Gill Price

​Swydd:Cyfarwyddwr Rhaglen Ieuenctid a Gwaith Cymunedol
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:gprice@cardiffmet.ac.uk
​Ffôn:​029 2041 7247
​Rhif Ystafell:​Q002

 

Aelodaeth:

  • Cymrawd yr Academi Addysg UwchSafonau Addysg a Hyfforddiant Cymru ar gyfer Gwaith Ieuenctid – aelod o’r pwyllgor
  • Aelod o bwyllgor / cadeirydd cylchdroi Grŵp Asiantaethau Hyfforddi Addysg Uwch Cymru
  • Grŵp Cynghori Proffesiynol Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid a Chymunedol - cadeirydd

Diddordebau Ymchwil:

Y gwahaniaethau rhwng ymarfer, rheolaeth a gwerthoedd mewn gwaith ieuenctid a chymunedol.

Proffil

Mae gan Gill dros 20 mlynedd o brofiad fel ymarferydd gwaith ieuenctid a chymunedol yn ne Cymru a Llundain ac mae wedi bod yn dysgu ar gyrsiau hyfforddiant proffesiynol ers 1992. Roedd Gill yn Gydlynydd Gwaith Maes ar raglen radd israddedig Prifysgol Metropolitan Caerdydd am 6 blynedd. Yn 2015 dyfarnwyd Gwobr Rhagoriaeth mewn Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Cymrodoriaeth Ddysgu Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Prifysgol Metropolitan Caerdydd, i Gill.

Ar hyn o bryd Gill yw Cyfarwyddwr Rhaglen llwybr cymhwyso BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned ac mae'n dysgu ar draws pob lefel o astudiaethau proffesiynol israddedig ac ôl-raddedig.