Nick Young

​Swydd:Darlithydd  
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:nyoung@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:029 2020 6527
​Rhif Ystafell:​B219

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRG)

Aelodaeth:
BESA
NUT
ERA

Diddordebau Ymchwil:
TGCh mewn Addysg
Addysg Awyr Agored
Chwaraeon mewn Addysg
Dysgu Cydweithredol

Cyhoeddiadau

Conference papers:
Young, N. (2015). 'Exploring the development of 'Future Skills' across primary, secondary and HE through the engagement with Robotics kits'. Digital Wales Conference. 5th April 2015.

Young, N. (2016). 'Examination of teacher's perceptions to the impact of introducing robotics to enhance 'Future Skills' within the classroom'. BESA National Conference. 9th July 2016. University of Wolverhampton.

Young, N. (2017). 'Facilitating Remote Inter-Group Collaborative Learning Using Multi-touch Tables – pedagogy and practice'. BESA National Conference. 28th July 2017. Liverpool Hope University.

Joyce-Gibbons, A., Crick, T., Beauchamp, G., McNaughton, J., and Young, N., (2018) ‘Exploring remote synchronous, collaborative interaction between learners using multi-touch tables and Skype’. British Educational Research Association conference, 12th September 2018. BERA, University of Northumberland.

Young, N. (2018) 'A study of the use of mobile multi touch technology on collaborative computational thinking in non co located key stage two classes'. LSGSC conference. 12th October 2018. Vanderbilt University. Nashville.

Adams, D. and Young, N. (2019) ‘Students’ well-being, wild-ness and freedom from the ‘magic capture’ of assessments’. British Education Studies Association (BESA) Conference. 28th June 2019. University of Wales Trinity St David.

Journal Article:
Beauchamp, G., Chapman, S., Risquez, A., Becaas, S., Ellis, C., Empsen, M., Farr, F., Hoskins, L., Hustinx, W., Murray, L., Palmaers, S., Spain, S., Timus, N., White, M., Whyte, S. and Young, N. (2022) 'Moving beyond the formal: Developing significant networks and conversations in higher education: reflections from an interdisciplinary European project team', Teaching in Higher Education.

McNaughton, J.,; Crick, T., Joyce-Gibbons, A., Beauchamp, G., Young, N., Tan, E. (2017) Facilitating collaborative learning between two primary schools using large multi-touch devices. Journal of Computers in Education, 2017, Vol.4(3), pp.307-320 (https://link.springer.com/article/10.1007/s40692-017-0081-x)

Beauchamp, G; Joyce-Gibbons, A.Crick, T., McNaughton, J., Young., N. (2019) Exploring synchronous, remote collaborative interaction between learners using multi‐touch tables and video conferencing in UK primary schools. British Journal of Educational Technology

Book Chapter:
'Mobile Learning in the outdoors' written by Gary and myself. in Gray, C. and Palaiologou, I. (2019) Early Learning in the Digital Age. London: Sage.


Prosiectau

Prosiect Ariannwyd Blwyddyn Rôl Manylion y Prosiect
Cymhwysedd Digidol, Prosiect Dylunio Gemau Cyfrifiadur

EAS

Llywodraeth Cymru

​Medi 2016 - Presennol ​Cyd-arweinydd Prosiect Prosiect cydweithredol yn cynnwys 3 ysgol, Ysgol Animeiddio (Met Caerdydd), Dylunio Gemau Cyfrifiadur (Met Caerdydd) a myfyrwyr Astudiaethau Addysg Cynradd (Met Caerdydd).  Nod y prosiect hwn yw dylunio a chreu gêm yrru ar gyfrifiadur lle bydd cyfranogwyr yn defnyddio sgiliau digidol, llythrennedd a chydweithredol i gyflawni nod y prosiect. https://www.cardiffmet.ac.uk/news/Pages/Cardiff-Met-Hosts-Premiere-of-Computer-Racing-Game-Designed-by-Pupils.aspx
'Examination of teacher's perceptions to the impact of introducing robotics to enhance 'Future Skills' within the classroom'. ​SEWCTET ​2015 ​Arweinydd y Prosiect ​Rhoddwyd citiau Roboteg i grwpiau o’r sectorau Cynradd, Uwchradd ac Addysg Uwch. Wedyn arsylwyd ac aseswyd eu hymgysylltiad a’u rhyngweithiad gyda’r
Rhwydwaith Llysgenhadon Digidol ​USW ​2015 Cyd-arweinydd Prosiect ​Gan weithio gyda darparwyr Technoleg Addysg, hyfforddwyd myfyrwyr ‘Aspire To Be’ ar draws llwybr 3 blynedd BA Dysgu Cynradd yn y dechnoleg ddiweddaraf i ddod yn ‘Lysgenhadon Digidol’ ac i drosglwyddo’r sgiliau a’r wybodaeth hon i fyfyrwyr eraill a staff. 

Proffil

Rwy’n ddarlithydd mewn Astudiaethau Addysg Gynradd ac yn angerddol ynghylch defnyddio technoleg berthnasol i wella dysgu o fewn addysg.  Rwyf wedi cael profiad helaeth yn y sector addysg, gan weithio fel athro Ysgol Gynradd yn Ne Corea, Sbaen ac yn fwy diweddar yng Nghymru.

Dechreuodd fy ngyrfa ar lwybr gwahanol iawn i Addysg, oherwydd enillais Radd mewn Newyddiaduraeth.  Mae’r astudiaethau hynny, ynghyd â sgiliau gwerthfawr a ddysgais wrth deithio wedi cyfrannu at fy ngyrfa ddysgu.

Wrth fagu mwy o brofiad, datblygais ddiddordeb mewn defnyddio technoleg yn y dosbarth. Rwyf wedi bod yn ffodus yn fy ngyrfa i gael cyfle i arwain prosiectau ymchwil o fewn meysydd y mae gennyf ddiddordeb byw ynddynt, fel chwaraeon, cydweithredu rhyngwladol a thechnoleg o fewn Addysg.

Dechreuodd fy ngwaith addysgu o fewn Addysg Uwch yn 2015 pan gefais gyfnod ar secondiad i addysgu ar y radd BA Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwys.  Ar y rhaglen hon, roeddwn yn gyfrifol am arwain addysgu TGCh, Mathemateg a Daearyddiaeth; cefais gyfle hefyd i arwain ymchwil ar ddatblygu sgiliau digidol yn y Sectorau Cynradd ac Uwchradd.  Yn ystod y secondiad hwn, tyfodd fy mrwdfrydedd i helpu datblygu eraill sy’n awyddus i gael mynediad i’r sector addysg.

Dolenni Allanol

Arwain y digwyddiad TeachBites ym mis Ebrill 2017 a ddaeth ag ymarferwyr dysgu a myfyrwyr ynghyd i rannu arfer gorau a dod â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn fyw:

https://www.cardiffmet.ac.uk/news/Pages/Cardiff-Met-Hosts-TeachBites-Event-to-Showcase-the-Latest-in-Classroom-Digital-Technology.aspx

       

Sylw ar y cyfryngau i’r prosiect Robotics Action Research 1 Ebrill 2015:

http://www.itv.com/news/wales/2015-04-01/robot-helps-newport-pupils-learn-computer-coding/