Fiona Heath-Diffey

​ ​ ​ ​ ​ ​Swydd:​Arweinydd Rhaglen Addysg Gorfforol a Chwaraeon Uwchradd TAR
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost: FHeath-Diffey@cardiffmet.ac.uk
​ Telephone:​029 2020 5894
​Rhif Ystafell:​C013

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
• Grŵp Ymchwil Llythrennedd Corfforol Cymru

Aelodaethau:
• Cymdeithas Addysg Gorfforol (AfPE) Cymru
• Cymdeithasau Llythrennedd Corfforol Rhyngwladol (IPLA) - Aelod ac Ymddiriedolwr ar gyfer yr IPLA
• Cymdeithasau Pêl-fasged Cymru

Diddordebau Ymchwil:
• Llythrennedd Corfforol
• Datblygu Add Gorff yn ystod Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon (ITTE)
• Datblygu Add Gorff Cynradd
• Datblygu Add Gorff Uwchradd

Cyhoeddiadau

Peer refereed journals
Currently under review with Education 3-13: Motivational climate and physical literacy in primary physical education. Dr K Morgan, Dr A Bryant, F Diffey

Professional / non-refereed publications
Published in the ICSSPE Bulletin, Nov 2013. Motivational climate and physical literacy in primary physical education Dr K Morgan, Dr A Bryant, F Diffey

Prosiectau

Prif Ymchwilydd - Prosiect cydweithredol Add Gorff ITTE Cynradd rhwng Chwaraeon Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd; Teitl: Primary PGCE students’ confidence and motivation to teach PE: Implications for pupils’ physical literacy

Prif Ymchwilydd - Prosiect Ymchwil Mewnol rhwng CSE a CSS. Teitl y prosiect: Motivational climate and physical literacy in primary physical education

Arwain grŵp o gydweithwyr rhyngwladol sy'n ysgrifennu cyrsiau datblygiad proffesiynol ar gyfer y Gymdeithas Llythrennedd Corfforol Rhyngwladol (IPLA).

Gweithio fel un o'r aelodau ar y Prosiect Llythrennedd Corfforol i Ysgolion (PLPS).  Mae hwn yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru trwy Chwaraeon Cymru sy'n edrych ar sut y gellir ymgorffori'r cysyniad o Lythrennedd Corfforol o fewn ysgol a'r gymuned gyfagos. Mae Fiona yn arwain uned addysg a hyfforddiant y prosiect hwn ac ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda thair ysgol arloesol fel rhan o gynllun peilot. 

Proffil

Hyfforddodd Fiona Diffey fel athrawes Add Gorff uwchradd ym Metropolitan Caerdydd yn 2003-4. Dros y 7 mlynedd diwethaf mae Fiona wedi treulio ei hamser yn gweithio yn y sector uwchradd fel athrawes Add Gorff yn ogystal â'r sector cynradd fel arbenigwr Add Gorff. Yn 2011 ymunodd Fiona â staff y rhaglen TAR Uwchradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, lle mae hi ar hyn o bryd yn gweithio fel Arweinydd Rhaglen ar gyfer y cwrs TAR Addysg Gorfforol. Yn ogystal â gweithio'n llawn amser ar y TAR Add Gorff uwchradd, mae Fiona hefyd yn cyflwyno ystod o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig sy'n canolbwyntio ar hyfforddiant athrawon ac addysgeg addysgu. Ar ôl magu diddordeb ym maes Llythrennedd Corfforol fel athrawes, mae ymchwil Fiona wedi canolbwyntio ar  faes Hinsawdd Ysgogiadol a'r rôl y gallai Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon (ITTE) ei chwarae wrth baratoi myfyrwyr ITTE cynradd ac uwchradd i ddarparu Addysg Gorfforol o ansawdd uchel sy'n meithrin cysyniadau Llythrennedd Corfforol.