Tracy Hill

​ ​ ​ ​ ​ ​Swydd:​Gweinyddwr Gwasg Prifysgol Metropolitan Caerdydd
            Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:thill@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:​029 2041 6515
​Rhif Ystafell:​C012

 

Proffil

Ymunais â Met Caerdydd  ym 1997 fel Ysgrifennydd rhan-amser yn yr Adran Dysgu ac Addysgu.  Yn 2003 cymerais swydd Gweinyddwr y Wasg UWIC yn gweithio ochr yn ochr â'r Rheolwr-olygydd i gefnogi cynhyrchu a dosbarthu cyhoeddiadau newydd. Heddiw mae fy rôl yn cynnwys rheoli rhedeg Gwasg Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'i chyhoeddiadau o ddydd i ddydd. Mae Gwasg y Brifysgol wedi cyhoeddi ystod eang o ddeunyddiau, a comisiynwyd y mwyafrif ohonynt gan Lywodraeth Cymru, fel bod deunyddiau ar gael i blant mewn ysgolion i'w cynorthwyo wrth astudio pynciau a ddewiswyd.  Mae'r cyhoeddiadau hyn yn amrywio o flynyddoedd plentyndod  i Lefel A.  Rwy'n cysylltu ag ysgolion, Cyngor Llyfrau Cymru a Chyd-bwyllgor Addysg Cymru (WJEC) er mwyn  sicrhau bod y cyhoeddiadau hyn ar gael. Mae Gwasg Prifysgol Metropolitan Caerdydd hefyd wedi cyhoeddi deunydd gan Staff Academaidd yn y brifysgol, ac mae bob amser yn barod i ystyried syniadau / prosiectau newydd gan staff o fewn y Brifysgol.

Rhagor o wybodaeth

Cymwysterau

HNC Astudiaethau Busnes
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes