Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>PM4SD™ - (Rheoli Prosiect ar gyfer Datblygu Cynaliadwy) Sylfaen ac Ymarferydd

PM4SD™ - (Rheoli Prosiect ar gyfer Datblygu Cynaliadwy) Sylfaen ac Ymarferydd

Disgrifiad Cwrs

PM4SD

Rheoli Prosiectau a Datblygu Cynaliadwy: mae'r cyfuniad hwn yn sail i PM4SD - y cymhwyster rhyngwladol ar gyfer rheoli prosiectau twristiaeth.

Ystyrir yr ardystiad hwn fel meincnod pwysig ar gyfer cystadleurwydd a thwf y diwydiant twristiaeth.

Ardystio eich gallu i:

 • Deall a dysgu sut i ddylunio a gweithredu prosiectau twristiaeth yn unol â pholisïau ac arferion twristiaeth cynaliadwy.
 • Defnyddio ystod o offer a thechnegau i'w defnyddio ar gyfer rheoli prosiectau a llwythi gwaith gyda chynaliadwyedd.
 • Cynyddu cyfleoedd rhyngwladol.
 • Rheoli eich tîm yn effeithiol.
 • Cymhwyso gwybodaeth sy'n ymwneud â thwristiaeth gynaliadwy.
 • Defnyddiwch ddangosyddion a meini prawf twristiaeth cynaliadwy a gydnabyddir yn rhyngwladol gan sefydliadau sydd wedi ymrwymo i dwristiaeth gynaliadwy.
 • Defnyddio sgiliau arbenigol fel cynllunio a gweithredu drwy ychwanegu arferion gorau.
 • Dylunio prosiectau twristiaeth arloesol.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs Sylfaen?

Rheolwyr prosiect a darpar reolwyr prosiect. Mae hefyd yn berthnasol i staff allweddol eraill sy'n ymwneud â dylunio, datblygu a chyflwyno prosiectau, gan gynnwys aelodau Bwrdd y Prosiect (e.e. Uwch Berchnogion Cyfrifol), Rheolwyr Tîm (e.e. Rheolwyr Darparu Cynnyrch), Sicrwydd Prosiectau (e.e. Dadansoddwyr Newid Busnes), Cymorth Prosiect (e.e. Prosiect a Rhaglen Personél swyddfa) a rheolwyr/staff llinell weithredol.


Beth yw'r pethau allweddol y byddwch yn eu dysgu?

 • Nodweddion a chyd-destun prosiect a manteision mabwysiadu PM4SD.
 • Pwrpas y rolau PM4SD, cynhyrchion rheoli a chydrannau.
 • Egwyddorion PM4SD.
 • Pwrpas, amcanion a chyd-destun y prosesau PM4SD.

Ar gyfer pwy mae Ymarferydd?

 • Rheolwyr prosiect a darpar reolwyr prosiect. Mae hefyd yn berthnasol i staff allweddol eraill sy'n ymwneud â dylunio, datblygu a chyflwyno prosiectau, gan gynnwys aelodau Bwrdd y Prosiect (e.e. Uwch Berchnogion Cyfrifol), Rheolwyr Tîm (e.e. Rheolwyr Darparu Cynnyrch), Sicrwydd Prosiectau (e.e. Dadansoddwyr Newid Busnes), Cymorth Prosiect (e.e. Prosiect a Rhaglen Personél swyddfa) a rheolwyr/staff llinell weithredol.

Beth yw'r pethau allweddol y byddwch yn eu dysgu?

 • Y berthynas rhwng y rolau, cynhyrchion rheoli, egwyddorion, cydrannau, technegau a phrosesau.
 • Sut i gymhwyso'r egwyddorion, cydrannau a phrosesau i brosiect.
 • Sut i greu ac asesu cynhyrchion rheoli.


Gwybodaeth Ychwanegol

Dyddiadau'r Cwrs: Cysylltwch â csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk​ am ddyddiadau'r cwrs

Lleoedd sydd ar gael: 20

Arweinydd y Cwrs: Sheena Carlisle

Lleoliad: Prifysgol Metropolitan Caerdydd - Campws Llandaf

Manylion y Lleoliad: Campws Llandaf, 200 Western Ave, Caerdydd CF5 2YB

Gwybodaeth Ychwanegol: Nodwch fod parcio ar y campws yn Dâl ac Arddangos, ac mae angen tocyn Ymwelwyr ychwanegol o'r Brif Dderbynfa ar flaen y campws

Ar gyfer ymholiadau, anfonwch e-bost at csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk​

I gofrestru ar gwrs PM4SD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ewch i'n Siop Ar-lein i archebu cwrs neu cysylltwch â csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am ddulliau cofrestru a thalu.


Mae PM4SD™ yn nod masnach y Sefydliad ar gyfer Datblygu Cynaliadwy Ewropeaidd.

Mae logo yn nod masnach cofrestredig y Sefydliad ar gyfer Datblygu Cynaliadwy Ewropeaidd.