Skip to main content

Dr Surraya Rowe

Uwch Ddarlithydd mewn Cyllid

Adran: Cyfrifyddu, Economeg a Chyllid

Rhif/lleoliad swyddfa: O2.41A, Adeilad Ogwr, Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:+44(0)29 2020 5705

Cyfeiriad e-bost: srowe@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Ar ôl cwblhau ei gradd israddedig mewn Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Aberystwyth, penderfynodd Surraya barhau â'i chymwysterau academaidd drwy gwblhau ei gradd ôl-raddedig mewn Cyllid Rhyngwladol hefyd ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan ennill y radd uchaf yn ei dosbarth graddio.

Arweiniodd hyn at leoliad cymrodoriaeth addysgu chwe mis o fewn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes ym Mhrifysgol Abersytwyth. Yn dilyn hyn dechreuodd ei gyrfa yn yr adran gyllid ym Mhrifysgol Aberystwyth fel Cyfrifydd Rheoli Cynorthwyol. Tra'n gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth, dechreuodd ei PhD mewn Bancio a Chyllid ym Mhrifysgol Bangor a throi ei gyrfa yn ôl i'r byd academaidd.

Mae Surraya yn academydd brwdfrydig iawn sy'n cael ei arwain gan ymchwil ac mae ei haddysgu yn canolbwyntio'n bennaf ar farchnadoedd a sefydliadau ariannol byd-eang.

Addysgu.

Gwasanaethau Ariannol Byd-eang, Rheoli Banc, Sefydliadau Ariannol Byd-eang. Goruchwyliaeth israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys PhD a DBA.

Ymchwil

Diddordebau ymchwil Surraya yw bancio a chyllid, graddfeydd credyd yn fwy penodol. Teitl ei PhD oedd barn asiantaethau graddio credyd a'u heffaith yn y sector bancio.

Cyhoeddiadau allweddol

Rowe, S. (2020). Split credit ratings of banks in times of crisis. International Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol. 11, No. 2, 254-280.

Nancy, Y. and Rowe, S. (2021). Comparative Study of Modelling and Forecasting Volatility: The Case of Egypt, and Japan, International Research Journal of Finance and Economics, Iss.181.

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Banc canolog yr Aifft

Dadansoddiad effaith economaidd o gynghrair pencampwyr UEFA

Dadansoddiad o effaith economaidd Ras Cefnfor Volvo

Cyfnewid ERASMUS - Prifysgol Dania, Demark

Dolenni allanol