Kirsten Stevens-Wood

​ ​ ​ ​               ​Swydd:​Darlithydd
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost: kstevens-wood@cardiffmet.ac.uk 
​ Ffôn:​029 2041 7169
​Rhif Ystafell:​D3.06

 

Addysgu

Mae Kirsten yn weithiwr Datblygu Cymunedol cymwys sydd wedi gweithio mewn amrywiaeth eang o sefydliadau gan gynnwys y mudiad Ffermydd Dinas a Charchardai gyda phobl ifanc sy’n gadael carchar.  Mae gan Kirsten MSc mewn Ymchwil ac mae wedi dysgu yn y sector Addysg Uwch yn ystod y 10 mlynedd diwethaf.  Mae Kirsten ar hyn o bryd yn addysgu Gweithio yn y Gymuned, Gwerthuso Ansawdd, Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn eu Cyd-destun ac yn cyflwyno cyfres o gyrsiau byr ar Gymunedau Bwriadol Ar hyn o bryd, mae’n ymgymryd â’i Doethuriaeth sy’n astudiaeth ethnograffig o Gymuned sefydledig yn y DU.

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ffurfiant cymunedau bwriadol, y profiad o fyw ynddynt a’u natur arbrofol. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y ffordd y mae cymunedau bwriadol yn meithrin arbrofion cymunedol ac ymarferol ac yn ymgysylltu â hwy, a phrofi ffyrdd o fyw a all o bosibl ddylanwadu ar arferion cymdeithasol ehangach.  Mae’r gwaith hwn yn canolbwyntio ar y broses sy’n galluogi arbrofi, a’r modd y gall bod yn ‘amgen’ hwyluso a rhoi syniadau iwtopaidd ar waith.  Rwyf hefyd yn arweinydd grŵp ymchwil Cymunedau Bwriadol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Erthygl:

STEVENS-WOOD, K.  2020.  These Communities are Experimenting with Greener and Fairer ways of living.  The Conversation.  Available at:  https://theconversation.com/these-communities-are-experimenting-with-greener-and-fairer-ways-of-living-129374

STEVENS-WOOD, K, 2018.  Four reasons to consider co-housing and housing cooperatives for alternative living, The conversation. Available at: http://theconversation.com/four-reasons-to-consider-co-housing-and-housing-cooperatives-for-alternative-living-99097

 

Papurau Cynhadledd:

The Creative Life Cycle of Community.  Communal Studies Association, Ephrata (Online).  1-3 October 202

The Worklife Ballance in an intentional community.  European Ecovillage Conference: Ecovillages in thwe world, the world in Ecovillages: Peace, ecology and Social Justice.  14-17 July 2019, Comune di Bagnaia, Italy.

Desperately Seeking Utopia: The use of Prefigurative language by communards seeking others to create intentional communities.  19th International Conference of the Utopian Studies Society, Tarragona, Spain.  9 – 12th July 2018.

Creating Community: is there a magic formula?  3rd Intentional Communities Symposium.  7th July 2018.

Meeting myself coming back – the ever decreasing circles of ethnographic reflexivity.  Cardiff Met Post Graduate Conference, Cardiff.  16th May 2018.

The Story of Ted – using TED talks to engage students in informal learning contexts.  Cardiff Met Annual Teaching and Learning Conference. June 2017.

'Women in intentional Communities'. International Women's Day, Cardiff Metropolitan University. March 2017.

Do intentional communities have a role to play in our housing future'? Housing Studies Association Conference. February 2016.  

Reality Bites: A discourse analysis of intentional communities'.    NCVO Research conference.  November 2015. 

Dolenni Allanol