Dr Susan Davis

​ ​ ​ ​ ​ ​Swydd:​Uwch ddarlithydd ar gyfer TAR Cynradd
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost:sdavis@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:​029 2041 6545
​Rhig Ystafell:​B216

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
• Grŵp Ymchwil Addysgol a Chymdeithasol (ESRG) 


Diddordebau Ymchwil:
• Datblygiad Personol a Chymdeithasol
• Llesiant
• Llythrennedd Emosiynol
• Gwydnwch Emosiynol
• Datblygiad Moesol ac Ysbrydol

Aelodaethau:
• Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
• TACTYC

Cyhoeddiadau

Books/ book chapters:
Welsh Government/ Davis, S., and Bowers, J. (2013) – Thinking Skills a whole school approach, training materials [online] Available here.

Welsh Government/ Davis, S., and Mc,Carthy, S. (2013) Introduction to Metacognition, training materials [online] Available here.

Harrett, J. and Davis, S. (2009) Owain and Megan Teachers Resource Pack. Cardiff: Cardiff Met Press

Harrett, J. and Davis, S. (2009) Owain and Megan and the Toy Box. Cardiff: Cardiff Met Press

Harrett, J. and Davis, S. (2009) Owain and Megan visit the Senedd. Cardiff: Cardiff Met Press

Harrett, J. and Davis, S. (2009) Owain and Megan and the family tree. Cardiff: Cardiff Met Press

Harrett, J. and Davis, S. (2009) Owain and Megan visit Harlech Castle. Cardiff: Cardiff Met Press

Harrett, J. and Davis, S. (2009) Owain and Megan at the hospital. Cardiff: Cardiff Met Press

Harrett, J. and Davis, S. (2009) Owain and Megan make Welsh Cakes. Cardiff: Cardiff Met Press

Davis, S., Comrie, J., Evans-Ritter, D., Haughton, C., Hurcom, J. and Morgan, S. (2008) Personal and Social Development, Well-Being and Cultural Diversity: A Resource Reader for the Foundation Phase Practitioner. Cardiff: Cardiff Met Press

Geen, A., Cook, M., Davis, S., Harris, C. and Rawle, M. (2007) Issues in the Study of Education. Cardiff: Cardiff Met Press

Conference papers:
Paper presented at the United Kingdom Literacy Association International Conference, Liverpool Hope University, 5 – 7 July 2013 entitled: Developing reading teachers: How do PGCE trainee teachers develop knowledge of children’s literature in the 21st century?

Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Warwick, 1-4 September 2010.

‘An investigation in to the effectiveness of training Foundation Phase Initial Teacher Training (ITT) students to implement ‘Special Me Time’ a targeted programme to support young children’s Personal and Social Development, Well Being and Emotional Literacy.’ http://leeds.ac.uk/educo/documents/198137.pdf

Prosiectau

Prosiect SIP Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd gyda Rhwydwaith Cymorth Athrawon Cymru. Rhagfyr 2012 - Rhagfyr 2013. (Arweinydd y prosiect). Mae'r prosiect hwn yn brosiect cydweithredol gyda Rhwydwaith Cymorth Athrawon Cymru. Bydd y prosiect cydweithredol hwn yn arwain at gynhadledd ar y cyd ar ddatblygu cynhadledd lles athrawon a gynhelir ar 4 Rhagfyr 2013 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed. Bydd y gwaith cydweithredol hefyd yn datblygu set o ddeunyddiau hyfforddi ar lles.

Prosiect SIP Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd gydag Amgueddfa Tŷ Weindio, Tredegar Newydd. Ionawr 2011 i Mehefin 2011. (Aelod o'r tîm). Edrychodd y prosiect yma ar sut i wella a darparu addysgeg Cyfnod Sylfaen o fewn lleoliad yr amgueddfa

Proffil

Ymunodd Susan Davis â Met Caerdydd fel Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar ym mis Medi 2004. Cyn hynny, bu’n dysgu ym maes Addysg Blynyddoedd Cynnar mewn dosbarthiadau Meithrin a Derbyn, cyn dod yn diwtor ar Ddiploma CACHE mewn Gofal Plant ac Addysg yng Ngholeg Gwent Glyn Ebwy. Bu hefyd yn dysgu gyda'r Brifysgol Agored ar eu rhaglenni Gradd Astudiaethau Plentyndod Cynnar. Ar hyn o bryd mae hi'n uwch ddarlithydd ar raglen gynradd TAR, sy'n arbenigo mewn addysg Cyfnod Sylfaen ac yn dysgu Astudiaethau Plentyndod Cynnar ar y BA (Anrh) Astudiaethau Addysgol gydag Astudiaethau Plentyndod Cynnar yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd.

Yn ddiweddar, mae Susan wedi cwblhau Doethuriaeth mewn Addysg broffesiynol (EdD) o'r enw: Investigating the implementation of an emotional literacy programme on the pedagogy and reflective practice of trainee teachers.

Dolenni Allanol

 Arholwr allanol ar gyfer y wobr Gradd Sylfaen - Teaching and Learning award (FdA) Prifysgol Caerwrangon