Dr Helen Taylor

​ ​Teitl y Swydd:            Darlithydd mewn Tai  
Rhif Ystafell:          D3.04b
Rhif ffôn:  + 44 (0) 29 2041 5806
Cyfeiriad E-bost:  htaylor@cardiffmet.ac.uk 


 

Addysgu

Mae fy addysgu yn canolbwyntio ar bolisi tai (gan gynnwys datganoli), lles, a sgiliau ymchwil. Mae gen i brofiad hefyd o oruchwylio traethodau hir, gyda ffocws ar ddigartrefedd a deddfwriaeth. Yn fy addysgu a'm goruchwyliaeth, rwy'n annog dysgu gweithredol, gan dynnu ar fy mhrofiad o weithio yn y sectorau polisi a digartrefedd

Ymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n gorffen fy PhD sy'n ddarn o Athroniaeth Gymhwysol. Mae'r ymchwil yn ceisio creu prawf polisi diriaethol ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol, ac yn ei gymhwyso i'r Ddeddf Tai (Cymru) fel astudiaeth achos. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys cymhwyso cysyniadau athronyddol i faterion polisi cyfoes, yn ogystal ag archwilio datblygiad datganoli ar agendâu polisi.

Cyhoeddiadau

Journal Articles

Kaehne, A. and Taylor, H. 2016 Do public consultations work? The case of the Social Services and Well-being (Wales) Bill. Public Policy and Administration 31 (1), pp. 80-99

Taylor, H. (forthcoming) The Principles of Housing. Housing Studies

Research Papers

Plaid Cymru: The case for further devolution of welfare for Wales: Dignity and Efficiency through Delivery [April 2015]

I was commissioned by Plaid Cymru to write a paper on how further powers over welfare could be devolved to Wales, and how the welfare system could be improved accordingly.

Online

•Good Riddance to the Pereira Test! (In England at least…) – CIH Cymru [May 2015]

•To vote or not to vote – that is the question! (Sort of) – CIH Cymru [May 2015]

•Scotland, Wales, and Social Justice – Wales Governance Centre [September 2014]

•For Wales; see England – Wales Governance Centre [September 2014]

•Housing First? Approaches in Wales and Europe – WCIA Voices [July 2014]

•Welsh Government's legislation needs more focus – Click On Wales [February 2014]

•The Housing (Wales) Bill: Making a difference? – Welsh Housing Quarterly [January 2014]

•Housing research – Making a difference? Welsh Housing Quarterly [January 2014]

•Welsh Housing Bill retreats on social justice – Click On Wales [November 2013]

•The cost of social justice? Just 5p! – Bevan Foundation [October 2012]

•Capability, the Paralympics, and Benefits – Bevan Foundation [September 2012]

Other

Doorway Wiltshire: I have undertaken a number of surveys for the drop-in centre focussing on particular aspects on client needs. These have been published as annual reports providing an overview of the impact of particular policy areas on clients in a frontline organisation.

•The Real Impact of Welfare Reform [2013]

•Welfare reforms and agency [2012]

•Needs Impact and the Future [2012]

•The Face of Homelessness [2011]

Wales Governance Centre/Cardiff University Centre for Journalism: General Election 2015: Guide for Community Journalists [April 2015]

I co-ordinated and co-wrote this journalism guide by the Wales Governance Centre and Cardiff University's Centre for Community Journalism. It outlined issues pertinent to covering the election in Wales, including areas which are devolved and those which are not and potential implications of the Lobbying Act.

Dolenni Allanol

Aelodaeth Bwrdd

Tai Pawb - y sefydliad cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ym maes tai yng Nghymru. [2014 – hyd heddiw]

Cymorth Cymru - y corff ymbarél ar gyfer darparwyr digartrefedd, cefnogaeth gysylltiedig â thai a gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru. [2015 – hyd heddiw]

Rolau Pwyllgorau

Housing Studies Association - y fforwm annibynnol blaenllaw ar gyfer hyrwyddo astudiaethau tai. [2016 – hyd heddiw]

Cylchgrawn Welsh Housing Quarterly - cylchgrawn tai ac adfywio annibynnol Cymru (2016 – hyd heddiw)