Kate Levy

​Swydd:Swyddog Perfformiad a Gwybodaeth a Gweinyddwr SEWCTET
​Ysgol:Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost: klevy@cardiffmet.ac.uk
​Ffôn: ​029 2041 5754
​Rhif Ystafell:​C011

 

Proffil

Swyddog Perfformiad a Gwybodaeth ar gyfer SEWCTET, cydweithrediad rhwng Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru i ddarparu addysg gychwynnol rhagorol i fyfyrwyr yn Ne Cymru. Mae fy rôl yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod o weithgareddau monitro perfformiad, cymorth busnes a chysylltiadau cyhoeddus / gweithgareddau cyhoeddusrwydd i gefnogi gwaith SEWCTET

Rhagor o wybodaeth

Graddiais o Brifysgol Rhydychen gyda gradd mewn Daearyddiaeth. Mae gen i hefyd TAR mewn Daearyddiaeth, o'r un sefydliad a chymhwyster MSc / Lefel 7 CIPD mewn Rheoli Adnoddau Dynol o'r hyn a oedd ar y pryd yn Brifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru bellach).