Robert Taffurelli

​ ​ ​ ​ ​Image Description ​Swydd:​Uwch Ddarlithydd ac Arweinydd Pwnc yn y Cyfryngau a Newyddiaduraeth
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:rtaffurelli@cardiffmet.ac.uk
​Ffôn:​029 2020 1573
​Rhif Ystafell:​C017

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG)

Aelodaeth:
Cymrawd y Gymdeithas Addysg Uwch
Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr (Awdur)

Diddordebau Ymchwil:
Cynrychiolaeth a hunaniaeth ffilm rhanbarthol
Cynhwysiant y dosbarthiadau gweithiol yn y diwydiannau ffilm a’r cyfryngau
Realaeth ffilm
Ffilmiau dogfen a sinema wleidyddol
Sinema Annibynnol Americanaidd
Newyddiaduraeth Ffilm a beirniadaeth

Rwyf ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer PhD yn rhan amser, yn archwilio cynrychiolaeth a hunaniaeth ar y sgrin yn rhanbarthol, gan edrych ar Bort Talbot fel astudiaeth achos.

Cyhoeddiadau

Conference Papers:
Taffurelli, R. & Jones, N. ‘Welsh identity and representation on film and TV in Wales’. The Wales Media Summit, Cardiff, 11 November 2015

Taffurelli, R. ‘Looking for Port Talbot: An analysis of the relationship between national and regional screen representation’. Breaking Boundaries Social Sciences and Humanities Conference, Cardiff University, 23 April 2015


Professional Publications (selected):

Taffurelli, R. 'Not Only the Value, But the Worth…', IBC: International Broadcast Engineer. Issue November/December 2010, pp.12-13

Taffurelli, R. 'Get The Balance Right', IBC: International Broadcast Engineer. Issue September/October 2010, pp.10-11

Taffurelli, R. 'The Summer of 3DTV', IBC: International Broadcast Engineer. Issue July/August 2010, pp.10-11

Taffurelli, R. 'In Search of the Perfect Image', IBC: International Broadcast Engineer. Issue November/December 2009, pp.14-15

Taffurelli, R. 'Let's Get Creative', IBC: International Broadcast Engineer. Issue September/October 2009, pp.14-15

Taffurelli, R. 'The Changing Face of Cinema Exhibition', IBC: International Broadcast Engineer. Issue July/August 2009, pp.14-15

Taffurelli, R. 'The Future…in 3D', IBC: International Broadcast Engineer. Issue January/February 2009, pp.10-12

Taffurelli, R. Production: 'Dressing Ups and Downs', Broadcast. Issue 12 March 2004, pp.24-26

Taffurelli, R. 'That Screen Partner Magic', Sights and Sounds. Issue January 2004, pp.4-5

Production: 'Film Libraries Take Stock of Roaring Trade'. Broadcast. Issue 12 December 2003, pp.26-27

Taffurelli, R. 'Classic Theme: Partners in Crime', Sights and Sounds. Issue December 2003, pp.6-7

Taffurelli, R. Locations Focus: 'Northern Highlights', Broadcast. Issue 28 November 2003, p.30

Taffurelli, R. 'The Italian Job Jams LA', Royal Wings, Issue October 2003, pp.54-56

Taffurelli, R. 'Classic Theme: The Matrix', Sights and Sounds. Issue October 2003, pp.6-7

Taffurelli, R. 'Keanu Reeves: Zero to Hero', Sky Cinema. Issue October 2003, pp.4-5

Taffurelli, R. Technology Analysis: 'The One-Man Band'. Broadcast. Issue 22 August 2003, p.35

Taffurelli, R. 'The Coen Brothers: A Lesson In Style', Sky Cinema, pp.4-5

Taffurelli, R. 'Classic Theme: Alien Invasion', Sights and Sounds. Issue August 2003, p.6

Taffurelli, R. Technology Analysis: 'Take a Chance on DV'. Broadcast. Issue 29 August 2003, pp.26-27

Taffurelli, R. 'Fear of the Dark', Broadcast. Issue 11 July 2003, pp.10-12

Taffurelli, R. 'Jack Nicholson: About Jack', Royal Wings. Issue June 2003, pp.49-51

