Sian Davies-Barnes

​ ​ ​ ​ ​             Swydd:Dirprwy Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer TAR Cynradd
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost:sdavies-barnes@cardiffmet.ac.uk
Ffôn:​029 2041 6554
​Rhif Ystafell:B215

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
• Grŵp Ymchwil Addysgol a Chymdeithasol (ESRG)
• Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG)

Aelodaeth:
• Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
• Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (GTCW)
•  Orff Society (UK)

Diddordebau Ymchwil:
• Addysg gerddoriaeth
• Creadigrwydd yn addysg y celfyddydau
• Partneriaethau creadigol mewn addysg gynradd

Cyhoeddiadau

Professional / Non-refereed Publications:
Beauchamp, G., Davies-Barnes, S. and Lawton, J. (2008) 'Did I really Say That?'. Primary Music Today. 40. pp. 15-17.

Conference Papers:

Beauchamp, G., Harvey, J., Wright, R., Lawton, J. and Davies-Barnes, S. (2009) ‘Music, society and education: An investigation into the leadership and management of music education in primary and secondary schools’, Welsh Education Research Network Colloquium, UWIC, 13th May 2009.

Prosiectau

WAGDEIN ar gyfer 'Dynamo: Hyfforddiant Entrepreneuriaeth ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Uwchradd ', UWIC, (2004-2005).  (Aelod o'r tîm).

£ 9,622 gan Rwydwaith Ymchwil Addysg Cymru (WERN / ESRC) ar gyfer 'Cerddoriaeth, cymdeithas ac addysg: ymchwiliad i arweinyddiaeth a rheolaeth addysg gerddoriaeth mewn ysgolion cynradd ac uwchradd', Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Casnewydd a Phrifysgol Caergrawnt, (2008- 09). Aelod o'r tîm.

£ 76,615 gan ESTYN ar gyfer 'Cynhyrchu DVDs hyfforddi ESTYN', Prifysgol Metropolitan Caerdydd, (2009-10).  Aelod o'r tîm.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Rhaglen Athrawon Graddedig, (2010-2014).  Tiwtor ac asesydd.

Proffil

Ymunais ag Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd yn 2000 fel Darlithydd mewn Addysg Cerddoriaeth ac ar hyn o bryd rwy'n Uwch Ddarlithydd mewn Addysg a Dirprwy Gyfarwyddwr Rhaglen Gynradd TAR.  Rwy'n gyfrifol am agweddau profiad ysgol y rhaglen, gan gynnwys lleoli myfyrwyr mewn ysgolion a hyfforddiant mentoriaid Cyn hyn roeddwn yn Diwtor Blwyddyn ar y rhaglen BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda QTS, gan gymryd rôl Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs hwnnw yn 2011.  Pan nad wyf yn cyflawni fy nyletswyddau Dirprwy Gyfarwyddwr, rwy'n arwain gweithdai cerdd ac addysg ar gyfer athrawon dan hyfforddiant a hyfforddeion sy'n ymweld mewn ysgolion.

Graddiais gyda BA mewn Cerddoriaeth (1991) a MMus (1994) o Brifysgol Reading ac yn ddiweddarach enillais gymhwyster TAR Cynradd  yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin (1996).  Yna deuthum yn athro dosbarth a chydlynydd cerdd mewn ysgol gynradd ym Mro Morgannwg.  O 1996-2003, bûm hefyd yn gweithio fel tiwtor rhan amser yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.  Rwy'n drysorydd sefydliad o'r enw Cymdeithas Orff (DU) sy'n ceisio meithrin creadigrwydd trwy gerddoriaeth.