a Darlithydd ym Mhrifysgol De Cymru, canolbwyntiodd ei hymchwil ar: Gwrthdaro yn y Gweithle, Arweinyddiaeth, Ymddygiad Sefydliadol, Rheoli a Datblygu Adnoddau Dynol, Ymddygiad Sefydliadol ac Arweinyddiaeth Strategol.  Mae hi hefyd wedi dysgu ar nifer o gyrsiau ôl-raddedig ac israddedig mewn busnes a chymdeithas.    

Ymchwil 

Arweinyddiaeth, Rheoli Adnoddau Dynol a Datblygu a Rheoli Newid. Ymddygiad Sefydliadol, Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a Rheolaeth Strategol. Cymdeithas Sifil a'r Trydydd Sector. Menter Gymdeithasol Iechyd a Lles, Ymchwil Ansoddol, Bwlio yn y Gweithle, Hunaniaeth, Cysylltiadau cyflogaeth, Gwrthdaro yn y Gweithle. Pobl ifanc, hunaniaeth genedlaethol. Ysgolion, lles ac athrawon 

Cyhoeddiadau 

Cyhoeddiadau Dethol 

Lewis, D., Sheehan, M. and Davies, C. (2010). 'Uncovering Workplace Bullying', Journal of Workplace Rights, 13, 3, 279-299 

Davies. C. C. and Dunkerely. D. (2006) 'Young People, Citizenship and Partnership', in Civil Society in Wales (eds. Graham Day, David Dunkerley and Andrew Thompson) Cardiff: University of Wales Press.

Davies, C.C. and Phillips., R (2005)   (2005) 'History teaching and National Identity in the United Kingdom', in Education in Europe, (eds. Alessandro Cavalli).

Davies. C. C.  and Phillips., R (2005) 'The teaching of contemporary history in the United Kingdom', in History Teaching: An International Perspective.

Davies.C. C. (2003). Review of 'National Identity and Popular Culture' by Tim Edensor. Nations and Nationalism. July 2003


Cynhadledd a Phapurau a gyflwynwyd 

Catherine C Davies, Duncan Lewis, Michael Sheehan (2008).  Responding to Organisational 'Noise' about Bullying: Opening Pandora's Box.  University of Quebec and Montreal.  6th International Conference on Workplace Bullying.  4-6th June 2008. 

Catherine Clara Davies (2007) Iechyd a Lles Athrawon, a gyflwynwyd i Undeb Cenedlaethol yr Athrawon, Caerdydd, 16eg Ebrill 2007.

Catherine Clara Davies (2003). Devolution, Young People and the National Assembly. Cyflwynwyd i gynhadledd y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol (PSA), Prifysgol Caerlŷr, y DU, 15-17 Ebrill 2003.

Catherine Clara Davies (2003). 'Cool Cymu': National Identity and Young People.  Papur wedi'i dderbyn ar gyfer Cynhadledd Grŵp Astudio Ieuenctid Cymdeithasegol Prydain (BSA), Prifysgol Northampton, Medi 11-13 2003.

Catherine Clara Davies and Robert Phillips (2002). The teaching of contemporary history and national identity. Cyflwynwyd i gynhadledd Dysgu Hanes Cyfoes Ewrop, Prifysgol Turin, yr Eidal, 15-18 Hydref 2002. 

 

Adroddiadau Proffesiynol 

Brooks, S., Wilson, C., Rhisiart, M. and Clarke O. (2010) The Corporate Social Responsibility landscape of Wales.  Adroddiad a baratowyd gan Wasanaethau Masnachol Prifysgol Morgannwg ar gyfer Adran yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymru.

Lewis. D. and Wilson. C. (2009) Wales Annual Pay & Conditions Survey. Adroddiad a baratowyd gan Brifysgol Morgannwg ar gyfer Acas Cymru. 

Lewis. D., and Wilson. C. (2010) Workplace Behaviours Survey for CAFCASS. Ysgol Fusnes Morgannwg, Prifysgol Morgannwg 

Lewis. D., and Wilson. C. (2009) Workplace Behaviours Survey. Adroddiad a baratowyd gan Ysgol Fusnes Morgannwg, Prifysgol Morgannwg ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymru. 

Prosiectau 

Arweinyddiaeth, Rheolaeth a SMES yng Nghymru.

Arweinyddiaeth yn y Sector Adeiladu  

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol SMES yng Nghymru 

Nifer yr achosion o fwlio yn y gweithle ymhlith athrawon yn y DU ac effaith eu hiechyd a'u lles. 

Arolwg Cyflog ac Amodau yng Nghymru.  

Astudiaeth ar fwlio yn y gweithle mewn sefydliad yn y DU.  

Yr effaith ar weithwyr a chydweithwyr y sector cyhoeddus yn y gweithle.   

Hunaniaeth Genedlaethol ymhlith Pobl Ifanc yng Nghymru.​