Taffurelli, R. 'Alfred Hitchcock: A Slight Hitch', Sky Cinema, pp.4-5

Taffurelli, R. 'Which Craft?', International HighFlyer. Issue June 2003, pp.61-62

Taffurelli, R. 'Can Cinema Keep a Secret?', Sky Cinema. Issue April 2003, pp.4-5

Taffurelli, R. 'Outdoor Pursuits', Broadcast. Issue 4 April 2003, pp.12-13

Taffurelli, R. 'The Quiet American', Sights and Sounds. Issue March 2003, pp.6-7

Taffurelli, R. 'Watching the Spies'. Sights and Sounds. Issue January 2003, pp.6-7

Taffurelli, R. 'Sidney Poitier: Defining a Generation', Royal Wings. Issue January/February 2002, pp.56-57

Taffurelli, R. 'Benicio Del Toro: It's All There on the Screen', Sky Cinema. Issue January 2002, pp.4-5

Taffurelli, R. 'I've Been To Paradise' Film & TV Production Review, pp.71-77

Taffurelli, R. Services and Facilities: 'Back to the Future', Film & TV Production Review. Issue 3/2000, pp.43-45

Taffurelli, R. 'Not So Hot Spur', A Year of Football. Issue August 2000, pp.77-79

Taffurelli, R. Special Report: 'L.A. Story', Film & TV Production Review. Issue 3/2000, pp.75-77

Taffurelli, R. Soho Stories: 'What Came First', Film & TV Production Review. Issue 3/2000, pp-79-81

Taffurelli, R. Special Report: 'All the Right Noises', Film & TV Production Review. Issue 2/2000, pp.59-61

Taffurelli, R. Special Report: 'Journey to Nearer the Centre of the Earth', Film & TV Production Review. Issue 2/2000, pp.62-65

Taffurelli, R. Editing: 'All Cut Up', Film & TV Production Review. Issue 2/2000, pp.76-79

Taffurelli, R. Cinematography: 'Shadows and Lights', Film & TV Production Review. Issue1/2000, pp.82-85

Taffurelli, R. Production Report: 'State of Independence', Film & TV Production Review. Issue 4/1999, pp.60-61

Taffurelli, R. 'You Analyzin' Me', Royal Wings. Issue August 1999, pp.58-60

Taffurelli, R. 'World of Sport', Film & TV Production Review. Issue 3/1999, pp.85-87

Taffurelli, R. 'Meet Sir Anthony', Emirates: TV & Radio. Issue May 1999, pp.4-5

Taffurelli, R. Cover Story: 'Han Solo Was My Hero', Film & TV Production Review. Issue 2/1999, pp.6-11

Taffurelli, R. 'Stanley Kubrick: The Final Odyssey', Film & TV Production Review. Issue 2/1999, pp.108-110

Taffurelli, R. Cover Story: 'What a Sight!', British Film and Television Journal. Issue Spring 1998, pp.12-13

Taffurelli, R. 'Saving the Art of Filmmaking', British Film and Television Journal. Issue Spring 1998, pp.94-95

Taffurelli, R. 'Keeping An Eye On The Past', British Film and Television Journal. Issue Winter 1997, pp.80-86

Taffurelli, R. 'Get Someone Else To Shot it', British Film and Television Journal. Issue Winter 1997, pp.88-95

Taffurelli, R. Cover Story: 'Don't Take It Literally', British Film and Television Journal. Issue Autumn 1997, pp.8-10.

Taffurelli, R. 'Libraries For the Millennium', British Film and Television Journal. Issue Autumn 1997, pp.101-104

Taffurelli, R. 'Jack Cardiff: Magic Hour', British Film and Television Journal. Issue Summer 1997, pp.31

Taffurelli, R. 'The Land That Cinema Forgot', British Film and Television Journal. Issue Spring 1997, pp.36-37

Taffurelli, R. 'Put Your Footage In It', British Film and Television Journal. pp.151

Taffurelli, R. 'The Studios of the Future', British Film and Television Journal. Issue Autumn 1996, pp.73-74

Taffurelli, R. 'Plants, Lamps and Washing Machines', British Film and Television Journal. Issue Autumn 1996, pp.100-102

