Gabriel Roberts

​ ​ ​ ​ ​ ​Swydd:​Cyfarwyddwr Rhaglen y Matrics Dyniaethau
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:gjroberts@cardiffmet.ac.uk
Ffôn:​029 2041 7188
​Rhif Ystafell:​C025

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
• Grŵp Ymchwil Addysgeg a Andragogeg (PARG)

Diddordebau Ymchwil:
• Profi ac asesu iaith Saesneg
• Integreiddio a hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol dadleoledig
• Ffosileiddio iaith a datblygu ffurfiau iaith sefydlog
• Cymdeithaseg iaith

Cyhoeddiadau

Books / Book Chapters:

Roberts, G. (2011) 'Strategies for Change: The Language Testing Barrier' in Thornton, M. and Wankhede, G. (eds.) Widening Participation and Social Cohesion amongst Diverse, Disadvantaged and minority Groups in Higher Education. Mumbai: Tata Institue of Social Sciences. pp. 93 - 99


Professional / Non-refereed Publications:
​Llewellyn-Williams, J. and Roberts, G. (2012) 'Confidence, Competence and Creativity: developing students' receptive skills using online presentations', IATEFL Computer Aided Language Learning SIG Newsletter

Roberts, G. (2013) 'ObservingMultiple Intelligences in the classroom', IATEFL Voices, Issue 232, May - June, 6 - 7. ISSN: 1814 - 3830.

Conference Papers:
June 2010 Cutting Edges, Canterbury Christ Church University, Confidence, Competence and Creativity: developing students' receptive skills using online presentations.

Sept. 2010 UKIERI, University of Hertfordshire, Strategies for Change: The Language Testing Barrier.

Nov. 2012 Learn English in Wales, Swansea University, Confidence, Competence and Creativity: developing students' receptive skills using online presentations.

Jan 2013 Password Annual Conference, The Royal Academy of Arts, Uses of the Password Test

Mar. 2014 Learn English in Wales, Cardiff and Vale College, Just Try to Relax: case studies in pre-test anxiety

Proffil

Ar ôl bod ynghlwm ag Addysgu Saesneg (ELT) ers 1998, bûm yn ymwneud â phob agwedd ar y maes, o ddysgu dysgwyr ifanc i baratoi graddedigion meddygol rhyngwladol ar gyfer y prawf IELTS ac yn ddiweddarach, rheoli Canolfan Hyfforddi Iaith Saesneg y brifysgol. Rwyf wedi gweithio yn Japan, Korea, Mecsico ac yn y DU.

Rwyf bellach yn ymwneud â hyfforddiant CELTA a llwybr TESOL. Mae fy PhD yn ymdrin â'r heriau cymdeithasol-ieithyddol sy'n rhwystro gweithwyr gofal iechyd meddygol dadleoledig rhag dychwelyd i ymarfer.