Dr Cecilia Hannigan-Davies

​ ​ ​ ​ ​Cecilia Hannigan-Davies ​Swydd:Prif Ddarlithydd: Cydlynydd Dysgu, Addysgu ac Asesu ar gyfer Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdyd
E-bost: channigan-davies@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:​029 2041 6798
​Rhif Ystafell:​C024a

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
• Grŵp Addysg ac Ymchwil Gymdeithasol (ESRG)

Aelodaethau:
• Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
• Aelod o Gymdeithas Gyfrifiaduron Prydain (MBCS)
• Gweithiwr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig (CITP)
• Aelod o'r Gymdeithas Rheoli Prosiectau (MAPM)

Diddordebau Ymchwil:
• Dysgu ar-lein
• Dysgu cyfunol
• Rhith-amgylcheddau dysgu

Cyhoeddiadau

Peer refereed journals:
Davies, K. & Hannigan, C. (2007) Supporting disaster healthcare professionals: A practical and virtual approach. Nurse Education Today, 27, 122-130.

Winder, R.J. & Hannigan, C.M. (2003) E-learning - initial experiences of teaching the science and technology of CT on the internet, European Journal of Radiology, Suppl 1 to volume 13, p199.

Hannigan, C. & Browne, M. (2000) Project Management, Going The Distance, International Journal of Instructional Media, 27(4), 2000: 343-356.

Adamson, K., Hannigan, C., Ware, J.R., Manley, L.C. & Hanna, W.J. (1997) True multimedia presentations: A case study. Displays, 17, 131-141.

Conference papers:
Hannigan, C. & Davies, K. (2004) Blended Education for Disaster Healthcare Professionals: An Evaluation. In Nall, J. & Robson, R. (Eds.) E-LEARN 2004. Washington, DC, Norfolk, VA, AACE.

Hannigan, C. & Clarke, L. (2003) Collaborative Learning Online, Online: An Evaluation, Proceedings of the WebCT 2003 International Conference, San Diego, USA

Browne, M. & Hannigan, C. (2001) Learning project management skills online. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Civil Engineering, 144, 135-137.

Hannigan, C. & Browne, M. (1999) Masters' Portfolio in Project Management Through Distance Education, Proceedings of Ed-Media 99, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Seattle, Washington, USA: 1372-1373.

Hannigan, C., Murphy, M. & Adamson, K. (1997) CELT: An Intelligent Tutoring Tool for ECG Interpretation and Diagnosis. Applied Informatics, 1997, 298-301

Hannigan, C., Adamson, K., Ware, J.R., Manley, L.C. & Hanna, W.J. (1997) True Multimedia Systems: A Commercial Case Study. Applied Informatics, 1997, 267-271

Hannigan, C., Murphy, M. & Adamson, K. (1997) CELT: An Intelligent Electrocardiology Tutoring Tool, Multimedia Technology in Medical Training, Paper and Poster Description Proceedings of the European Workshop RWTH, Aachen, Germany: 82-93

Professional / non-refereed publications
Hannigan, C. (1993) Assessment in Computer-based Learning. In Bull, J. (Ed.) Assessment of learning in Higher Education. Sheffield, The Committee.

Other Publications:
Hannigan, C. & McNally, O. (2003) E-Packing with Nursing Students: A self-assessment quick fix? Poster Presentation, WebCT 2003, San Diego, California, USA.

Hannigan, C. (2002) Using WebCT to Deliver a Multi-National Disaster Relief Course, Poster Presentation, WebCT 2002, Boston, Massachusetts, USA

Proffil

Cefais fy ngeni a'm haddysgu yng Ngweriniaeth Iwerddon, ac rwyf wedi bod yn academydd ers dros 30 mlynedd. Ymhlith llawer o gymwysterau proffesiynol, mae gen i Radd Baglor Anrhydedd mewn Addysg o Goleg St Patrick, Dulyn, Gradd Meistr mewn Cyfrifiadureg a Chymwysiadau o Brifysgol Queen’s, Belffast yn ogystal â Doethuriaeth mewn Cyfrifiadureg (Systemau Tiwtora Deallus Amlgyfrwng) o Brifysgol Ulster. Rwyf wedi cyhoeddi sawl papur mewn cyfnodolion rhyngwladol a thrafodion cynadleddau ar bwnc dysgu drwy dechnoleg, ac wedi bod yn siaradwr ac yn gyflwynydd arfer gorau mewn llawer o gynadleddau a gweithdai rhyngwladol yn yr UDA ac Ewrop.

Rwy'n Weithiwr Proffesiynol TG Siartredig gyda Chymdeithas Gyfrifiaduron Prydain, statws sy'n dangos cymhwysedd ac ymrwymiad i wybod y diweddaraf ynglŷn â hyrwyddo gwybodaeth a disgwyliadau a gofynion cynyddol y proffesiwn technoleg gwybodaeth. Yn ogystal, rwy'n Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn Aelod o'r Gymdeithas Rheoli Prosiectau.

Fel Prif Ddarlithydd mewn Addysg yn Ysgol Addysg Prifysgol Metropolitan Caerdydd, roeddwn yn Gyfarwyddwr Rhaglen y Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus Ôl-raddedig mewn Addysg rhwng Medi 2008 a Medi 2015. Ym mis Ionawr 2015 ymgymerais â rôl Cydlynydd Dysgu, Addysgu ac Asesu ar gyfer yr Ysgol Addysg. Mae gen i hefyd rôl Ansawdd a Safonau Dirprwy Ddeon Cydweithredol rhwng Ionawr a Mehefin 2017.

Yn flaenorol, treuliais 15 mlynedd gyda Phrifysgol Ulster. Roedd fy rôl academaidd ddiweddaraf yn Ulster, yn eu rhith gampws, Campus One, yn cynnwys cyfrifoldeb am ddatblygu staff a chysylltu â chyfadrannau mewn perthynas â dysgu ar-lein. Roedd fy rôl o bwysigrwydd strategol wrth gyflawni nod Campus One o ddarparu dull cyfannol o ddatblygu cyrsiau e-ddysgu o ansawdd. Cyn hyn, treuliais dair blynedd yn darlithio myfyrwyr ôl-raddedig mewn rheoli prosiect gyda Chyfadran Peirianneg Prifysgol Ulster, dros ddwy flynedd fel datblygwr deunyddiau cwrs ar y Rhaglen Technoleg Addysgu a Dysgu (TLTP) ym Mhrifysgol Queen’s, Belffast, a saith mlynedd fel athrawes ysgol gynradd yng Ngweriniaeth Iwerddon.