Dr Nik Konstantakis

​Swydd:​Uwch Ddarlithydd, Cyfarwyddwr Rhaglen MA ADDYSG:TESOL
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:nkonstantakis@cardiffmet.ac.uk
​Rhif Ystafell:B112A

 

Ymchwil

 Diddordebau Ymchwil:

Mae fy niddordebau ymchwil i gyd ym maes Ieithyddiaeth Gymhwysol, ac yn benodol ym maes Addysgu a Dysgu Saesneg, Astudiaethau Geirfa, Saesneg ar gyfer Dibenion Penodol ac Academaidd (ESP/EAP), Dysgu Iaith â Chymorth Cyfrifiadur/Technoleg wrth Ddysgu Saesneg, a chyfuniadau ohonynt. 

Cyhoeddiadau

Peer Refereed Journals:       

Konstantakis, N. and Alexiou, T. (2012) “Vocabulary in Greek young learners’ English as a foreign language course books”. The Language Learning Journal, 40:1, 35-45 

Books / Book Chapters:

Antonaros, S., Couri, L., Konstantakis, N., Makra, M., Masura, P. and Pavli, M. (2014) English Language Grammar in Greek. Athens: Perugia Publications.

Conference papers:

Alexiou, T. and Konstantakis, N. (2009) “Lexis for Young Learners: Are we heading for frequency or just common sense?”. In A. Tsangalidis (Ed.) Selected Papers from the 17th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. Thessaloniki: Aristotle University, 59-66. 

 Konstantakis, N. (2007) “Creating a business word list for teaching Business English”. In R. C. Beltrán (Ed.), Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada (ELIA) Volumen 7, 79-102. Seville: Grupo de investigación: La lengua inglesa en el ámbito universitario (PAI: HUM 0397). 

Charalabopoulou, F. and Konstantakis, N. (2003) “Developing a multilingual platform for language learning using the New Technologies”. In E. M. Athanasopoulou (Ed.) Selected Papers from the 15th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. Thessaloniki: Aristotle University, 362-371.

Antoniou-Kritikou, I., Antonopoulou, Ζ., Katsouros, V., Konstantakis, Ν., Paschalis, S., Simistira, F., and Charalabopoulou, F. (2002). Interculturality and multilinguality in the framework of the European project «ΜΥΤΗΕ» (Multimedia Young-children’s Thesaurus for Educational Purposes) [in Greek]. In Π. Γεωργογιάννης (P. Georgogiannis) (editor), 4th International Conference: Greek as a second or foreign language: an intercultural approach [in Greek], pages 183-195. Πάτρα (Patra).

Proffil

Ymunais â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Medi 2016 fel Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen MA Addysg:  TESOL (Teaching English to Speakers of other Languages). Cyn hynny, roeddwn yn gweithio yn y Brifysgol Agored yng Ngwlad Groeg, ym Mhrifysgol Abertawe yn y DU, a Phrifysgol Canolbarth Sir Gaerhirfryn yng Nghiprys.   Rwyf wedi dysgu nifer o fodiwlau gradd ac ôl-raddedig, gan gynnwys: English for Academic and Specific Purposes (EAP/ESP), Computer Assisted Language Learning (CALL), Educational Technology for ELT, Vocabulary Teaching and Learning, Studies in Language and Linguistics, Stylistics, ac Academic English. 

Mae gennyf brofiad proffesiynol helaeth ym maes TESOL/ELT gan fy mod wedi dysgu mewn nifer o ysgolion iaith. Rwyf hefyd wedi gweithio fel ymchwilydd ieithydd yn dylunio a datblygu meddalwedd dysgu iaith yn Adran Technoleg Addysgol, Sefydliad Iaith a Phrosesu Lleferydd, Gwlad Groeg.   Ymhellach, rwyf wedi dylunio, gweithredu a chynnal cwrs dysgu o bell ar y rhyngrwyd ar NATO a therminoleg filwrol yn Ysgol Iaith y Fyddin Helenaidd, Gwlad Groeg.

Mae gennyf radd BA mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Athen, MA mewn Astudiaethau Iaith Cymhwysol: Cyfrifiadura o Brifysgol Caint, a PhD mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol o Brifysgol Abertawe.