Taffurelli, R. 'Taking the High Road', British Film and Television Journal. Issue Summer 1996, pp.127-130

Taffurelli, R. 'A Careful Balance of Opposites', British Film and Television Journal. Issue Spring 1996, pp.129-13

Taffurelli, R. 'On the Right Track', British Film and Television Journal. Issue Autumn 1995, pp.64-65
 

Projects

Enterprise:Funded Projects
Strategic Insight Plan (SIP) – BPL Business Media Ltd, Curriculum design and development (September 2011)
Strategic Insight Plan (SIP) – Fresh Ties, Curriculum design and development (August 2011)

Widening Access - Short Courses
• Getting Started in News Journalism – Course design and development (April 2014)
• Getting Started in Features Journalism – Course design and development (April 2014)

Proffil

Ymunais â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2006 fel Darlithydd Cysylltiol ar gwrs BA Cyfryngau Darlledu a Diwylliant Poblogaidd yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, cyn symud i Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd fel Darlithydd Cysylltiol ar gwrs BA Diwylliant Poblogaidd. Cefais fy mhenodi yn Ddarlithydd llawn amser yn yr Ysgol Addysg yn 2009, ac yno rwyf wedi datblygu a chynllunio’r rhaglen BA Cyfryngau.  Ar hyn o bryd, rwy’n Arweinydd Pwnc ac Uwch Ddarlithydd y Cyfryngau a Chyfarwyddwr Rhaglen MA Newyddiaduraeth Arbenigol. Rwyf hefyd yn Gynrychiolydd Menter dros Ddyniaethau o fewn yr Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol.

Ar ôl graddio o Brifysgol Surrey gyda BA mewn Hanes a Saesneg, gweithiais am gyfnod byr o fewn Marchnata cyn dechrau ar yrfa ym myd Newyddiaduraeth. Ymunais â World Trade Magazines yn 1995 fel Cynorthwyydd Golygyddol. Symudais wedyn i fy maes arbenigol fel Newyddiadurwr Ffilm, yn Olygydd Cynorthwyol y British Film and Television Journal ac yn ddiweddarach fel Golygydd Film & TV Production Review, cyfnodolyn masnach rhyngwladol yr oeddwn yn ei gynrychioli’n rheolaidd mewn gwyliau, cynadleddau ac arddangosfeydd rhyngwladol, gan gynnwys:  IBC – Amsterdam, MIPTV, MIPCOM, Locations Trade Show – Santa Monica, ShowBiz Expo – Efrog Newydd, Siggraph – Los Angles. Tra roeddwn i’n gweithio yn HHC plc, sef un o dai cyhoeddi cylchgronau mwyaf Llundain ar y pryd, roeddwn hefyd yn Rheolwr Olygydd a Dirprwy Olygydd Grŵp.

Ar ôl cwblhau MA mewn Hanes Ffilm a’r Cyfryngau Gweledol yng Ngholeg Birkbeck, Prifysgol Llundain, bûm yn newyddiadurwr llawrydd, yn arbenigol mewn Ffilm a Theledu. Bûm yn ysgrifennu a golygu ar gyfer nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys: Broadcast, The Production Guide, International Locations Guide, Film Review, International Broadcast Engineer, Sights and Sounds, Sky Cinema, Widescreen, Emirates Entertainment Guide, International High Flyer, Highstyle, A Year of Football, The Jubilee Trust. Gweithiais hefyd fel Olygydd Ymgynghorol i IBE: International Broadcast Engineer.

Ar ôl gorffen fy TAR mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol ym Mhrifysgol Caerdydd, gweithiais am gyfnod byr yn y sector Addysg Bellach cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd fel Darlithydd Cysylltiol yn yr Ysgol Dysgu Gydol Oes lle roeddwn yn gyfrifol am ysgrifennu, dylunio a dysgu nifer o fodiwlau Ffilm.

Dolenni Allanol

Golygydd Ymgynghorol: IBE: International Broadcast Engineer 2008-2012
Arholwr Allanol: CBAC 2007-2009

Rhagor o wybodaeth

Addysgu cyfredol:
• Newyddiaduraeth Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon
• Ffilm a'r Ddelwedd Symudol
• Sinema Radical