Dr Kerrie Reading

Ysgol:

Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

E-bost: kreading@cardiffmet.ac.uk
Rhif ffôn:
02920205577
​Room No:​B117

 

Diddordebau

Grwpiau Ymchwil:

 

Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG)


 

Diddordebau Ymchwil:

• Theatr Gymunedol

• Perfformio cyfoes wedi'i ddyfeisio

• Ymarfer fel Ymchwil

• Perfformio ar y safle

• Perfformio a lle

• Archifau, hanesion llafar ac ailberfformio

Cyhoeddiadau

 

Cyfnodolion wedi’u dyfarnu gan gymheiriaid

Reading, Kerrie. 2021. “Navigating New Approach- es for Grassroot Community Theatre in a (Post)- Covid World” Alicante Journal of English Studies
35: 163-180. https://doi.org/10.14198/raei.2021.35.08

'Conference Report for Language/Voice Symposium'

Journal of Media Practice, co-authored with Thomas Alcott, 2015 

Penodau llyfr

'A Performatic Archive' 
Experiencing Liveness in Contemporary Performance, Routledge 
[eds] Matthew Reason and Anja Lindelof, 2016
Papurau cynhadledd

 

Performing Place 3 Symposium, Chichester, 2015 

Title: Re-placing the Archive: A Performative Paper


TaPRA, Postgraduate Conference, Manchester, 2014 
Title: Turning the Key: Unlocking the Potential of the Archive 


STR-NRN Emergence symposium, Theatre Trust, London, 2014
Title: Emerging from the past: Insights from re-constituted materials 


Aberystwyth University, TFTS annual conference, 2014
Title: Playing (at) Woyzeck: Take 2


FIRT/IFTR, Institute del Theater, Barcelona, Spain, 2013
Title: The Lasting Efficacy of Performance in Public Spaces,
Chapter Arts Centre, Cardiff. 


Aberystwyth University, TFTS annual conference, 2013
Title: The Lasting Efficacy of Performance in Public Spaces,
Chapter Arts Centre, Cardiff. 


TaPRA, University of Kent, Canterbury, U.K. 2012

Title: The Tyranny of Participation?Prosiectau

Whispers, Echoes and Tall Tales, Aberystwyth University, 2015
Turning the Spotlight on the People, Camden People's Theatre, London, 2014
Playing (at) Woyzeck, Experimentica, Chapter Arts Centre, Cardiff, 2013

Proffil

 

 

Ymunais â'r adran yn 2019, ar ôl gweithio’n flaenorol i Brifysgol Caerwrangon, Salford ac Aberystwyth a Swydd Gaerloyw. Rwyf wedi bod yn ymarferydd theatr ar fy liwt fy hun ers dros ddeng mlynedd, gan weithio ar draws meysydd gwneuthuriad perfformiad cyfoes, perfformio gyda phobl ifanc a chreadigrwydd ym maes addysg. Mae fy ngwaith unigol yn ymwneud â chreu perfformiadau o ddogfennau archifol ac mae fy ngwaith sy'n cael ei arwain gan bobl ifanc yn archwilio ac yn rhyngweithio â gwahanol ofodau a dulliau perfformio.

Mae gen i PhD yn seiliedig ar ymarfer o Brifysgol Aberystwyth (2016) yn ymchwilio i sut y gellir ystyried dulliau’r gorffennol o wneud perfformiad amgen heddiw, gyda ffocws ar y lleoliad ac archif Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd. Mae gen i MPhil mewn Perfformio (2013) o Brifysgol Birmingham a Gradd (2007, MDrama) mewn Ymarfer Perfformio Cyfoes o Brifysgol Caint.

Rwyf wedi perfformio ac arddangos gwaith perfformio yn y DU mewn amryw o safleoedd, gan gynnwys: coedwigoedd, trenau, ffatrïoedd a theatrau. Rhwng 2007 a 2012 roeddwn yn berfformiwr cyswllt gyda'r gwneuthurwyr theatr Stan's Cafe, gan fynd ar daith yn rhyngwladol i wyliau a lleoliadau. Rwyf wedi dyfeisio gweithiau perfformio newydd gyda Talking Birds, Cyrff Ystwyth ac Ali Matthews.

Mae fy arfer cyfredol yn ymwneud â defnyddio perfformio ac ymarfer sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol fel platfform i archwilio, lleisiol/corfforol a brwydro yn erbyn arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd.

 

Fy modiwlau cyfredol yw:

 

Persbectifau Drama (Blwyddyn 1)

Ymarferwyr Theatr (Blwyddyn1)

Cymhwyso Drama (Blwyddyn 2)

Theatr Arall (Blwyddyn 3)

 

Gwybodaeth Bellach:

Fy ngwefan bersonol yw www.kerriereading.com