Athro Jeff Wallace

​ ​ ​ ​ ​ ​Swydd:​Athro Saesneg
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost: jwallace@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:029 2041 7102
​Rhif Ystafell:​C015

 

Ymchwil

Aelodaeth:
• Cymrawd y Gymdeithas Addysg Uwch
• SLSAeu (European Society for Literature, Science and the Arts)
Rhwydwaith Dyniaethau Rhanbarthol y De-Orllewin
• MSA (Cymdeithas Astudiaethau Modernaidd)
• BAMS (Cymdeithas Astudiaethau Modernaidd Prydain)
• BSLS (Cymdeithas Lenyddiaeth a Gwyddoniaeth Brydeinig)
• Cymdeithas Raymond Williams
• MoNC (Rhwydwaith Modernaidd Cymru)

Diddordebau Ymchwil:
• D.H. Lawrence
• Haruki Murakami
• John Berger
• Haniaeth fel cysyniad beirniadol
• Llenyddiaeth a Bibliotherapi
• Llenyddiaeth a gwyddoniaeth o Dariwn i’r cyfoes
• Dyneiddiaeth ac ôl-ddyneiddiaeth
• Llenyddiaeth gyfoes

Cyhoeddiadau

Books:
Beginning Modernism (Manchester: Manchester University Press, 2011)

D.H. Lawrence, Science and the Posthuman (Basingstoke: Palgrave, 2005)

Edited books:
Gothic Modernisms, eds Andrew Smith and Jeff Wallace (Palgrave, 2001)

Raymond Williams Now: Knowledge, Limits and the Future, eds Jeff Wallace, Rod Jones and Sophie Nield (Macmillan, 1997)

Charles Darwin's Origin of Species: New Interdisciplinary Essays, eds David Amigoni and Jeff Wallace (Manchester University Press, 1995)

Editions:
D.H. Lawrence, The Virgin and the Gipsy and Other Stories (Wordsworth Classics, 2004)

D.H. Lawrence, Women in Love (Wordsworth Classics, 2000)

Charles Darwin, The Origin of Species (Wordsworth Classics, 1998)

Book chapters:
'Modern', The Cambridge Companion to Literature and the Posthuman, eds Bruce Clarke and Manuela Rossini (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), pp.41-53.

'Life beyond critique: Murakami after Latour', Narrating Life: Experiments with Human and Animal Bodies in Literature, Science and Art, eds. Elizabeth Friis and Stefan Herbrechter (Leyden: Brill, 2016), pp.172-190.

‘T.H. Huxley, Science and Cultural Agency’, Darwin, Tennyson and Their Readers: Explorations in Victorian Literature and Science, ed. Valerie Purton (Anthem Press, 2013), pp.153-166

‘Atomised: Mary Midgley and Michel Houellebecq’, Towards a New Literary Humanism, ed. Andy Mousley (Basingstoke: Palgrave, 2011), pp.127-142

'51/49: Abstraction, democracy and the machine in Lawrence, Deleuze and their readings of Whitman', New D.H. Lawrence, ed. Howard Booth (Manchester: Manchester University Press, 2010), pp.98-116.

'Modernists on the art of fiction', The Cambridge Companion to the Modernist Novel, ed. Morag Shiach (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), pp.15-31.

'"An inorganic life of things": notes on abstraction and nature', Moment of Earth: Poems and Essays in Honour of Jeremy Hooker, ed. Christopher Meredith (Aberystwyth: Celtic Studies Publications, 2007), pp.234-248.

'Lawrentianisms: Rhys Davies and D.H. Lawrence', Rhys Davies: Decoding the Hare (Cardiff: University of Wales Press, 2001), pp.175-190.

'"The stern task of living": Dubliners, clerks, money and modernism', Gothic Modernisms, eds. A. Smith and J. Wallace (Basingstoke: Palgrave, 2001), pp.111-128.

'"Not otherwise touchable somehow": Ecocriticism and Literature', The Roots of Environmental Consciousness: Popular Tradition and Personal Experience, eds Stephen Hussey and Paul Thompson (London: Routledge, 2000), pp.200-206.

'The World Before Eyes: Calvino, Barthes and Science', The Third Culture: Literature and Science, ed. E.S. Shaffer (Berlin: De Gruyter, 1998), pp.269-283.

