June Hurcom

​Swydd:​Uwch ddarlithydd ar gyfer TAR Cynradd
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost: jhurcom@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: ​029 2041 6563
​Rhif Ystafell:​B216

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
•  Grŵp Ymchwil Addysgol a Chymdeithasol (ESRG)

Aelodaethau:
• Cymrawd yr Academi Addysgu Uwch

Diddordebau Ymchwil:
• Addysg a gofal blynyddoedd cynnar
• Rhywedd, yn enwedig rôl dynion mewn addysg a gofal blynyddoedd cynnar

Cyhoeddiadau

Books / book chapters:
Davis, S., Comrie, J., Evans-Ritter, D., Haughton, C., Hurcom, J., Morgan, S. (2008) Personal and Social Development, Well-Being and Cultural Diversity. UWIC Press

Proffil

Hyfforddodd June Hurcom yn wreiddiol fel cynorthwy-ydd meithrin a bu’n gweithio ym maes gofal plant cyn ymgymryd â gradd addysgu cynradd. Mae hi wedi gweithio yn y sector a gynhelir a heb ei gynnal, gan arbenigo yn y blynyddoedd cynnar.

Yn Met Caerdydd, mae June yn dysgu ar draws amrywiol raglenni gyda'i phrif ffocws fel Tiwtor IPD ar gwrs Addysg Gynradd TAR.