Maria Sidaway

​ ​ ​ ​ ​Maria Sidaway ​Swydd:​Dirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Hyfforddi Saesneg (ELTC)
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost:msidaway@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:​029 2020 5993
​Rhif Ystafell:​Q014

 

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil:
 
Defnyddio apiau ffonau symudol i hyrwyddo annibyniaeth dysgwyr
Dysgu Cinesthetig wrth gaffael iaith
 

Cyhoeddiadau

Conference Papers:

March 2014 Learn English in Wales, Cardiff and Vale College, Using Mobile Phones in a Learning Environment: Friend or Foe?

Proffil

Enillais radd BA (Anrhydedd) mewn Ieithoedd Modern gyda Chyfieithu (Ffrangeg a Sbaeneg) ym Mhrifysgol Sheffield yn 2009.  Mae fy mhrofiadau personol fel myfyriwr rhyngwladol yn Ffrainc a’r Ariannir wedi ysbrydoli fy ymchwil cyfredol ynghylch hyrwyddo annibyniaeth dysgwyr ac ymgysylltiad dysgwyr trwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu ar y cyd â thechnoleg.

Dechreuais ddysgu yn 2010, ac enillais fy nghymhwyster CELTA yn International House (CLIC) Seville.  Ar ôl gweithio mewn ysgolion iaith preifat yn ardal Caerdydd am flwyddyn, dychwelais i Seville yn 2011. Yno bûm yn dysgu dosbarthiadau Saesneg cyffredinol a dosbarthiadau arholiad Caergrawnt yn y Sefydliad Saesneg (ELI) tan fis Mehefin 2013.  Ymunais â’r Ganolfan Hyfforddi Saesneg ym mis Gorffennaf 2013 fel Tiwtor Iaith Saesneg ar Gwrs Cyn-Sesiwn yr Haf cyn symud ymlaen i rôl Arweinydd Modiwl EAP ym mis Medi’r un flwyddyn. Ym mis Rhagfyr 2014, ymgymerais â rôl Rheolwr dros dro Y Ganolfan Hyfforddi Saesneg a chefais fy mhenodi yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan ym mis Mawrth 2015.

Yn ogystal â chynorthwyo Cyfarwyddwr y Ganolfan Hyfforddi Saesneg i redeg y Ganolfan, rwy’n dysgu ar y Cyrsiau Cyn-Sesiwn a’r Cyrsiau Sylfaen Rhyngwladol Ar hyn o bryd, rwy’n dilyn y Dystysgrif Addysg mewn Addysg Uwch i Raddedigion (PgCTHE) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a fydd yn arwain at statws Cymrawd yr Academi Addysg Uwch.