'Difficulty and defamiliarisation: language and process in The Origin of Species', Charles Darwin's Origin of Species: New Interdisciplinary Essays, eds D. Amigoni and J. Wallace (Manchester: Manchester University Press, 1995), pp.1-46.

'Language, Nature and the Politics of Materialism: Raymond Williams and D.H. Lawrence', Raymond Williams: Politics, Education, Letters, eds W. John Morgan and Peter Preston (Basingstoke: Macmillan, 1993), pp.105-128.

Peer refereed journals:
'Educability and Art: D.H. Lawrence, Paul Cézanne, Herbert Read', Etudes Lawrenciennes 47 (2016) (online).

'Murphy and Peace', Twentieth-Century Literature 61:3 (September 2015), pp.352-372.

‘Literature and Posthumanism’, Literature Compass (online journal) (Oxford: John Wiley, 2010)

‘Unclamping “philosophy” in D.H. Lawrence’, Journal of D.H. Lawrence Studies 1:3 (2008), pp.125-39.

'Driven to Abstraction? Raymond Williams and the Road', in Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 5, ed. Tony Brown (Cardiff: New Welsh Review, 1999), pp.115-129

'Against Idealism: Science and Language in Lawrence's Philosophical Writing', Etudes Lawrenciennes 19 (1999), pp.33-54

'"Taking possession of the ordinary man's mind": Literary Studies and History of Science', Literature and History, 2nd. series, 1:1 (Spring 1990), pp.58-74

Plenary lectures and conference papers (since 2006):
'Sensation and the education of the senses: Read, Lawrence, Whitehead', Sensory Modernisms 2, University of Leeds, December 2015 (plenary)

'Towards a Critical Bibliotherapy', Lapidus Day, Cardiff metropolitan University, March 2015 (plenary)

'The End of Experience: Geoff Dyer and D.H. Lawrence', at Modernism Now!, British Association of Modernist Studies conference, University of London, June 2014

'Life after Critique: Murakami after Latour', at Life After Theory, European Society for Literature, Science and the Arts conference, University of Turin, June 2014

'Murphy and Peace', Modernism and the Moral Life conference, University of Manchester, May 2014

'Literature and Science: Beyond the Two Cultures', Inaugural Professorial Lecture, Cardiff Metropolitan University, March 2014

‘Wonder, science and the posthuman’, at BSLS (British Society for Literature and Science) conference, Cardiff University, April 2013

‘Art and educability: D.H. Lawrence and Cézanne’, at 2013 International D.H. Lawrence conference, Université Paris X (Nanterre), April 2013

‘John Berger and abstraction’, at Ways of Seeing John Berger, Kings College London/British Library, September 2012

‘The Englishman Abroad? D.H.Lawrence, Geoff Dyer and Italy’, at D.H. Lawrence: Regional, National and International Contexts, University of Nottingham, July 2012 (plenary)

‘The young, the new, the open: criticism and planetarity’, at The Good of Criticism; the Value of Literary Studies, University of Reading, March 2010 (plenary)

‘The Thought Adventure: D.H. Lawrence, Education and Consciousness’, inaugural Professorial lecture, University of Glamorgan, April 2010

‘Atomised’, at Is There a Human in this Text?, De Montfort University, July 2008 (plenary)

‘Unclamping “philosophy” in D.H. Lawrence’, at Current Methodologies in D.H. Lawrence Studies, Technische Universitat Darmstadt, July 2008

‘”eart knowledge: Abstraction, Modernity and Popular Visual Culture in Tressell’s The Ragged-Trousered Philanthropists, at Modernism and Visual Culture, Oxford University, November 2008

'"A deserted potato field I sing": David Eder and modernist science', at The Modernist Atlantic: Modernist Magazines Conference, De Montfort University, July 2007

The Species of Origin, AHRC-funded seminar, Edinburgh College of Art (invited speaker and participant), September 2007

'The Thought-adventure? D.H. Lawrence and the meaning of consciousness today', at Return to Eastwood: 11th International D.H. Lawrence conference, University of Nottingham (Eastwood), August 2007

'49/51: Abstraction and the machine in "Democracy"', at D.H. Lawrence: New Directions, University of Manchester, May 2006

'Lawrence among the Machines', at Deleuze and Literature, University of Warwick Centre for Research in Philosophy and Literature, March 2006 (plenary)
'Looloo's chagrin, Mono's pretence: non-human human being in Women in Love', at 'Versions of D.H. Lawrence, modernism and the post-human', with Amit Chaudhuri, London Modernism Seminar, November 2006

'Posthuman D.H. Lawrence', D.H. Lawrence Society, Eastwood, October 2006

Prosiectau

Mae fy ngwaith cyfredol fel Cadeirydd Cymdeithas Astudiaethau Modernaidd Prydain yn cynnwys cyd-drefnu a chyfranogi yng nghynhadledd ryngwladol BAMS 2017 ‘Modernist Life’ (Prifysgol Birmingham, DU, 29 Mehefin - 1 Gorffennaf) a dau banel BAMS i gynhadledd: ‘English Shared Futures’ (Newcastle upon Tyne, 5-7 Gorffennaf 2017).

