Dr Ana Calderon

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Darlithydd mewn Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth

Adran: Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth
Rhif Ffôn: +44(0)29 2020 5614
Cyfeiriad E-bost: acalderon@cardiffmet.ac.uk

 

Mae Dr Ana Calderon yn Ddarlithydd yn Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Mae prosiectau ymchwil a gwblhawyd yn cynnwys: 

 • Maes semanteg ffurfiol rhaglenni ieithoedd, gan gysylltu modelau gemau â modelau gofod cydlyniant, gan arwain at ddadansoddiad manwl o gyfansoddiad mewn Semanteg Gêm (traethawd PhD, y prif ganlyniad yw ymgorffori categori o gemau monoidol cryf, ffyddlon i mewn i gategori o fannau cydlynol). 
 • Darparu mecanweithiau ffurfiol ar gyfer dadansoddi sefyllfa gymdeithasol gymhleth, fel y rhai y deuir ar eu traws mewn ymateb brys, yn benodol ar ffurfioldebau bwriad unigol a chyfunol (ôl-ddothuriaeth). 
 • Ymhlith ei gwaith rhyngddisgyblaethol mae datblygu technoleg fel prostheteg wybyddol ar gyfer delweddu cysyniadau seryddiaeth ac astrobioleg, dysgu dylunio rhyngweithiol trwy feddwl cyfrifiadol, a bu hefyd yn gweithio ar ddatblygu meddalwedd, ar arwyneb rhyngweithiol mawr, i gefnogi'r rhai sy'n dioddef o ddementia. 

   

  Ymchwil 

   

  Cyllid 

  Meddwl Cyfrifiadurol mewn Ysgolion, (£ 767.70) 

  Cyllid mewnol. Ebrill i Mehefin 2015. 

  Dechreuwch - Mathemateg Cyfrifiadurol, (£ 880.30) 

  Cyllid mewnol. Ionawr i Mai 2016

  Cyhoeddiadau yn ôl gwahanol feysydd  

  M-ddysgu a Meddwl Cyfrifiadurol 

  Calderon, A.C., Tryfona, C. and Smith, C. (2015) Software as a cognitive prosthetic for conceptualisation of astronomical theories. ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review.

  Calderon, A.C., Crick, T., Tryfona, C. (2015) Developing Computational Thinking through Pattern Recognition in Early Years Education. Proceedings of British HCI. Communications of ACM.

  Calderon, A.C. and Crick, T. (2015) Interface Design and its role in Computational Thinking. Proceedings of the 10th Workshop in Primary and Secondary Computing Education. ACM, 2015.

  Sylfeini Mathemategol Cyfrifiadureg 

  Calderon, A. C. and McCusker, G. A., 2010. Understanding game semantics through coherence spaces. In: Selinger, P., ed. Proceedings, Twenty-sixth conference on the Mathematical Foundations of Programming Semantics, MFPS 2010.Elsevier 2010.

  Information Systems for ​Emergency Management

  Calderon, A.C. and Johnson, P. (2016) Information Extraction in Emergency Management Missions: An Adaptive Multi-Agent Approach. International Journal of Emergency Management.

  Calderon, A.C. and Johnson, P. (2015) Achieving an information system's capability through C2. International Journal of Information Systems for Crisis Response and Management.

  Calderon, A. C., Hinds, J. and Johnson, P. (2014) IntCris: A tool for enhanced communication and collective decision-making during crises. Proceedings of the 11thInternational ISCRAM Conference, University Park, Pennsylvania, USA, May 2014.

  Calderon, A. C., Hinds, J. and Johnson, P., (2014). Enhancing interactions during crises and aiding collective decision-making. Technical Report.

  Calderon, A. C., Hinds, J. and Johnson, P. (2013) Leading Cats: How to Effectively Command Collectives. Proceedings of the 10th International ISCRAM Conference Baden-Baden, Germany, May 2013.

  Hinds, J., Calderon, A. C., Johnson, P (2013) Emergent Behaviour and Social Media in Large-Scale Disasters, Proceedings of the IADIS Multi Conference, Computer Science and Information Systems, Prague, Czech Republic.

  Hinds, J., Calderon, A. C., Johnson, P. (2013) Emergent Behaviour in Hurricane Katrina: Implications for Social Media Technologies in Large-Scale Disasters,  international conference on information systems for crisis and response, ISCRAM, Baden-Baden, Germany.

  Cyhoeddiadau mewn meysydd eraill: 

  Tryfona, C. Oatley, G., Calderon A. and Thorne S. M-Health Solutions to support the National Health Service in the diagnosis and monitoring of Autism Spectrum Disorders in Young Children. In: Proceedings of the International HCI conference 2016.