Rob Lewis

​ ​ ​ ​ ​Rob Lewis ​Swydd:​Cyfarwyddwr Rhaglen Astudiaethau Addysg a Blynyddoedd Cynnar
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:rlewis@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:​029 2041 6733
​Rhif Ystafell:​C023

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
Grŵp Ymchwil Addysgeg ac Andragogeg (PARG)

Aelodaeth:
• FCIEA
• FHEA
• BERA

Diddordebau Ymchwil:
Dylanwad hunan-barch academaidd ar gynnydd a phrofiad y dysgwyr
Agweddau ar seicoleg cymunedol, gan gynnwys ymgysylltiad cymunedol ac ymdeimlad o gymuned
Anghenion addysgol ychwanegol oedolion
Niwro-addysg a siwdowyddoniaeth yn addysg ac ymarferiad athrawon

Cyhoeddiadau

Books / Book Chapters:

Holt, N. and Lewis, R. (Eds) (2017) WJEC Psychology: A2 Level. Carmarthen; Crown House

Holt, N. and Lewis, R. (Eds) (2016) WJEC Psychology: AS Level. Carmarthen; Crown House

Holt, N. and Lewis, R. (2016) Psychology: Year 1. Carmarthen: Crown House

Green, S, Lewis, R., Willerton, J. and Silber (2016) Oxford AQA Psychology: Year Two. Oxford: Oxford University Press

Green, S, Lewis, R. and Willerton, J. (2015) Oxford AQA Psychology: Year One and AS. Oxford: Oxford University Press

Ludlow, A. and Guitierez, R (2014) ), Holt, N. and Lewis, R. Eds Developmental Psychology. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Silber, K. (2014), Holt, N. and Lewis, R. Eds Schizophrenia. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Davey, G (2014), Holt, N. and Lewis, R. Eds Obsessive Compulsive Disorder: Palgrave Macmillan

Irons, C (2014), Holt, N. and Lewis, R. Eds Depression: Palgrave MAcmillan

Fairholm, I.  (2012), Holt, N. and Lewis, R. Eds Issues and Debates in Psychology. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Kloep, M  and Hendry L. (2012), Holt, N. and Lewis, R. Eds Adolescence and Adulthood. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Franklin, L. (2012) Holt, N. and Lewis, R. Eds Psychology of Gender. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Buchanan, H. (2012) Holt, N. and Lewis, R. Eds Anxiety Disorders. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Holt N. (2012) Holt, N. and Lewis, R. Eds Anomalistic Psychology. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Green, S. (2011), Holt, N. and Lewis, R. Eds Biological Rhythms, Sleep and Hypnosis: Palgrave Macmillan

Giles, D. (2010), Holt, N. and Lewis, R. Eds. Psychology of the Media. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Lund, N. (2010), Holt, N. and Lewis, R. Eds Intelligence and Learning. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Moss, A.C. and Dyer, K.R. (2010), Holt, N. and Lewis, R. Eds of Addictive Behaviour. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Rodham, K. (2010), Holt, N. and Lewis, R. Eds Health Psychology. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Scott, A. (2010), Holt, N. and Lewis, R. Eds Forensic Psychology. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Todd, D., Thatcher, J. and Rahman, R. (2010), Holt, N. and Lewis, R. Eds Sport Psychology. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Walker, I. (2010), Holt, N. and Lewis, R. Eds Research Methods and Statistics. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Willerton, J. (2010), Holt, N. and Lewis, R. Eds The Psychology of Relationships. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Holt, N.J. and Lewis, R. (2010) A2 psychology: The Study Guide. Carmarthen: Crown House Publications

Holt, N.J. and Lewis, R. (2009) A2 psychology: The Student's Textbook'. Carmarthen: Crown House Publications.

Woods, B., Holt, N., Lewis, R., and Carrington V. (2009) Psychology for GCSE: Understanding Psychology. Hodder: London.

Holt, N.J and Lewis, R. (2008) AS psychology: The Study Guide. Carmarthen:  Crown House Publications.

Holt, N.J. and Lewis, R. (2008) AS psychology: The Student's Textbook. Carmarthen:  Crown House Publications.

Proffil

Ar ôl astudio ym Mhrifysgol Canolbarth Swydd Gaerhirfryn (y cofiaf amdani’n annwyl fel Polytechnig Swydd Gaerhifryn), Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, ymunais â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2010 wedi sawl blwyddyn o ddysgu mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion gwahanol.  Rwyf hefyd wedi gweithio am sawl blwyddyn fel uwch arholwr a hyfforddwr mewn seicoleg i AQA.  Mae fy nyletswyddau dysgu presennol yn ymwneud yn bennaf â chyflwyno seicoleg ond rwyf hefyd yn cyfrannu at rannau eraill o’r radd Astudiaethau Addysg.