Fy mhrif brosiect ar hyn o bryd yw monograff ymchwil, ‘Abstraction: Human and Inhuman in the Literary and Visual Arts of Modernity’, i’w gwblhau yn 2018.

Yn ystod 2017, bydd dau draethawd ar D.H. Lawrence, gwyddoniaeth a thechnoleg ar y gweill, un i’r gyfrol D.H. Lawrence in Context, gol. Andrew Harrison (Gwsg Prifysgol Caergrawnt).

Proffil

Ymunais â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2011, gan ddod yn Athro Saesneg yn 2012.  Rwy’n dysgu llenyddiaeth fodern a chyfoes, ar gyrsiau gradd ac uwchraddedig, ac yn arwain Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a Dyniaethau o fewn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd. Bûm yn gweithio’n llawn amser cyn hynny ym Mhrifysgol Anglia Ruskin, Prifysgol Morgannwg, a Pholytechnig Lerpwl, ac rwyf wedi dysgu hefyd ym Mhrifysgolion Caint ac Indiana, ac i’r Brifysgol Agored.  Roeddwn yn gyfrifol am sefydlu a golygu’r cyfnodolyn Key Words, a’r gyfres rhyngddisgyblaethol Texts in Culture, a ail-gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Manceiniol yn 2013.

Rwy’n arbenigwr mewn llenyddiaeth fodernaidd a chyfoes. Rwy’n arbenigwr ymchwil mewn gwyddoniaeth a llenyddiaeth, a hynny’n dyddio nôl i’r ymchwil ar gyfer fy noethuriaeth ar D.H. Lawrence a gwyddoniaeth. Ers hynny, rwyf wedi cyhoeddi’n eang ar Lawrence, gan gynnwys y llyfr D.H. Lawrence, Science and the Posthuman yn 2005. Mae fy niddordeb mewn gwyddoniaeth a llenyddiaeth yn amrywio o weithiau Darwin i’r nofelydd Ffrengig cyfoes Michel Houellebecq. Mae fy mhrosiectau ymchwil cyfredol yn cynnwys monograff ar ‘Abstraction as a critical concept across literature and the arts’ a traethodau ar Haruki Murakami, ac ar y rhyngwyneb rhwng ôl-ddyneiddiaeth a modernaeth. Rwy’n croesawu unrhyw gynigion gan rai sydd â diddordeb mewn cynnal ymchwil yn yr holl feysydd hyn, ac yng ngwaith D.H. Lawrence, testun sydd wedi bod o ddiddordeb i mi ers tro byd.  Rwyf hefyd ar hyn o bryd yn ymwneud â gwaith ar y cyd a phartneriaethau ynghylch defnydd ymarferol llenyddiaeth o safbwynt gwella iechyd a lles unigolion a chymunedau.

Dolenni Allanol

Cadeirydd BAMS (Cymdeithas Astudiaethau Modernaidd Prydain), 2016 - Ebrill 2017.

Etholwyd yn Gymrawd yr English Association, 2015.

Associate of the Critical Posthumanism Network.

Rhagor o wybodaeth

Addysgu cyfredol:
• Modernism to Postmodernism (o2015, Modern and Contemporary Literature) (lefel 6)
• Writing the City (lefel 7)

Ymchwil uwchraddedig:
Cyfarwyddwr Astudiaethau ar gyfer doethuriaethau rhyngwladol ar: metaphor in representations of the Arab-Israeli conflict, and the figure of the labyrinth in contemporary literature
Aelod o’r timau goruchwyliol ar gyfer doethuriaethau Ysgrifennu Creadigol, astudiaeth achos o Bort Talbot mewn perthynas â ffilm a datganoli, afon Tafwys yn niwylliant llenyddol diwedd oes Fictoria, a J.R.R. Tolkien.