Huw Evans

Teitl Swydd:            Uwch Ddarlithydd

Rhif Ystafell:          D3.07

Rhif ffôn:  + 44 (0) 29 2041 6887
Cyfeiriad E-bost:  hdevans@cardiffmet.ac.uk

 

 

Addysgu

Mae Huw yn darlithio yn y gyfraith a meysydd cysylltiedig ar y rhaglenni gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd yr Amgylchedd a Gwyddor a Thechnoleg Bwyd. Mae hefyd yn oruchwyliwr traethawd hir. Bu hefyd yn darlithio ar y radd Safonau Defnyddwyr a Masnach a gyflwynwyd yn flaenorol gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.  Cyn dod yn ddarlithydd bu Huw yn gweithio fel cyfreithiwr mewn practis preifat, Gwasanaeth Erlyn y Goron, y Swyddfa Gymreig a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ymchwil

Mae Huw yn ymgeisydd PhD ac mae ei draethawd ymchwil yn ymwneud â'r gwasanaeth Safonau Masnach ac amddiffyn defnyddwyr yng Nghymru. Mae ei feysydd diddordeb penodol yn cynnwys datganoli, cyfraith gyfansoddiadol, hawliau dynol, cyfraith defnyddwyr, gorfodi a rheoleiddio a chyfraith iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyhoeddiadau

• Evans H, ‘Scambusters in Welsh', Click-on-Wales (online, 4 August 2011).
• Evans H, 'New Kids on the Enforcement Block' in TS Today, (Trading Standards Institute, 121/12, December 2012).
• Evans H and Reniu JM, Challenges for EU Multilevel Governance, (podcast, European Parliament, 18 June 2013). Available at: http://vimeo.com/69239341
• Evans H, 'Do We Need an all-Wales Police Force?' in Planet: the Welsh Internationalist, (Berw, 210, Summer 2013).
• Evans H, Law and Legitimacy: the Denial of the Catalan Voice, (Centre Maurits Coppieters, 2013).
• Evans H,  Dret I Legitimitat: La Negacio De La Veu Catalana. (Jordi Vilanova I Karlsson tr, Fundacio Josep Irla, 2014).

Dolenni Allanol

Cymdeithas Athrawon y Gyfraith: Aelod
Sefydliad Safonau Masnach Siartredig: Aelod Cyswllt ac Arholwr
Sefydliad Hunaniaethau Ewropeaidd, Prifysgol Abertawe: Cymrawd Anrhydeddus
Gorwel: Aelod o'r Bwrdd Rheoli
Academi Addysg Uwch: Cymrawd
Cymdeithas y Gyfraith: Aelod
Cymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol: Aelod
Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr: Cyfreithiwr (Ddim yn ymarfer)